Ympäristö- ja kehitysjärjestöt, kirkko, palkansaajat, saamelaiset ja lääkärit vaativat nopeita päästövähennyksiä

Ympäristöministerille luovutetussa julistuksessa perätään Suomelta väkeviä toimia vahvan ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Heidi Moisio

Poikkeuksellisen laaja joukko järjestöjä luovutti tänään yhteisen ilmastojulistuksensa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.Julistuksen allekirjoittajat vaativat Suomelta väkeviä toimia vahvan ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi Pariisin ilmastokokouksessa. Ilmastokriisi vaatii yhteiskunta- ja talousjärjestelmän uudistamista, ja muutos on tehtävä nyt.Joulukuussa järjestettävä Pariisin ilmastokokous voi järjestöjen mukaan olla tärkeä käännekohta ilmastokriisin ratkaisussa.Ratkaisut ovat olemassa, mutta nyt päättäjiltä tarvitaan rohkeutta. Uuteen ilmastosopimukseen tulee sisällyttää riittävät suunnitelmat tieteeseen perustuvista päästövähennystoimista, muutokseen tarvittavasta julkisesta rahoituksesta sekä korvausmenettelystä niille, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten.Ilmastojulistuksen on allekirjoittanut 16 eri järjestöä ja yhteisöä. Allekirjoittajina ovat ympäristö- ja kehitysjärjestöt, palkansaajajärjestöt, evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa, lääkärit sekä saamelaiskäräjät.”Ilmastotutkijoiden mukaan tärkeintä on saada päästöt nopeaan laskuun ja pian, sillä jokainen poltettu öljy- tai hiilitonni vie meidät lähemmäs peruuttamatonta ilmastonmuutosta. Nykytilanne on täysin kestämätön. Pariisissa on sovittava toimista, joilla päästöjä leikataan nopeammin nyt heti, eikä vasta 2020 jälkeen, jolloin uusi sopimus astuu voimaan. Rahavirrat on ohjattava fossiilisesta energiasta puhtaaseen uusiutuvaan energiaan. Samalla ihmisten ja yhteisöjen oma energiantuotanto esimerkiksi auringolla ja tuulella on tehtävä mahdollisimman helpoksi”, vetoavat ympäristöjärjestöt.Palkansaajajärjestöt odottavat oikeudenmukaista siirtymää vähähiiliseen ja kestävämpään yhteiskuntaan.”Palkansaajille on tärkeää, että kansalaisjärjestöjen asema turvataan Pariisin sopimuksessa ja ihmisoikeudet tunnustetaan laajasti sopimustekstin sisältö-osassa. Kokonaisuuteen pitää sisältyä myös oikeudenmukainen siirtymä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa sekä reilun työn edistäminen”, toteaa SAK:n Pia Björkbacka palkansaajakeskusjärjestöjen puolesta.Ihmisiä, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, on autettava sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uskonnolliset yhteisöt ovat korostaneet ilmasto-oikeudenmukaisuuden merkitystä.“Ilmastonmuutoksesta kärsivät jo nyt heikoimmassa asemassa olevat. Heitä ovat muun muassa Tyynenmeren matalilla saarilla asuvat ja myös oman arktisen alueemme alkuperäiskansat, joiden perinteiset elinkeinot alueella nopeasti vaikuttava ilmastonmuutos vaarantaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttaneiden on kannettava vastuunsa ja maksettava ilmastovelkaansa”, huomauttaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon ympäristöasiantuntija Ilkka Sipiläinen. Julistuksen on allekirjoittanut arkkipiispa Kari Mäkinen.Järjestöjen mukaan Suomen on hoidettava osuutensa ilmastorahoituksesta, jolla tuetaan köyhien maiden ilmastotoimia ja korvataan jo aiheutuneita vahinkoja.”Kehitysyhteistyövarojen nimen muuttaminen ilmastorahoitukseksi ei tuo