Kuva: iStock / acilo

Suomalaiset järjestöt YK:n ilmastokokouksesta: Maailman maiden on sitouduttava kaikkien fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen

Marraskuun lopussa alkavassa YK:n ilmastokokouksessa arvioidaan ensimmäistä kertaa sitä, miten Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanossa on onnistuttu, ja sovitaan tarvittavista lisätoimista. Suomalaiset ympäristö-, kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että kaikkien maiden, myös Suomen, on kiihdytettävä toimia 1,5 asteen kuumenemisrajan alapuolella pysymiseksi ja lopetettava fossiilisten polttoaineiden käyttö.

YK:n ilmastokokous COP28 järjestetään tänä vuonna Dubaissa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 30.11.–12.12.2023. Kansalaisjärjestöt vaativat, että ilmastokokouksessa saadaan sopu konkreettisista keinoista Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden toteuttamiseksi välittömästi. Näistä tärkeimpänä maiden on sovittava fossiilisista polttoaineista luopumisesta. 

“Kokouksessa on sovittava nopeasta ja oikeudenmukaisesta fossiilisten polttoaineiden poistamisesta kaikilta aloilta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Keskeinen työkalu on ympäristölle haitallisten tukien lopettaminen”, sanoo WWF Suomen ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman

Kuluva vuosikymmen on ratkaiseva ilmastokriisin hillitsemiseksi. Ilmaston kuumenemisen vaikutukset näkyvät vuosi vuodelta nousevina lämpötilaennätyksinä ja voimistuneina sään ääri-ilmiöinä, jotka yhä enenevissä määrin aiheuttavat inhimillistä ja taloudellista tuhoa. Vuodesta 2023 ennustetaan mittaushistorian kuuminta ja YK:n viime vuonna julkaistun raportin mukaan olemme matkalla kohti 2,8 asteen kuumenemista vuosisadan loppuun mennessä. Valtioiden ilmastositoumusten ja toimien välillä on ammottava kuilu.

Kokouksessa valmistuu ensimmäinen maailmanlaajuinen tilannekatsaus Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosta. Viiden vuoden välein tehtävä katsaus on Pariisin ilmastosopimuksen stressitesti, jonka tavoitteena on arvioida sekä maailman maiden yhteistä edistymistä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa että tarvittavia lisätoimia. 

“Nykyiset päästöjen vähennystoimet eivät ole läheskään riittäviä rajoittamaan ilmaston kuumenemista 1,5 asteeseen ja välttämään kuumentuvan ilmaston tuhoisimpia vaikutuksia. Dubain kokouksessa punnitaan ilmastopolitiikan uskottavuus. Kaikkien maiden on pikaisesti kirittävä toimiaan ja tuettava vähävaraisempia valtioita ilmastotoimissaan näissä yhteisissä maailmantalkoissa”, sanoo Fingon ilmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kehottanut kaikkia teollisuusmaita tavoittelemaan ilmastoneutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaisi myös EU:n ilmastotavoitteiden tiukentamista – tällä hetkellä unioni on sitoutunut tavoitteen toteutumiseen vuonna 2050.

“On selvää, että myös EU:n ja Suomen on tehostettava omia toimiaan kuumenemisen hillitsemiseksi. Ilmastotoimien uskottavuus on nyt koetuksella kaikilla ilmastopolitiikan tasoilla. Petteri Orpon hallituksen on tuettava EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen tiukentamista ja tehtävä ilmastolain mukainen päätös lisätoimista, jotta Suomi saavuttaa omat ilmastotavoitteensa”, sanoo ilmastoasiantuntija Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Yksi kokouksen keskeisistä kipupisteistä tulee olemaan rahoituskysymykset. Glasgow’n ilmastokokouksessa vuonna 2021 sovittiin sopeutumisrahoituksen kaksinkertaistamisesta vuoteen 2025 mennessä. Dubaissa pitää luoda uskottava suunnitelma tämän toteuttamiseksi.

“Ilmaston kuumenemiseen sopeutuminen on edennyt poikkeuksellisen jähmeästi. Dubaissa tulee luoda yhteinen maailmanlaajuinen tavoite sopeutumiselle ja edetä kohti uutta rahoitustavoitetta. Satojen miljardien dollarien vaje ilmastokriisin vaikutuksiin varautumisessa on kurottava umpeen”, toteaa Suomen Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija Niko Humalisto.

Viime vuoden Egyptin ilmastokokouksessa päästiin sopuun ilmastonmuutoksen aiheuttamia menetyksiä ja vahinkoja korvaavan rahaston perustamisesta. Seuraavaksi siihen on turvattava tarvittava rahoitus, jotta pystytään vastaamaan taloudellisiin ja inhimillisiin tarpeisiin aina katastrofin jälkeisestä välittömästä avustuksesta jälleenrakennukseen.

