Vaalikone on tällä hetkellä avoin ehdokkaille osoitteessa www.vaalikone2015.fi. Äänestäjät pääsevät etsimään parhaiten näkemyksiään vastaavat ehdokkaansa 17.3. alkaen. Kuva: Vaalikone on tällä hetkellä avoin ehdokkaille osoitteessa www.vaalikone2015.fi. Äänestäjät pääsevät etsimään parhaiten näkemyksiään vastaavat ehdokkaansa 17.3. alkaen.

Suomalaiset: Veroparatiisit kiinni ja suuryrityksiltä yhteiskuntavastuuta

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista odottaa hallitukselta aktiivisempia toimia veroparatiisitalouden lopettamiseksi. Neljä viidestä vastaajasta puolestaan peräänkuuluttaa suomalaisilta suuryrityksiltä sitovaa raportointia niiden toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kansalaisjärjestöjen Talouspoliittisessa vaalikoneessa eduskuntavaaliehdokkaat pääsevät esittelemään näkemyksiään muun muassa veroparatiiseista ja yritysvastuusta.

Teksti: Kepan tiedote

Veroparatiiseihin virtaa vuosittain globaalista etelästä veronalaista pääomaa jopa tuhat miljardia dollaria. Summa on kuudesta yhdeksään kertaa suurempi kuin kehitysavun määrä. Julkinen paine veroparatiisitalouden lakkauttamiseksi kasvaa. Ensi kuussa Euroopan komissio esittelee ensimmäisen verotuksen läpinäkyvyyttä käsittelevän pakettinsa. Lisää on luvassa kesällä.”Toivomme, että  verovälttelyn kynnys nousee komission toimien myötä. Avoimuuden lisääminen on tämän edellytys. Monikansallisilta yrityksiltä on vaadittava maakohtaista kirjanpitoa, julkinen tiedonsaanti yritysten todellisista omistajista on taattava ja valtioiden välillä on pyrittävä monenkeskiseen, automaattiseen tiedonvaihtoon”, toteaa Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares.Suomalaisilta kysyttiin myös mielipidettä yritysvastuusta. Vuonna 2016 yritysvastuuraportointi tulee EU-maissa pakolliseksi pörssiyhtiöille, luottolaitoksille ja vakuutusyhtiöille. 80 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen hallituksen tulisi edellyttää myös muilta suomalaisilta suuryrityksiltä sitovaa raportointia niiden yhteiskunnallisesta vaikutuksista.”Työntekijöiden ja paikallisten ihmisten oikeuksien polkeminen, ympäristötuhot, luonnonvarojen liikakulutus ja korruptio ovat valitettava osa yritystoimintaa ympäri maailmaa. Tiedot suomalaisyritystenkin vastuuttomasta toiminnasta kertovat siitä, että vapaaehtoisuuteen perustuva raportointi ei toimi. Vastuulliset yritykset hyötyisivät selkeistä ja yhtenäisistä pelisäännöistä”, Pauliina Saares sanoo.Kolmentoista kansalaisjärjestön Talouspoliittinen vaalikone kysyy eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä muun muassa vero-oikeudenmukaisuudesta, yritysvastuusta ja kestävästä kauppapolitiikasta. Vaalikone on tällä hetkellä avoin ehdokkaille osoitteessa www.vaalikone2015.fi.Äänestäjät pääsevät etsimään parhaiten näkemyksiään vastaavat ehdokkaansa 17. maaliskuuta alkaen. Viime eduskuntavaaleissa 120 000 äänestäjää etsi ehdokastaan järjestöjen vaalikoneesta.LisätietojaPauliina Saares, kehityspoliittinen asiantuntija, Kepa ry, puh. 050 317 6738Katja Hintikainen, kampanjakoordinaattori, Kepa ry, puh. 050 317 6716Lataa erityisesti kansanedustajaehdokkaille suunnattu Maailmantalouden tekijän käsikirja. Ehdokkaat voivat tilata käsikirjan osoitteesta info@maailmataloudentekijat.fiLisätietoa mielipidetiedustelustaTutkimusta varten haastateltiin 1005 henkilöä puhelimitse ajanjaksolla 16.–19.2.2015. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±2,6 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.Haastatelluilta kysyttiin: ”Valtiot kaikkialla maailmassa menettävät verotuloja, koska yritykset ohjaavat tuottojaan veroparatiiseihin. Pitäisikö Suomen hallituksen toimia aktiivisemmin veroparatiisitalouden lopettamiseksi.”– Kyllä pitäisi 79 %, Se ei ole tarpeen 11 %, EOS 11 %. Luvut on pyöristetty.”Monikansallisia yrityksiä on syytetty ihmisoikeuksien polkemisesta, ympäristötuhoista ja luonnonvarojen liikakulutuksesta. Vuonna 2016 yritysvastuuraportointi tulee EU maissa pakolliseksi pörssiyhtiöille, luottolaitoksille ja vakuutusyhtiöille. Pitäisikö Suomen hallituksen edellyttää myös muilta suomalaisilta suuryrityksiltä sitovaa raportointia niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista.”- Kyllä pitäisi 80%, Ei ole tarpeen 13%, EOS 7%.