Liisa Laakso
Tuore Fingon hallituksen puheenjohtaja Liisa Laakso mainitsee esimerkiksi yhteistyön edistämisen olevan hänelle tärkeää. Hän näkee tärkeäksi rakentaa kumppanuuksia myös järjestöjen ulkopuolelle – esimerkiksi tutkijoiden ja yritysten kanssa. Kuva: Tuomas Tiainen

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo valitsi uuden hallituksen – syyskokouksessa linjattiin vuoden 2020 päätavoitteet

Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon syyskokouksessa valittiin järjestön uusi hallitus ja hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Kokouksessa esiteltiin myös Fingon viisi uutta jäsenjärjestöä.

Kuva: Tuomas Tiainen

”Kehitysjärjestöillä on maailman tärkein tehtävä. Edistämme oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa, jossa ihmisoikeudet toteutuvat”, totesi Fingon hallituksen väistyvä varapuheenjohtaja Karoliina Tikka avatessaan Fingon syyskokouksen Valkeassa talossa Helsingissä.

Tämän tehtävän jatkamiseksi Fingolle valittiin järjestön syyskokouksessa uusi hallitus vuosille 2020–2021. Kokouksessa hyväksyttiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettiin jäsenmaksujen säilymisestä ennallaan.

Fingon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Liisa Laakso ja varapuheenjohtajiksi Tytti Nahi sekä Lotta Staffans. Uuden hallituksen jäseniksi valittiin Tapio Laakso, Matleena Moisio, Miia Nuikka, Piritta Rikkonen, Juha Ruippo, Maija Santalahti, Amu Urhonen sekä Juha Vauhkonen. Tytti Nahi toimi Fingon edellisen hallituksen varapuheenjohtajistossa ja Miia Nuikka sekä Juha Ruippo hallituksen jäseninä. Jäsenten valinnasta käytiin kokouksessa äänestys, jonka vaalivaliokunnan esitys voitti.

Puheenjohtaja Laakso toimii vanhempana tutkijana Pohjoismaiden Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Laakso on toiminut aikaisemmin muun muassa Tampereen yliopiston rehtorina vuosina 2016–2018. Hänen ehdokkuuttaan kannatti laaja joukko järjestöjä, kuten CMI, Plan International Suomi ja Reilu kauppa.

”Fingo on kiinnostavassa vaiheessa. Kahden kattojärjestön yhdistymisprosessi on edennyt hyvin ja joukko tuntuu motivoituneelta. Kehitysyhteistyössäkin on uudenlaista virtaa ja keskustelua. Lähden oikein innostuneena hallituksen puheenjohtajana mukaan tähän työhön”, Laakso sanoo.

Fingolle hyväksyttiin syyskokouksessa toimintasuunnitelma vuodelle 2020, jossa kolmeksi päätavoitteeksi hyväksyttiin vahvempi kansalaisyhteiskunta, tuloksellinen vaikuttaminen sekä jäsenjärjestöjen vahva omistajuus. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden talousarvio ja päätettiin Fingon jäsenmaksujen säilyttämisestä ennallaan.

Syyskokouksessa esiteltiin myös Fingon viisi uutta jäsenjärjestöä: Seta, Suomen OneWorld -portaaliyhdistys, Furaha, Pyhän maan kristityt ja Rajaton Farmasia Suomi. Fingoon liittymisensä syiksi järjestöt mainitsivat esimerkiksi kattojärjestön tarjoaman tuen ja mahdollisuudet yhteistyöhön.

Aivan syyskokouksen aluksi kuultiin kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin puheenvuoro. Skinnari korosti systeemiajattelun ja kumppanuuksien merkitystä kehityskysymysten ratkaisussa. Hän myös kiitti kansalaisjärjestöjen pitkäjänteistä työtä esimerkiksi eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi.

Fingon syyskokous järjestettiin Valkeassa talossa Helsingissä 27.11.2019.

Korjaus ja lisäys 28.11. klo 13.29: Lause ”Uusina hallituksen jäseninä aloittavat” korjattu muotoon ”Uuden hallituksen jäseniksi valittiin”. Tekstiin lisätty myös tieto hallituksessa jatkavista henkilöistä.

,

Fingon hallitus 2020–2021

Suluissa ehdottaneet järjestöt.

Puheenjohtaja

Liisa Laakso (Crisis Management Initiative CMI, CRASH – tutkimusta, taidetta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ry, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö sr (Solidaarisuus), Marttaliitto ry, Plan International Suomi ja Reilu kauppa ry)

Varapuheenohtajat

Tytti Nahi (Reilu kauppa ry)

Lotta Staffans (Eettisen kaupan puolesta ry)

Hallituksen jäsenet

Tapio Laakso (Pelastakaa Lapset ry)

Matleena Moisio (Suomen YK-nuoret)

Miia Nuikka (Solidaarisuus ry, Suomen Somalia-verkosto)

Piritta Rikkonen (Kirkon Ulkomaanapu)

Juha Ruippo (Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry)

Maija Santalahti (Suomen Partiolaiset)

Amu Urhonen (Kynnys ry, Abilis-säätiö, Kuurojen Liitto ry, Vammaiskumppanuus ry)

Juha Vauhkonen (SASK ry)