Vaikeiden neuvottelukysymysten ohella Dubain ilmastokokousta varjostaa isäntämaan synkkä ihmisoikeustilanne. Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa kansalaisyhteiskunnan tilaa on rajoitettu voimakkaasti ja järjestöt korostavat, että esimerkiksi kokoontumisvapaus ja muut osallistumismahdollisuudet on tärkeää turvata kokouksen aikana. 

Suomalaiset järjestöt ovat tiedotusvälineiden haastateltavissa kokouksen aikana ja vastaavat mielellään lisäkysymyksiin.

Dubaissa kokousta seuraavat järjestöjen edustajat

Anna Ikonen, ilmastoasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, anna.ikonen(a)sll.fi, p. 044 491 4269  (Dubaissa 30.11.-11.12.)

Tiina Huvio, toiminnanjohtaja, Food and Forest Development Finland, tiina.huvio(a)ffd.fi, p. 040 159 5667 (Dubaissa 3.-10.12.)

Emilia Runeberg, ilmastotyön asiantuntija, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, emilia.runeberg@fingo.fi, p. 050 3176686 (Dubaissa 5-14.12.)

Johannes Hautaviita, vaikuttamisviestinnän asiantuntija, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, johannes.hautaviita@fingo.fi, p. 050 317 6780 (Dubaissa 5-14.12.)

Kaisa Kosonen, ilmastoasiantuntija, Greenpeace International, kaisa.kosonen@greenpeace.org, p. 050 368 8488 (Dubaissa koko kokouksen ajan)

Bernt Nordman, ilmasto-ohjelman johtaja, WWF Suomi, bernt.nordman@wwf.fi, p. 0505250348 (Dubaissa 29.11-13.12)

Niko Humalisto, vaikuttamistyön johtava asiantuntija, Suomen Lähetysseura / ActAllianssi, niko.humalisto@felm.org, p. 040 757 4036 (Dubaissa 29.11-9.12)

Niina Ratilainen, vaikuttamisen asiantuntija, Plan International Suomi,
niina.ratilainen@plan.fi, p. 050 378 7791 (Dubaissa 5-12.12.)

Kotimaassa kokousta seuraavat järjestöjen edustajat

Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, hanna.aho(at)sll.fi, p. 040 628 9495

Lasse Leipola, ilmastoasiantuntija, Finnwatch, lasse.leipola(at)finnwatch.org, p. 044 491 9401

Anna Perttula, oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija, SASK – Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, anna.perttula(at)sask.fi, p. 040 541 6155

Elina Mikola, ilmasto- ja ympäristöasiantuntija, Amnesty International Suomen osasto, elina.mikola(at)amnesty.fi, p. 044 493 8334

Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tel. 0452700313, camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

Finländska organisationer inför FN:s klimatkonferens: Världssamfundet måste förbinda sig att stoppa konsumtionen av fossila bränslen

FN:s klimatkonferens, som inleds i slutet av november, kommer för första gången att utvärdera hur framgångsrikt Parisavtalet har genomförts. Utöver detta kommer mötet att fatta beslut om ytterligare nödvändiga åtgärder. En rad finländska miljö-, bistånds- och människorättsorganisationer kräver att världssamfundet påskyndar sina ansträngningar för att uppnå 1,5-gradersmålet och slutar använda fossila bränslen.

FN:s klimatkonferens COP28 äger rum i Dubai, Förenade Arabemiraten, från den 30 november till och med den 12 december. Ideella organisationer kräver att klimatmötet uppnår en överenskommelse om konkreta åtgärder för att nå Parisavtalets mål och att genomföra åtgärderna omedelbart. Det viktigaste av dessa är att länderna måste komma överens om att avstå från fossila bränslen.

– Mötet måste leda till en överenskommelse om en snabb avveckling av fossila bränslen från alla sektorer. Avvecklingen ska ske genom en rättvis omställning senast 2050. Ett viktigt verktyg är att lägga ned alla subventioner som är skadliga för miljön, säger Bernt Nordman, chef för WWF Finlands klimatprogram.

Det nuvarande decenniet är avgörande för att stävja klimatkrisen. Effekterna av den globala uppvärmningen kan noteras med stigande temperaturrekord från år till år liksom tilltagande extremväder, som orsakar mänsklig och ekonomisk förstörelse. År 2023 förutspås bli det varmaste i mätningshistorien och enligt en FN-rapport som publicerades i fjol riskerar klimatet att värmas upp med 2,8 grader i slutet av seklet. Det finns ett stort glapp mellan staternas klimatutfästelser och de åtgärder som har vidtagits.

På mötet kommer den första globala översynen av Parisavtalet och hur det har tillämpats att göras. Översynen, som görs vart femte år, är en stresstest för Parisavtalet, vars syfte är att bedöma både gemensamma framsteg för världens länder att nå klimatmålen och nödvändiga ytterligare åtgärder.

