Presidenttiehdokas Pekka Haavisto osallistui Fingon yksilötenttiin. Kuva: Karoliina Knuuti

Pekka Haavisto Fingon vaalitentissä: Tunnen kiinnostusta Geneven pakolaissopimuksen kehittämiseen – Venäjän mafiamaiselle toiminnalle saatava stoppi

Presidenttiehdokas Pekka Haavisto osallistui Fingon ja sen jäsenjärjestöjen ”Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta” -vaalitenttisarjaan. Linkki Haaviston tentin tallenteeseen on tiedotteen lopussa.

Presidenttiehdokas Pekka Haavisto sanoi Fingon yksilötentissä kokevansa kiinnostusta Geneven pakolaissopimuksen kehittämistä kohtaan. Sopimusta voisi Haaviston mukaan kehittää siten, että se huomioisi Venäjän hybridivaikuttamisen kaltaisen toiminnan.

Haavisto avasi näkemyksiään Fingon ja sen jäsenjärjestöjen toteuttamassa Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta -tentissä. Tentin aikana Haavistolle esitettiin kysymys Venäjän hybridivaikuttamisesta Suomen itärajalla.

Haavisto pohdiskeli vastauksessaan mahdollisia keinoja Venäjän hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi.

”Tunnen viehtymystä siihenkin ajatukseen, että voiko Geneven pakolaissopimusta kehittää suuntaan, että tällainen ihmiskauppa- tai hybridivaikuttamiskäytäntö otettaisiin siellä jollain tavalla huomioon. Tiedän, että se on pitkä tie. Ennen sitä meidän täytyy pyrkiä saamaan raja turvalliseksi ja tuoda koko ajan esiin, ettei tämä saa muuttaa Suomen pakolaispoliittisia linjauksia laajemmin”, Haavisto totesi.

”Meillä on suomalaisina aina oikeus pitää oma rajamme turvallisena. Emme voi tehdä siitä kompromisseja. Toisaalta olen ajatellut, miten väärin on käyttää näitä ihmisiä välineinä: antaa heille esimerkiksi väärää tietoa ja työntää heitä kohti Suomen rajaa. Se näyttäytyy mafiamaisena ja ihmiskauppamaisena toimintana. Sellaiselle toiminnalle pitää saada stoppi.”

Haavisto alleviivasi, että maailmassa on ihmisiä, jotka tarvitsevat aidosti Suomen tukea ja suojaa. Esimerkkinä hän mainitsi afganistanilaiset naiset, joiden asema on heikentynyt radikaalisti Talebanin valtaannousun jälkeen. Haavisto nosti esiin esimerkkinä myös iranilaiset tytöt ja naiset, jotka ovat taistelleet omien ihmisoikeuksiensa puolesta ja joutuneet vaikeuksiin.

Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta -yksilötentin kysymykset liittyvät esimerkiksi ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Suomen kansainväliseen rooliin. Haavisto korosti vastauksissaan muun muassa kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien merkitystä sekä ilmastonmuutoksen torjumista.

Haavisto kertoi myös, mitkä ovat hänen mielestään Suomen ulkopolitiikan tärkeimmät arvot: rauha, ympäristö ja ihmisoikeudet.

”Rauha sen vuoksi, että kaikki kehitys ilman rauhaa on mahdotonta. Ympäristö sen vuoksi, että meidän tulevaisuutemme riippuu ympäristön kohtalosta: siitä, miten ympäristöä hoidetaan ja miten ilmastonmuutokseen pystytään reagoimaan”, Haavisto sanoi.

”Ihmisoikeudet sen vuoksi, että ne ovat tietenkin ihmisoikeuksia täällä kotimaassa, mutta globaalisti esimerkiksi ympäristön ja tasa-arvon puolesta tehtävä työ riippuu kokonaan ihmisoikeuksista: onko ihmisillä mahdollisuus avata suutaan ja toimia sekä sanoa mielipiteensä. Maailmassa on monia maita, joissa tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista.”

Lisätietoja

Tentti on katsottavissa tallenteena Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=fwfL1FI7J00

Pekka Haavisto puhui itärajan tilanteesta alkaen kohdasta 22.30.

Pekka Haavisto puhui ulkopolitiikan arvoista alkaen kohdasta 3.40.

Toimittajat ovat tervetulleita katsomaan tulevia yksilötenttejämme paikan päällä tai etänä. Tarkista aikataulu Fingon sivuilta: https://fingo.fi/presidentti-ja-10-kysymysta-kestavasta-tulevaisuudesta/

Yhteystiedot

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja 

050 574 1112 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Mika Niskanen, asiantuntija, vaikuttamisviestintä | Fingo

+358 50 317 6715 | mika.niskanen@fingo.fi