YK:n päämaja ja portti.

Valtiot hyväksyivät historiallisen päätöslauselman kansainvälisestä verotuksesta – ”Nykyinen järjestelmä sorsii matalan tulotason maita”

YK:ssa hyväksyttiin päätöslauselma, joka käynnistää hallitusten väliset keskustelut kansainvälisen veropolitiikan uudistamisesta oikeudenmukaisemmaksi. ”Vaikka tie on vielä pitkä, tämä on tärkeä askel eteenpäin”, sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.

Kuva: Joaquin Ossorio-Castillo

YK:n jäsenmaat hyväksyivät keskiviikkona yksimielisesti historiallisen päätöslauselman, joka avaa tietä uuden kansainvälisen verosopimuksen perustamiselle.

Päätöslauselma mahdollistaa sen, että kansainvälisistä verosopimuksista neuvoteltaisiin tulevaisuudessa YK:ssa – samaan tapaan kuin ilmastosopimuksista. Tähän asti kansainväliset verosopimukset on laadittu teollisuusmaiden perustaman OECD-järjestön neuvotteluissa.

YK:n alaisissa neuvotteluissa matalan tulotason maat pystyisivät osallistumaan neuvotteluihin tasavertaisemmasta asemasta. Käytännössä nykyinen järjestelmä on tarkoittanut, että esimerkiksi Kenian ja Nepalin kaltaiset valtiot eivät pääse vaikuttamaan sopimuksiin yhtä hyvistä asemista kuin länsimaat.

Keskiviikkona hyväksyttyä päätöslauselmaa esitti YK:ssa Afrikan maiden ryhmä. Vaikka alkuperäiseen esitykseen tuli neuvotteluissa lievennyksiä, Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen kuvailee päätöslauselman hyväksymistä historialliseksi.

”Vaikka tie on vielä pitkä, tämä on tärkeä askel eteenpäin. Matalan tulotason maat kärsivät eniten aggressiivisesta verovälttelystä: ne menettävät sen seurauksena suuria määriä verotuloistaan. Siksi on nurinkurista, että matalan tulotason maat eivät ole tasavertaisessa asemassa päättämässä kansainvälisistä verosopimuksista”, Hakkarainen sanoo.

”Myös nykyisiin OECD:n alaisiin neuvotteluihin on kutsuttu mukaan matalan tulotason maita, mutta maiden asema ei ole ollut neuvotteluissa tasavertainen. Nykyinen järjestelmä yksinkertaisesti sorsii matalan tulotason maita. Hyvä kysymys on esimerkiksi se, että miksi kansainvälisistä ilmastosopimuksista neuvotellaan YK:n alaisuudessa, mutta kansainvälisistä verosopimuksista ei?”

Kansainvälisissä verosopimuksissa olisi paljon parannettavaa matalan tulotason maiden näkökulmasta.

”Tässä on tärkeä muistaa, mihin verotuloja käytetään: kansalaisten peruspalveluiden toteuttamiseen. Laittomat rahavirrat ovat pois esimerkiksi ihmisten terveydenhuollosta, koulutuksesta ja työllistymisestä. Tarvitsemme muun muassa verotuksen läpinäkyvyyttä ja julkista raportointia siitä, miten yritykset maksavat veroja kuhunkin maahan”, Hakkarainen kuvailee.

YK:ssa ryhdytään seuraavaksi käymään hallitustenvälisiä neuvotteluja siitä, miten kansainvälistä veropolitiikkaa uudistetaan. Kansalaisjärjestöt toivovat, että lopputuloksena YK:n alle perustetaan kaikkien maiden yhteinen veroelin, jonka alla neuvotellaan kansainvälisestä verosopimuksesta.

Haastattelupyynnöt:

Outi Hakkarainen, kestävän talouden asiantuntija, suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo, +358 50 317 6728, outi.hakkarainen@fingo.fi

Lisätietoja:

Päätöslauselma YK:n sivuilla: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/697/88/PDF/N2269788.pdf?OpenElement

Tiedote, Global Alliance for Tax Justice & Civil Society Financing for Development Group: https://globaltaxjustice.org/news/press-release-governments-approve-proposal-for-international-tax-cooperation-at-united-nations/

Tiedote, Tax Justice Network: https://taxjustice.net/press/un-adopts-historic-decision-to-take-on-new-tax-leadership/