uutta rahaa, eikä ilmastonmuutosta hillitä tilastokikkailulla. Suomen on turvattava riittävä rahoitus sekä köyhyyden vähentämiseen että ilmastotyöhön. Esimerkiksi päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot tulisi jatkossakin korvamerkitä ilmasto- ja kehitysrahoitukseen,” sanoo Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Jonas Biström.Suomessa ilmastonmuutos voi vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, kuten poronhoitoa.”Saamelaiset alkuperäiskansana tiedostavat ilmastonmuutoksen vaikutukset kulttuuriinsa sekä perinteisiin elinkeinoihin”, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.Julistuksen allekirjoittaneet lääkärit puolestaan muistuttavat ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista.“Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan äärimmäisten lämpötilojen riskit sekä sään ääri-ilmiöistä johtuvat katastrofit. Vaikutukset satoihin, karjatalouteen, kalakantoihin ja tuhohyönteisiin voivat johtaa köyhyyteen, konflikteihin ja ilmastopakolaisuuteen. Mahdollinen muutos taudinaiheuttajien elinolosuhteissa voi lisätä infektiosairauksia Suomessakin”, arvioi Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n hallituksen jäsen Emma Lommi.AllekirjoittajatJärjestöjen ilmastojulistuksen ovat allekirjoittaneet Akava, Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Kepa, Luonto-Liitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Maan ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters Finland, Saamelaiskäräjät, SAK, Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen luonnonsuojeluliitto, STTK, WWF ja 350 Suomi.LisätiedotJärjestöjen ilmastojulistuswwf.fi/mediabank/7731.pdfOrganisationernas klimatvädjan på svenskawwf.fi/mediabank/7732.pdfKuvia luovutustilaisuudesta 24.9. (kello 14 jälkeen)www.dropbox.com/sh/j5l1jbreupglbu9/AAAATE05Pq1uI4PTEKEUY1jJaKuvaajatieto: Heidi Moisio / Suomen luonnonsuojeluliitto.Seuraa Twitterissä tägillä #ilmastojulistus.Elina MoisioAsiantuntija, Akavaelina.moisio@akava.fi040 5755988Kaisa KosonenIlmasto- ja energiavastaava, Greenpeacekaisa.kosonen@greenpeace.org050 368 8488Tapio PesolaPuheenjohtaja, Ilmastovanhemmatpuheenjohtaja@ilmastovanhemmat.fi044 373 4693Malva GreenYmpäristökasvatuspäällikkö, Luonto-Liittomalva.green@luontoliitto.fi044 045 8898Jonas BiströmKehityspoliittinen asiantuntija, Kepajonas.bistrom@kepa.fi050 317 6686Emma LommiHallituksen jäsen, Lääkärin sosiaalinen vastuu – LSVemma.lommi@lsv.fi045 676 6615Leena KontinenVarapuheenjohtaja, Maan ystävätleena.kontinen@maanystavat.fi044 204 0834Bernt NordmanToiminnanjohtaja, Natur och Miljöbernt.nordman@naturochmiljo.fi045 2700313Niklas KaskealaPuheenjohtaja, Protect Our Winters Finlandspowfinland@gmail.com050 5866422Inka Saara ArttijeffPj Tiina Sanila-Aikion erityisavustaja, Saamelaiskäräjätinka-saara.arttijeff@samediggi.fi050 5747629Pia BjörkbackaElinkeinopoliittinen asiantuntija, SAKpia.bjorkbacka@sak.fi050 464 6342Ilkka SipiläinenYhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija, Suomen evankelisluterilainen kirkkoilkka.sipilainen@evl.fi040 544 1158Leo StraniusVs. toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliittoleo.stranius@sll.fi040 754 7371Ralf SundPääekonomisti, STTKralf.sund@sttk.fi050 563 4841Kaarina KolleIlmastoasiantuntija, WWFkaarina.kolle.@wwf.fi050 591 3072Sarianna MankkiPuheenjohtaja, 350 Suomisarianna@350suomi.org050 369 5680