Kuva: Food and Forest Development Finland (FFD)

Pienviljelijät uhkaavat unohtua kansainväliseltä yhteisöltä YK:n huippukokouksen alla – ”Ilmastonmuutos ja elonkirjon kato kiihtyvät, jos heitä ei tueta”

Pienviljelijät tuottavat valtaosan kehittyvien valtioiden ruoasta ja ovat tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden varjelussa. Siitä huolimatta he uhkaavat kuitenkin unohtua kansainväliseltä yhteisöltä. Historian ensimmäinen YK:n ruokajärjestelmähuippukokous järjestetään 23. syyskuuta.

Kehitysjärjestöt ovat huolissaan, että kansainvälinen yhteisö unohtaa kehittyvien maiden pienviljelijät. Pienviljelijät- ja tuottajat vastaavat valtaosasta ruoantuotantoa kehittyvissä valtioissa. Tästä huolimatta vain 1,7 prosenttia kansainvälisestä ilmastorahoituksesta saavuttaa heidät.

Pientuottajat kohtaavat jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten äärimmäisiä sääilmiöitä. Toisaalta he ovat avainasemassa ruoantuotannon muuttamisessa kestäväksi, jolla olisi suuria vaikutuksia esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kadon hillintään.

”Ilmastonmuutos ja elonkirjon kato kiihtyvät, jos pienviljelijöitä ei tueta riittävästi. He ovat yksinkertaisesti ratkaisevan tärkeässä asemassa näiden ja monien muiden globaalien haasteiden ratkaisemisessa”, sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Elina Mikola.

YK järjestää historian ensimmäisen ruokajärjestelmään keskittyvän huippukokouksen torstaina 23. syyskuuta. Kokouksen tavoitteena on löytää ratkaisuja nälkää ja ympäristöongelmia tuottavan ruokajärjestelmän korjaamiseksi. Yhtenä suurena haasteena on ilmastonmuutos. Suomesta kokoukseen osallistuu kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Järjestöt toivovat huippukokoukselta pientuottajien huomioimista. Viimeisten tutkimusten mukaan viljelijät tarvitsevat tietotaitoa, pitkäjänteistä neuvontaa ja konkreettista tukea kestävyyden kasvattamiseksi. Järjestöt pelkäävät, että suureen teemaan keskittyvässä huippukokouksessa ruohonjuuritaso unohtuu, vaikka juuri siellä olisi tarvetta tuelle.

“Toivomme huippukokoukselta vahvaa priorisointia kehittyvien valtioiden pientuottajien ilmastokestävyyden parantamiseen, eli siihen kuinka he pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja toisaalta hillitsemään ilmastonmuutosta. Vaikka maatalous ei tarjoa tulevaisuudessa kaikille toimeentuloa, pientuottajien ilmastokestävyys on tärkeää niin ruokaturvan, yhteiskuntakehityksen kuin elonkirjon suojelun kannalta”, sanoo FFD-järjestön Tiina Huvio.

”Tarvitsemme myös uusia keinoja, jotta ruohonjuuritason ruuantuottajat saadaan mukaan ilmastotoimiin. Esimerkiksi uusia rahoituskanavia, jotka mahdollistaisivat vastaamisen pientuottajien nopeisiinkin avun tarpeisiin. Viljelijät ja tuottajat tarvitsevat lisäksi mahdollisuuksia keskustella ja saada neuvontaa”, Huvio jatkaa.

Yhteystiedot:

Tiina Huvio, Ohjelmajohtaja, Food and Forest Development Finland (FFD) tiina.huvio@ffd.fi & +358 40 159 5667

Elina Mikola, Asiantuntija, kestävä talous, Fingo elina.mikola@fingo.fi & +358 46 851 5974