Suomalaiset edellyttävät suuryrityksiltä yhteiskuntavastuuraportointia

Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että pörssiyrityksiltä pitää edellyttää vuosittaista yhteiskuntavastuuraportointia. Nykyisin kertominen esimerkiksi yritystoiminnan vaikutuksista ympäristöön ja ihmisoikeustilanteeseen on vapaaehtoista.

Teksti: Kepan tiedote

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan Taloustutkimuksella teettämän mielipidemittauksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista edellyttäisi pörssiyrityksiltä vuosittaista yhteiskuntavastuuraportointia.”Yritysten vastuullisuudella on väliä. Se millaista palkkaa työntekijöille muualla päin maailmaa maksetaan, onko yritysten maksettava verot ja kunnioittavatko yritykset ympäristöä, vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös työllisyyteen Suomessa”, toteaa kehityspoliittinen asiantuntija Tytti Nahi.Köyhyyden vähentämisessä yritystoiminnalla on keskeinen merkitys, mutta tuotannon vaikutukset toiminta-alueen työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja talouteen vaihtelevat paljon. Ääritapauksissa – kuten lapsi- tai pakkotyössä – vaikutukset ovat jopa kielteiset.Yhteiskuntavastuusta raportoidaan muualla EuroopassaTällä hetkellä Suomen lait velvoittavat yrityksiä raportoimaan tilinpäätöksissään ainoastaan taloudelliset tunnusluvut. Muun muassa Ranska ja Britannia edellyttävät, että pörssiyritykset raportoivat toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista.”Suomi voisi edistää vastuullista yritystoimintaa edellyttämällä pörssiyrityksiltä vuosittaista raportointia yhteiskuntavastuusta. Samalla kannattaisi määritellä, mitä raportin tulee sisältää”, Nahi sanoo.Sadasta suurimmasta suomalaisyrityksestä 41 prosenttia julkaisi yhteiskuntavastuuraportin vuonna 2008. Raporttien välillä on erittäin suuria eroja.Toimituksille tiedoksi: Tutkimusta varten haastateltiin 1005 henkilöä puhelimitse ajalla 28.12.2010–4.1.2011 Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.Mielipidetiedustelun tarkemmat tulokset taustamuuttujineen (pdf)Faktaruutu: Näin gallupissa kysyttiin ja päätuloksetHaastatelluita kysyttiin ”Yritysten pitää raportoida talousasioista, mutta raportointi toiminnan vaikutuksista ympäristöön, työntekijöihin, ihmisoikeuksiin ja tuotantoalueen talouteen on vapaaehtoista. Pitäisikö pörssiyrityksiltä mielestänne edellyttää vuosittaista yhteiskuntavastuuraportointia?”Kyllä 80 %Ei osaa sanoa 8 %Ei 11%Lisätietoja:Kehityspoliittinen asiantuntija Tytti Nahi, puh. 040 772 4247.