Iryna Sarancha toimii vammaisten johtaman kansalaisliikkeen puolesta Ukrainassa  

Ukrainalainen Iryna Sarancha on vammaisjärjestö Parostokin johtaja Vinnytsjan kaupungissa. 23 vuoden aikana Parostok-organisaatio on toteuttanut menestyksekkäästi yli 160 hanketta Vinnytsjassa ja Ukrainassa.

Iryna Sarancha, jolla on CP-vamma, opettaa päätyökseen kasvatustieteitä yliopistossa. Ollessaan itse yliopisto-opiskelija 1990-luvulla hän perusti Parostok-järjestön muiden vammaisten nuorten kanssa.

”1990-luvulla meillä oli Vinnytsjan kaupunginvaltuuston sosiaalipalvelun alaisuudessa toimiva Believe in Yourself Club -klubi, johon vammaiset nuoret kokoontuivat keskustelemaan. Tietenkin tätä seuraa johti virkamies, joka ei tiennyt ongelmistamme sisältäpäin.”

”Vapaan kansalaistoiminnan liike oli vasta alkamassa Ukrainassa, eikä Vinnytsjan kaupungissa ollut lainkaan vammaisten itsensä luomia ja johtamia ​​kansalaisjärjestöjä”, Sarancha toteaa. Vuonna 1999 perustettiin ja rekisteröitiin Vinnytsjan kaupungin järjestö sosiaalisen kehityksen edistämiseksi sekä haavoittuvien nuorisoryhmien tavoittamiseksi. Vastuu tästä toiminnasta tuli Parostokille.

Tämän jälkeen yhä useammat vammaiset alkoivat kääntyä Parostokin puoleen saadakseen neuvoja. ”Aloimme matkustaa ympäri Ukrainaa ja myöhemmin ulkomaille erilaisiin koulutuksiin, seminaareihin ja konferensseihin hankkiaksemme tietoa. Saimme arvokasta kokemusta tutustuessamme vastaaviin järjestöihin maailmalla ja meillä oli viimein vapaaehtoisia”, Sarancha kertoo.

”Yhtä tärkeä haaste meille, vammaisille, oli tuolloin Ukrainan yhteiskunnan haluttomuus nähdä meitä tasa-arvoisina, kumppaneina, eikä avun kohteena. Neuvostoaikana järjestelmä ei pitänyt tasa-arvoista itsensä toteuttamista välttämättömänä vammaisille ihmisille. Me emme halunneet tuhlata elämäämme vain syömiseen ja nukkumiseen, vaan elää täyttä elämää”, Sarancha toteaa.

23 vuoden aikana Parostok-organisaatio on toteuttanut menestyksekkäästi yli 160 hanketta, joista 5 oli Abilis-säätiön tukemaa, tähdäten vammaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen Vinnytsjassa ja Ukrainassa. ”Olemme esimerkiksi yli kymmenen vuoden ajan tarjonneet erilaista päivittäistä toimintaa kehitysvammaisille,” Sarancha kertoo. Parostokin toimistotilassa pidetään päivittäin luovia, psykologisia ja kehittäviä työtoiminnan muotoja kehitysvammaisille.

”Olemme luoneet maanlaajuiset pysyvät verkkokurssit, jotka liitettiin kansalliseen opetussuunnitelmaan. Nämä ovat kursseja, joissa on käännös viittomakielelle ja tekijöiden joukossa on niin näkö- kuulo kuin liikuntavammaisia. Nyt osaamisellemme on syntynyt kysyntää, sillä koulutamme vammaisten oikeuksista myös kriisitilanteissa sekä digitaalisten teknologien hyödyntämisessä”, hän kertoo.

Vammaisten yhteiskunnallisella liikkeellä on ollut Ukrainassa valtava vaikutus osallistavan sosiaalipolitiikan muodostumiseen paikallisella ja valtion tasolla. ”Kukaan ei ratkaise vammaisten ongelmia paremmin kuin me itse.”

Takaisin Toimi, koska voit -kampanjasivulle.