Kestävän kehityksen tavoitteet potkaistiin vauhtiin Narinkkatorilla syyskuussa 2015. Kuva: Iina Leppäaho / Kepa Kuva: Kestävän kehityksen tavoitteet potkaistiin vauhtiin Narinkkatorilla syyskuussa 2015. Kuva: Iina Leppäaho / Kepa

YK:n uudet tavoitteet yhdistävät kansalaisjärjestöjä yli sektorirajojen

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa on koonnut laajan koalition vastaamaan YK:n uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Aiemmin erillään toimineet sosiaali- ja terveysalan järjestöt, liikunta-, nuoriso- ja kehitysjärjestöt sekä kirkko tekevät nyt Suomessa uudenlaista yhteistyötä köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Järjestöt laativat suosituksia 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi ja järjestävät tavoitteita käsittelevän keskustelutilaisuuksien sarjan.

Teksti: Kepan tiedote

Seuraavaksi YK:n uudesta Agenda 2030 -kehitysohjelmasta kuullaan Ilmastonmuutos ja pakolaiskriisit -seminaarissa ja Kepan asiaohjelmakeskusteluissa Maailma kylässä -festivaalilla.”Agenda 2030 asettaa ihmiskunnalle kunnianhimoisemmat tavoitteet kuin koskaan ennen. 15 vuodessa meidän olisi poistettava köyhyys ja nälkä maailmasta sekä käännettävä ympäristön käyttö, talous ja sosiaalinen kehitys kestävälle uralle. Uusi kehitysohjelma koskee ennennäkemättömän laajasti Suomea. Meidän täytyy kamppailla eriarvoisuutta vastaan kotimaassa ja kantaa vastuumme äärimmäisen köyhyyden poistamisessa maailmasta. Kansalaisjärjestöt ovat muutoksen tekijöinä äärimmäisen tärkeässä roolissa”, sanoo toiminnanjohtaja Timo Lappalainen Kepasta.Keskustelutilaisuuksien lisäksi kansalaisjärjestöt työstävät parhaillaan suosituksia Suomen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelmaan. Globaalin, kansallisen ja paikallisen tason suositukset näkevät kestävän kehityksen tavoitteet universaaleina päämäärinä, jotka koskettavat ihmisiä Siilinjärveltä Addis Abebaan. Esimerkiksi Kirkkohallituksen kokoama työpaja pohtii sitä, miten Suomi voi vastata kansallisella tasolla eriarvoisuuden vähentämistavoitteeseen. Kehitysjärjestö Kepan työpajassa puolestaan linjattiin, kuinka esimerkiksi globaalia eriarvoisuutta on vähennettävä rahoitusmarkkinoiden paremmalla sääntelyllä ja valvonnalla.Suomi on yksi vapaaehtoisista maista, jotka raportoivat heinäkuussa YK:n huippukokouksessa edistymisestään Agenda 2030 -työssä. Myös Kepan edustaja osallistuu Suomen delegaation jäsenenä kokoukseen tuoden mukanaan kansalaisyhteiskunnan terveiset.”On hienoa, että Suomi on edelläkävijä monella kestävän kehityksen osa-alueella. Nyt tarvitaan kuitenkin vapaaehtoisen osallistumisen lisäksi myös aitoa poliittista sitoutumista tavoitteisiin”, toteaa Lappalainen.Kansalaisyhteiskunnan koalitioon kuuluvat Kepan lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kattojärjestöt Allianssi, Soste ja Valo sekä evankelisluterilainen kirkko.YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa koko maailmaa koskevista kestävän kehityksen tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta.LisätietojaTimo Lappalainentoiminnanjohtaja+358 50 317 6700timo.lappalainen@kepa.fiAnna-Stiina Lundqvistasiantuntija+358 50 317 6704anna-stiina.lundqvist@kepa.fi