kaksi ihmistä kannattelee banneria kadulla

Perheet haastavat EU:n oikeuteen elinkeinojen menetyksestä: Ilmastotoimet riittämättömiä

Joukko perheitä Euroopasta ja sen ulkopuolelta haastaa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston oikeuteen. Kanteen mukaan EU ei pysty suojelemaan kansalaisiaan nykyisellä, riittämättömällä 2030 päästötavoitteella. Ilmastonmuutos vaikuttaa perheiden elinkeinoihin jo nyt.

Kuva: Edward Beskow

Kymmenen perhettä, joiden elinkeinoja ilmastonmuutos uhkaa tässä ja nyt, haastaa tänään Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston oikeuteen. Kanteessa on mukana perheitä Portugalista, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Romaniasta, Keniasta ja Fidžiltä. Lisäksi kannetta tukee ruotsinsaamelainen Sáminuorra -nuorisojärjestö.

Euroopan unionin yleiselle tuomioistuimelle osoitetun kanteen mukaan EU:n nykyinen, vuoteen 2030 ulottuva ilmastotavoite on riittämätön, jos haluamme hillitä vaarallista ilmastonmuutosta.

Perheet korostavat, että ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt heidän elinkeinoihinsa, koteihinsa, perinneammatteihinsa sekä kulttuuriinsa.

“Jos menetämme porot, menetämme saamelaiskulttuurin. Monet saamelaisnuoret haluavat jäädä asumaan perheidensä luo poronkasvattajiksi, mutta eivät näe tulevaisuutta. Tämä johtuu etupäässä ilmastonmuutoksen uhasta. Asia täytyy nostaa esille kiireellisesti meidän ja tulevien sukupolvien turvallisuuden vuoksi”, Sanna Vannar, 22, Sáminuorra -järjestöstä vetoaa.

Kanteessa vaaditaan, että EU sitoutuisi tiukempiin päästöleikkauksiin, jotka turvaisivat kansalaisten perusoikeudet. Kantajat pyytävät tuomioistuimelta päätöstä, jonka mukaan ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys. Lisäksi perätään EU:n vastuuta niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien oikeuksien turvaamisesta.

Kantajat kyseenalaistavat EU:n 2030 päästötavoitteen viittaamalla hiljattain hyväksyttyihin päästökauppadirektiivin uudistukseen, taakanjakoasetukseen sekä maan- ja metsänkäyttöä säätelevään LULUCF-asetukseen. Perheiden mukaan EU pystyisi vähentämään päästöjään tehtyjä sitoumuksia huomattavasti nopeammin.

”Oikeudenkäynti on perheiden hätähuuto. Se nostaa esiin valtavan kuilun, joka vallitsee ilmastotieteen vaatimien päästövähennysten ja Euroopan unionin nykysitoumusten välillä. Lisätoimia tarvitaan paljon ja nopeasti”, sanoo Tuuli Hietaniemi, Kepan ilmastoasiantuntija.

Saksalainen kansalaisjärjestö Protect the Planet kustantaa kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät kulut. Perheitä tukee myös laaja joukko asianajajia, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita (mm. Climate Analysis -ajatushautomo) sekä kansalaisia, jotka vaativat EU:ta olemaan kunnianhimoisempi 2030 päästötavoitteessaan.

”Perheet luottavat siihen, että EU:n tuomioistuimet ja laillinen järjestelmä turvaavat heidän perusoikeutensa, joita ilmastonmuutos uhkaa”, muistuttaa ympäristöasioihin erikoistunut asianajaja Roda Verheyen, joka edustaa perheitä.

Kannetta tukee myös Climate Action Network (CAN) Europe, Euroopan suurin ympäristöön ja energiaan keskittyvä kansalaisjärjestöjen verkosto. Kepa on CAN Europen jäsen.

”Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 valtiot päättivät ryhtyä toimiin, joilla maailman keskilämpötilan nousu rajattaisiin 1,5 asteeseen. Tästä huolimatta EU:n nykyinen ilmastositoumus ei täytä Pariisin tavoitetta, vaan sitä tulisi kiristää. Perheiden nostama kanne alleviivaa asian kiireellisyyttä ja tarpeellisuutta”, vetoaa Wendel Trio, CAN Europen johtaja.

Lisätiedot:

Tuuli Hietaniemi
ilmastoasiantuntija
+358 50 317 6686

 https://peoplesclimatecase.caneurope.org/