Mielipidetiedustelu: vähävaraiset kannattavat voimakkaimmin kehitysavun nostamista

Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta haluaa joko kasvattaa tai pitää Suomen kehitysyhteistyömäärärahat nykytasolla. Kaikkein myönteisimmin kehitysmaiden taloudelliseen tukemiseen suhtautuvat vähävaraiset suomalaiset, ilmenee Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan Taloustutkimuksella teettämästä mielipidetiedustelusta.

Teksti: Kepan tiedote

Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan alle 10 001 euroa vuodessa ansaitsevissa kotitalouksissa asuvat suhtautuvat kaikkein suopeimmin valtion kehitysyhteistyömenoihin. Heistä 36 prosenttia nostaisi Suomen kehitysyhteistyömäärärahoja ja puolet (49 %) säilyttäisi ainakin nykytason.
Kaikista suomalaisista 15 prosenttia nostaisi kehitysyhteistyömäärärahoja, ja nykytason haluaisi säilyttää kuusi kymmenestä (62 %) suomalaisesta. Kokonaan avun lopettaisi vain kolme prosenttia ja kehitysavun vähentämiseen olisi valmis 14 prosenttia.
Perussuomalaisten kannattajat erottuvat muita kehitysapukielteisempinä, mutta heistäkin useampi (44 %) kannattaa määrärahojen pitämistä nykyisellään kuin niiden vähentämistä (33 %). Vahvinta avun kannatus on Vasemmistoliiton äänestäjien keskuudessa: heistä 93 prosenttia joko nostaisi kehitysapua tai säilyttäisi nykytasolla.
Suomen ensimmäisestä virallisesta sitoumuksesta nostaa kehitysyhteistyömäärärahat YK:ssa sovitulle tasolle eli 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta tuli lokakuussa 2010 kuluneeksi tasan 40 vuotta. Tänä vuonna Suomi käyttää kehitysyhteistyöhön arviolta 0,56 prosenttia bruttokansantulosta.
Tutkimusta varten haastateltiin tuhatta suomalaista puhelimitse 29.4.–3.5. välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Faktaruutu: Näin kysyttiin ja tärkeimmät tulokset
”Kotimaan sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty Suomea koskevista kansainvälisistä kehitysyhteistyösitoumuksista luopumista ja jopa nykyisen kehitysavun leikkaamista. Jotkut kuitenkin katsovat, että silloin rahat vähävaraisten auttamiseen otettaisiin pois niiltä, joilla on vielä vähemmän. Kehitysyhteistyön osuus valtion kaikista menoista on 2,1 prosenttia. Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä?”

Lisätä: 15 %
Pitää nykyisellään: 62 %
Vähentää: 14 %
Poistaa kokonaan: 3 %
Ei osaa sanoa: 6 %

Virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.
Mielipidetutkimuksen tarkemmat tulokset taustamuuttujineen (pdf)
Lisätiedot

Mika Railo
Kampanja- ja viestintäjohtaja
040 590 3446