– Nuvarande åtgärder för att minska utsläppen räcker inte till för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och undvika de mest destruktiva effekterna av ett upphettat klimat. Klimatpolitikens trovärdighet kommer att vägas vid mötet i Dubai. Alla länder måste skyndsamt öka sina ansträngningar och stödja fattigare länder i deras klimatåtgärder i vårt gemensamma globala talko, säger Fingos klimatexpert Emilia Runeberg.

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat alla industriländer att sträva efter klimatneutralitet före år 2040. Det här skulle också innebära en skärpning av EU:s klimatmål – för närvarande har EU åtagit sig att nå målet 2050.

– Det är uppenbart att EU och Finland också måste intensifiera sina egna åtgärder för att bromsa uppvärmningen. Klimatåtgärdernas trovärdighet prövas nu på alla nivåer av klimatpolitiken. Petteri Orpos regering måste stödja skärpningen av EU:s klimatneutralitetsmål och fatta beslut om ytterligare åtgärder i enlighet med klimatlagen, så att Finland kan nå sina klimatmål, säger klimatexpert Hanna Aho på Finlands naturskyddsförbund.

En av klimatmötets centrala smärtpunkter kommer att vara finansieringsfrågorna. Vid klimatkonferensen i Glasgow 2021 kom man överens om att fördubbla finansieringen av anpassningsåtgärderna till år 2025. Dubai måste skapa en trovärdig plan för att genomföra denna finansiering.

– Anpassningen till klimatuppvärmningen har gått exceptionellt trögt. Dubai måste skapa ett gemensamt globalt mål för klimatanpassning och ta fram ett nytt finansieringsmål. Vi måste täcka underskottet på hundratals miljarder dollar som behövs för att tackla effekterna av klimatkrisen, säger Niko Humalisto, ledande sakkunnig för påverkansarbetet vid Finska Missionssällskapet.

Vid klimatkonferensen i Egypten i fjol nådde man en överenskommelse om att grunda en fond för att kompensera förluster och skador orsakade av klimatförändringar. Nästa steg är att trygga nödvändig finansiering till fonden för att den ska kunna svara på ekonomiska och mänskliga behov, allt från omedelbart katastrofbistånd till insatser för återuppbyggnad.

Förutom de svåra förhandlingsfrågorna överskuggas klimatmötet i Dubai av värdlandets dystra människorättssituation. I Förenade Arabemiraten har utrymmet för civilsamhället begränsats kraftigt. Organisationerna framhåller att det är viktigt att trygga till exempel mötesfriheten och andra möjligheter att delta i mötet.

För mer information:

På plats i Dubai kommer följande representanter för organisationerna att följa mötet

Anna Ikonen, klimatexpert, Finlands naturskyddsförbund, anna.ikonen(a)sll.fi, tel. 044 491 4269 (i Dubai 30.11.-11.12.)

Tiina Huvio, verkställande direktör, Food and Forest Development Finland, tiina.huvio(a)ffd.fi, tel. 040 159 5667 (i Dubai 3-10 december)

Emilia Runeberg, expert på klimatarbete, finska utvecklingsorganisationerna Fingo, emilia.runeberg@fingo.fi, tel. 050 317 6686 (i Dubai 5–14 december)

Johannes Hautaviita, expert, påverkan och kommunikation, finska utvecklingsorganisationerna Fingo, johannes.hautaviita@fingo.fi, p. 050 317 6780 (i Dubai 5-14 december)

Kaisa Kosonen, klimatexpert, Greenpeace International, kaisa.kosonen@greenpeace.org, tel. 050 368 8488 (i Dubai under hela mötet)

Bernt Nordman, chef för klimatprogrammet, WWF Finland, bernt.nordman@wwf.fi, tel. 0505250348 (i Dubai 29.11-13.12)

Niko Humalisto, ledande expert inom påverkansarbete, Finska Missionssällskapet / ActAlliansi, niko.humalisto@felm.org, tel. 040 757 4036 (i Dubai 29.11-9.12)

Niina Ratilainen, expert på påverkansarbete, Plan International Finland, niina.ratilainen@plan.fi, tel. 050 378 7791 (i Dubai 5-12.12.)

I Finland följer följande representanter för organisationerna mötet

Hanna Aho, klimatexpert, Finlands naturskyddsförbund, hanna.aho(at)sll.fi, tel. 040 628 9495

Lasse Leipola, klimatexpert, Finnwatch, lasse.leipola(at)finnwatch.org, tel. 044 491 9401

Anna Perttula, rättvis övergångsexpert, SASK – Finska fackföreningar

Solidaritetscentrum, anna.perttula(at)sask.fi, tel. 040 541 6155

Elina Mikola, klimat- och miljöexpert, Amnesty International Finlands sektion, elina.mikola(at)amnesty.fi, tel. 044 493 8334

Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tel. 0452700313, camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi