Sata 14–21 vuotiasta opiskelijaa elää Punaisen Ristin rahoittamassa tyttöjen hostellissa Kakomassa
Sata 14–21 vuotiasta opiskelijaa elää Punaisen Ristin rahoittamassa tyttöjen hostellissa Kakomassa Kuva: Ville Palonen Suomen Punainen Risti

Suomalaisten kehitysjärjestöjen työ maailmalla tuottaa tuloksia

Suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät laadukasta ja pitkäjänteistä työtä ympäri maailmaa muun muassa kestävän työn ja toimeentulon, koulutuksen, terveyden, tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja rauhan edistämiseksi. Järjestöissä on #muutosvoimaa! -kampanja nostaa esiin tuoretta tietoa järjestöjen monipuolisen työn tuloksista maailman hauraimmilla alueilla. Suomalaisia järjestöjä toimii yli 60 maassa ja ne saavuttavat työnsä kautta merkittävän määrän ihmisiä.

Kuva: Ville Palonen Suomen Punainen Risti

Muun muassa kehitysyhteistyövaroin rahoitetulla järjestöjen työllä autetaan kaikkein heikoimmissa tilanteissa eläviä ihmisiä, joita kehittyvien maiden omat kansalliset järjestelmät eivät useinkaan tavoita. Ratkaisuja etsitään yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Työn tuloksena ihmiset saavat uusia koulutuksen, työn ja toimeentulon mahdollisuuksia ja pystyvät näin elättämään perheensä, tarjoamaan lapsilleen pääsyn kouluun ja jatkamaan elämäänsä omalla kotiseudullaan. Köyhyyden kierre ja jatkuvan ulkopuolisen tuen tarve saadaan katkaistua. 

Esimerkiksi näitä asioita järjestöjen tuella on viime vuosina saatu aikaan:

 • Ugandassa 700 nuorta työllistyi vuonna 2019
 • Teetyöntekijöiden palkat nousivat Malawissa lähes viidenneksellä
 • Uuden lain myötä jokainen filippiiniläinen pääsee valtion sairausvakuutusjärjestelmän piiriin
 • 200 000 lasta vuodessa sai perusasteen koulutusta
 • 6 000 opettajaa vuodessa sai opettajakoulutusta
 • Työpajoja ja kouluvierailuja järjestetty yli 14 000 suomalaiselle lapselle ja nuorelle lapsen oikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta
 • 340 000 ihmistä sai Afganistanissa tietoa terveyteen liittyvistä teemoista
 • 20 000 ihmistä sai hoitoa synnytysklinikalla Somaliassa
 • Ripulitautien määrä väheni Sambiassa hankealueilla jopa 80 prosenttia
 • Yli 30 miljoonaa ihmistä sai luotettavaa tietoa koronapandemiasta
 • 6 000 nuorta suoritti neljän kuukauden kurssin Planin Smartup Factoryssa kehittäen tietoja ja taitojaan
 • 1 100 ihmistä osallistui koulutukseen energiaa säästävistä liesistä ja vedenpuhdistusmenetelmästä
 • Yhteensä 43 854 ihmisen puhtaan veden saanti turvattiin Keniassa vuonna 2019
 • Noin 50 600 kahvin pienviljelijää Etiopiassa sekä 4 600 perheviljelijää Hondurasissa sai tukea
 • 2,5 miljoonaa istutettua taimea ja keskimäärin 56 % kasvu viljelijöiden tuloissa vuonna 2019
 • Rauhantyössä 730 tapaamista konfliktiosapuolten kanssa
 • 833 toimittajaa konfliktiherkillä alueilla sai koulutusta ammattiosaamisen lisäksi mm. sananvapauden, turvallisuuden, työntekijöiden oikeuksien ja tasa-arvon teemoista
 • Lounais-Somalian alueelle perustettiin 200 naisjohtajan verkosto, jonka vaikuttamistyön tuloksena naisille avautui pääsy piirikunnan päätöksentekorakenteisiin
   

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n koordinoiman kampanjan jo julkaistuihin sisältöihin, joissa kerrotaan tarkemmin myös edellä mainituista tuloksista, voi tutustua tästä. Lisää tuloksia julkaistaan heinäkuun aikana.

Seuraavat asiantuntijat kertovat mielellään lisää järjestönsä työn tuloksista:

Katri Leino-Nzau
kehitysyhteistyöpäällikkö, Suomen Lähetysseura (koulutus, terveys, vesi ja sanitaatio)
p. +358 40 8354 744, katri.leino-nzau@suomenlahetysseura.fi

Anna Holmström
kehitysyhteistyökoordinaattori, Suomen Lähetysseura
p. +358 44 950 1728,  anna.holmstrom@suomenlahetysseura.fi (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä kehitysyhteistyöllä Tansaniassa, innovaatiot)

Noora Jussila
viestintäpäällikkö, Kirkon ulkomaanapu (koulutus, kestävä toimeentulo ja työ, ilmasto ja luonnonvarat, rauha)
p. +358 50 576 7948, noora.jussila@kua.fi

Tiina Huvio
ohjelmajohtaja, FFD (ilmasto ja luonnonvarat)
p. +358 40 159 5667, tiina.huvio@ffd.fi

Erkki Kumpula
kehitysyhteistyön asiantuntija / U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) (ilmasto ja luonnonvarat)
p. +358 50 340 0507, erkki.kumpula@uff.fi

Maija Seppälä
ohjelmakoordinaattori: kehitysyhteistyö, Reilu kauppa (ilmasto ja luonnonvarat)
p. +358 50 573 4709, maija.seppala@reilukauppa.fi

Elisa Tarnaala
Senior Advisor, CMI (Rauha, turvallisuus, demokratia ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen)
elisa.tarnaala@cmi.fi

Auli Starck
toiminnanjohtaja, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes (Rauha, turvallisuus, demokratia ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen)
p. +358 45 153 9950, auli.starck@vikes.fi

Sara Linnoinen
alueohjelmapäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu, Itä-Afrikka ja Afrikan sarvi (Helsinki/Mogadishu) (Rauha, turvallisuus, demokratia ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen)
p. +358 40 621 6085, sara.linnoinen@kua.fi

Johannes Vierula
johtava projektipäällikkö, Myamarin rauhanhanke, Suomen Lähetysseura
p. +358 40 4811 607, johannes.vierula@suomenlahetysseura.fi

Katja-Maaret Niemi
johtava projektipäällikkö, Syyrian rauhanhanke, Suomen Lähetysseura
p. +358 40 6529 399, katja-maaret.niemi@suomenlahetysseura.fi

Lisätietoja:

Salla Peltonen
viestintäjohtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry
p. +358 50 317 6710, salla.peltonen@fingo.fi