Ulkopoliittinen vaalikone on avattu äänestäjille

Ulkopoliittinen vaalikone on avautunut äänestäjille. Koneessa on jo yli 1 350 kansanedustajaehdokkaan vastaukset muun muassa kansainvälistä taloutta, turvallisuus- ja ilmastopolitiikkaa sekä maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin.

Teksti: Kepan tiedote

Ulkopoliittisessa vaalikoneessa on lisäksi ihmisoikeuksiin, Natoon, Venäjään ja Lähi-itään liittyviä kysymyksiä. Äänestäjät pääsevät etsimään kansainvälisistä asioista samalla tavalla ajattelevilta ehdokkailta osoitteessa www.vaalikone2011.fi
Vaalikoneeseen on tähän mennessä vastannut jo noin 62 prosenttia ehdokkaista. Ahkerimmin koneeseen ovat vastanneet Pirkanmaan (77 %), Kymen (74 %) ja Helsingin (70 %) vaalipiirien ehdokkaat. Vastaavanlainen vaalikone toteutettiin ensimmäisen kerran eduskuntavaaleissa 2007.
”Nyt voidaan jo sanoa, että edellisvaaleihin verrattuna ehdokkaiden vastausprosentti nousee reilusti. Poliitikot puoluekartan kaikilta reunoilta tuntuvat sisäistäneen, että kansainvälisen talouden heilahtelut ja äärimmäinen köyhyys voivat ruokkia turvattomuutta Suomessakin”, sanoo kehityspoliittinen asiantuntija Tytti Nahi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepasta.
”Suomella on oma roolinsa talous-, ilmasto- ja ruokakriisien ratkaisemisessa. Maailmanparantaminen on myös järkevää, sillä kansainvälisen talouden pelisäännöt muodostavat Suomenkin hyvinvoinnin uloimman puolustuslinjan”, Nahi jatkaa.
Vaalikoneen on laatinut 22 globaalien kysymysten parissa työskentelevää järjestöä, ja kysymyksiä on kommentoinut myös Ulkopoliittinen instituutti. Koneen rakentamista on koordinoinut Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa. Yhteensä kysymyksiä on 19.
Toimituksille tiedoksi

Vaalikone on osa järjestöjen kampanjaa, jonka tavoitteena on rohkaista suomalaisia päättäjiä toimimaan aktiivisesti köyhyyden poistamiseksi ja globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Lisätietoja kampanjasta löytyy Kepan vaalisivuilta www.kepa.fi/vaalit-2011

Lisätiedot

Kehityspoliittinen asiantuntija Tytti Nahi, puh. 040 550 5547
Tiedottaja Pasi Nokelainen, puh. 050 339 5860