Ihmisoikeuspuolustaja Dibabe Bacha: “Ilman kansalaisaktivismia ei olisi mitään näkemäämme edistystä”

Dibabe Bacha aloitti kansalaisvaikuttamisen vammaisten ihmisten oikeuksien puolesta yliopisto-opiskelijana. Hän näkee sukupuolten välisen tasa-arvon erittäin tärkeäksi.

Dibabe Bacha on etiopialainen vammaisaktivisti. Hän toimii johtajana vammaisten oikeuksia edistävässä EWDNA-järjestössä.

“Kansalaisaktivismi antaa meille äänen niin sosiaalisella, poliittisella kuin jokapäiväisen toimeentulon tasolla. Ilman sitä, ei olisi mitään näkemämme edistystä”, Bacha kuvailee.

Bacha aloitti kansalaisvaikuttamisen yliopisto-opiskelijana, sillä vammaisten opiskelu oli esteiden vuoksi äärimmäisen vaikeaa. Hänen ensimmäinen projektinsa oli vammaisten naisten verkoston perustaminen, jotta he saisivat esteettömän kirjaston.

Valmistuttuaan hän liittyi Abilis-säätiön tukemaan EWDNA-verkostoon sosiaalityöntekijänä. Myöhemmin hän siirtyi tekemään vaikuttamistyötä politiikan ja lainvalmistelun tasolla.

“Sukupuolten tasa-arvo on minulle erittäin tärkeää. Siksi naisliikkeen tulee huomioida vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöjen tarjota naisille etenemismahdollisuuksia. YK-sopimuksen toimeenpano on hyvin tärkeää.”

Kansalaisaktivismiin liittyy myös riskejä, Bacha kertoo.

“Kohtaamme haasteita päivittäin sekä työssämme, että elämässämme. Asenteiden ja ympäristön esteet vaikuttavat yhtä lailla.”

Verkosto on saavuttanut monia vaikuttavia tuloksia Etiopiassa. Se on vaikuttanut monien naisten elämään ja myöhemmin myös lainsäädännön toimeenpanoon hyvin konkreettisella tavalla.

“Tällä hetkellä keskitymme tukemaan vammaisia henkilöitä, jotta he voisivat konkreettisemmin osallistua poliittiseen vaikuttamiseen. Työtä tehdään ruohonjuuritasolla kohdennetusti. Etiopian sitoumus kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030 on saatava konkretiaksi, eikä se onnistu ilman kansalaisvaikuttamista.”

Takaisin Toimi, koska voit -kampanjasivulle.