Vastaukset kysymykseen: Kannatatteko ilmastolain säätämistä? Kuva: Vastaukset kysymykseen: Kannatatteko ilmastolain säätämistä?

Suomalaiset kannattavat ilmastolakia

Lähes neljä viidestä suomalaisesta kannattaa ilmastolakia, jonka tarkoituksena on ohjata päästövähennyksiä ja parantaa ilmastopolitiikan ennakoitavuutta. Suomen hallitus valmistelee ilmastolakia parhaillaan, ja sitä odotetaan eduskunnan käsittelyyn vielä tämän kevään aikana.

Teksti: Kepan tiedote

Lähes neljä viidestä suomalaisesta (79 prosenttia) kannattaa ilmastolakia keinona ohjata kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä sekä parantaa ilmastopolitiikan ennakoitavuutta, ilmenee Kepan Taloustutkimuksella teettämästä mielipidetiedustelusta.Lisäksi kaksi kolmesta (67 prosenttia) haluaisi Suomen hallituksen toimivan painokkaammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vain viisi prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, ettei ilmastonmuutoksen torjuminen ole tärkeää.”Mielipidetiedustelu osoittaa, että suomalaiset haluavat pitkäjänteistä ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Enemmistö suomalaisista kaipaa hallitukselta nykyistä vahvempia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päättäjien on aika kantaa vastuunsa ja säätää Suomeen vahva ilmastolaki”, toteaa Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Henri Purje.Ilmastolaille kannatusta yli puoluerajojenIlmastolailla on kannatusta yli puoluerajojen. Haastatelluista voimakkaimmin ilmastolakia kannattivat ne, jotka äänestäisivät eduskuntavaaleissa vihreitä (92 prosenttia), SDP:tä (90 prosenttia), kokoomusta tai vasemmistoliittoa (molemmat 83 prosenttia). Vähiten kannatusta ilmastolailla oli perussuomalaisten äänestäjien parissa, vaikka heistäkin lakia kannatti reilusti yli puolet (62 prosenttia).Ilmastolakia odotetaan eduskunnan käsittelyyn vielä tämän kevään aikana. Ympäristöministeriön asettaman ilmastolakityöryhmän valmistelema ehdotus ilmastolaiksi valmistui helmikuussa ja se kävi lausuntokierroksella helmi-maaliskuussa.Lakiehdotuksessa vahvistettiin vähintään 80 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2050. Ympäristö- ja kehitysjärjestöjen mukaan tavoitteen vahvistaminen laissa tuo Suomen ilmastopolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta.”Ilmastotieteellisen tiedon perusteella pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen pitäisi olla vähintään 95 prosenttia. Siksi onkin tärkeää, että ilmastolaki velvoittaa valtioneuvostoa seuraamaan ilmastotieteen ja päästöjen kehitystä ja tarkistamaan suunnitelmia, mikäli päästöt eivät vähene riittävästi2, huomauttaa Polttava Kysymys -kampanjan koordinaattori Hanna Hakko.Polttava Kysymys on 34 järjestön ja yhteisön ilmastolakikampanja, jossa myös Kepa on mukana.Ilmastolakiluonnos velvoittaa hallituksen laatimaan pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman joka kymmenes vuosi sekä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystoimenpiteitä koskevan ilmastopolitiikan suunnitelman joka vaalikausi.”Suunnitelmissa tulee määritellä aikataulutettu päästövähennyspolku, joka johtaa pitkän aikavälin tavoitteeseen. Näin vaalikausittain tehtävien ilmastopolitiikan suunnitelmien riittävyyttä ja päästöjen vähenemistä voidaan arvioida selkeästi määriteltyä tavoitetta vasten”, sanoo Hakko.Lisätietoa mielipidetiedustelustaTutkimusta varten haastateltiin tuhat henkilöä puhelimitse ajanjaksolla 9.-16.4.2014. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.Haastatelluilta kysyttiin: ”Tutkimusten mukaan ilmaston lämpeneminen on edennyt ennusteita nopeammin. Vaarallisen ilmastonmuutoksen rajana pidetty kahden asteen lämpeneminen saavutetaan nykykehityksellä jo 20-30 vuodessa. Suomessa päästöjä ei ole vähennetty tieteilijöiden suositusten mukaisesti, ja saastuttavan kivihiilen käyttö on jopa lisääntynyt. Pitäisikö Suomen hallituksen toimia nykyistä painokkaammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?”Vastaukset:Kyllä, hallituksen on otettava ilmastotieteen vaatimukset huomioon ja toimittava painokkaammin 67 %Ei, hallitus tekee jo riittävästi 26 %Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää 5 %Ei osaa sanoa 2 %Lisäksi haastatelluilta kysyttiin: ”Hallitus valmistelee parhaillaan ilmastolakia, jonka tarkoituksena on ohjata kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä sekä parantaa ilmastopolitiikan ennakoitavuutta.Samalla halutaan varmistaa, että päästöjä vähennetään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kannatatteko ilmastolain säätämistä?”Vastaukset: Kyllä 79 %, Ei 15 %, Ei osaa sanoa 6 %Katso kyselyn tarkemmat taustatiedot (pdf)LisätietojaTiedottaja Sanna Autere, Kepa ry, puh. 050 317 6721Kehityspoliittinen asiantuntija Henri Purje, Kepa ry, puh. 050 317 6686 (Suomen ilmastopolitiikka, ilmastorahoitus)Kampanjakoordinaattori Hanna Hakko, Maan ystävät, puh. 044 576 9999 (Suomen ilmastopolitiikka, ilmastolaki)