Kuva: ollirehn2024.fi Kuvaaja: Anton Sucksdorff

Presidenttiehdokas Olli Rehn: Suomi on alisuorittaja kansainvälisessä ilmastodiplomatiassa – ”Ihmiskunnan kohtalonkysymys”

Presidenttiehdokas Olli Rehn osallistui tiistaina Fingon ja sen jäsenjärjestöjen ”Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta” -vaalitenttisarjaan. Linkki Rehnin tentin tallenteeseen on tiedotteen lopussa.

Suomi on alisuorittaja kansainvälisessä ilmastodiplomatiassa, totesi presidenttiehdokas Olli Rehn Fingon järjestämässä vaalitentissä tiistaina aamupäivällä. Rehn sanoi tentissä, että esimerkiksi vielä vuoden 2015 Pariisin ilmastokokouksessa Suomen rooli oli ilmastodiplomatiassa hyvin keskeinen.

Rehn otti asiaan kantaa, kun häneltä tiedusteltiin keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

”Edistäisin kansainvälistä ilmastodiplomatiaa, jonka tavoitteena on saada yhä suurempi osa maailman maista tekemään osuutensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys”, Rehn sanoi.

Rehn muistutti tentin aikana ilmastonmuutoksen torjumisen olevan myös ihmisoikeuskysymys, koska se on uhka esimerkiksi rauhalle, työlle ja ruokaturvalle. Ilmastonmuutos nousi esiin myös, kun Rehniltä kysyttiin tentin lopuksi, minkä yhden asian hän ratkaisisi maailmassa – jos saisi vallan ratkaista ainoastaan yhden ongelman.

”Vähänkin eteenpäin katsoen pysäyttäisin ilmastonmuutoksen, koska se on kohtalonkysymys – sekä luonnolle että ihmisten hyvinvoinnille”, Rehn sanoi.

Rehn vastasi kysymyksiin Fingon ja sen jäsenjärjestöjen toteuttamassa Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta -vaalitenttisarjassa. Tenttisarjan kysymykset liittyvät esimerkiksi ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Suomen kansainväliseen rooliin.

Rehnin mukaan ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen tulee olla Suomen ulkopolitiikan prioriteetti myös tulevaisuudessa. Rehn kannatti tentissä lisäksi YK:n turvallisuusneuvoston uudistamista.

Rehniltä kysyttiin tentissä Suomen ulkopolitiikan arvoista.

”Ihmisarvo ja rauha – näistä on johdettavissa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä laajemmin Suomen kansainvälisen politiikan agenda. Ihmisarvolla tarkoitan sekä maan sisällä että ulkosuhteissa ihmisoikeuksien vahvaa painotusta”, Rehn sanoo.

Rehn kuvaili rauhan olevan edellytys yhteiskunnan kehitykselle. Hän muistutti, että maailmalla tilanne on rauhan osalta synkkä.

”Suomen tulee olla aktiivisesti tekemässä töitä rauhan rakentamisen ja konfliktien ratkaisemisen puolesta”, Rehn totesi.

Tentissä Rehn kertoi arvostavansa kansalaisyhteiskuntaa – sitä, että kansalaiset ovat valmiita kehittämään yhteiskuntaansa ja käyttämään aikaansa sekä energiaansa kansalaistoimintaan.

”Pidän tärkeänä, että Suomen päättäjät, mukaan lukien tasavallan presidentti pitävät tiivistä yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan. Suomalaiset osallistuvat kansalaisyhteiskuntaan ja päätöksentekoon erilaisten järjestöjen ja liikkeiden kautta. Presidenttinä hyödyntäisin näitä väyliä päätöksenteossa ja suomalaisten kuulemisessa”, Rehn sanoi.

Lisätietoja

Tentti on katsottavissa tallenteena Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=YVcbw6Uo5Og  

Olli Rehn puhui ilmastonmuutoksesta alkaen kohdista 2.00, 13.15, 19.10.

Rehn puhui ulkopolitiikan arvoista alkaen kohdasta 5.00.

Rehn puhui kansalaisyhteiskunnasta alkaen kohdasta 14.00.

Toimittajat ovat tervetulleita katsomaan tulevia yksilötenttejämme paikan päällä tai etänä. Tarkista aikataulu Fingon sivuilta: https://fingo.fi/presidentti-ja-10-kysymysta-kestavasta-tulevaisuudesta/

Yhteystiedot

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja 

050 574 1112 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Mika Niskanen

asiantuntija, vaikuttamisviestintä | Fingo

+358 50 317 6715 | mika.niskanen@fingo.fi