Rilli Lappalainen
Rilli Lappalainen Kuva: Markus Sommers

Rilli Lappalainen valittu CONCORDin puheenjohtajaksi

Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen on valittu eurooppalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2021–2023. Päätös tehtiin järjestön vuosikokouksessa 18. marraskuuta.

Kuva: Markus Sommers

Suomalaisten kehitysjärjestöjen Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen on äänestetty CONCORDin puheenjohtajaksi. 

CONCORD on eurooppalainen kattojärjestö, jonka jäseniä ovat kansalliset kattojärjestöt ja kansainväliset järjestöverkostot. Järjestöllä on keskeinen rooli kehitysjärjestöjen kantojen tuomisessa EU:n päätöksentekoon kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden osalta. Se tukee eurooppalaisia järjestöjä sekä koordinoi järjestöjen ja EU:n välistä yhteistyötä.   

”Olen todella iloinen saamastani luottamuksesta. Ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat esimerkkejä maailmanlaajuisista haasteista, joihin voimme löytää ratkaisut ainoastaan yhdessä. Kansalaisjärjestöillä on tässä erittäin tärkeä rooli – etenkin sen varmistamisessa, etteivät maailman kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset jää jälkeen”, Lappalainen sanoo.  

Lappalainen muistuttaa, että EU on maailman suurin kehitysavun antaja, merkittävä kauppatoimija ja monenkeskisen yhteistyön puolestapuhuja. EU:n toiminnalla on suuria vaikutuksia globaalilla tasolla. 

”Pohdimme tällä hetkellä paljon sitä, mitä kumppanuudella tarkoitetaan tämänhetkisessä maailmassa ja mikä on EU:n rooli siinä. Miten voimme varmistaa sen, että kehityksen tulokset hyödyttävät kaikista hauraimmassa asemassa olevien tilannetta, ja EU toimii parhaalla mahdollisella tavalla? Yksi selkeä tavoitteemme on, että kansalaisjärjestöt kutsutaan systemaattisemmin pöytiin, joissa luodaan yhdessä keinoja haasteiden ratkaisemiseksi”, Lappalainen sanoo. 

Lappalaisella on taustallaan vuosikymmenten kokemus kansalaisjärjestöistä ja kehitysyhteistyöstä. Nykyisen toimenkuvansa lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Kehyksen pääsihteerinä ja Euroopan komissiossa. Lappalainen on myös kansainvälisen Bridge 47 -verkoston perustaja ja maailmanlaajuisen kehitysjärjestöjen yhteistyöverkosto Foruksen varapuheenjohtaja. Lappalainen on toiminut CONCORDin hallituksessa aiemmin usean vuoden ajan. 

Uusina jäseninä CONCORDin hallitukseen valittiin Ida Ragnarsson (CONCORD Sweden), Bijay Kumar (GNDR), Marta Iglesias López (Coordinadora) ja Branka Juran (CROSOL). CONCORDin puheenjohtajuuden ohella Lappalainen jatkaa Fingon kestävän kehityksen johtajana.

Lisätiedot:  

Rilli Lappalainen, kestävän kehityksen johtaja, Fingo 

+358 50 5613 456 

rilli.lappalainen@fingo.fi 

Korjaus Coordinadora-järjestön nimeen 18.11. kello 13.45.