Presidenttiehdokas Li Andersson osallistui Fingon vaalitenttiin. Kuva: Mika Niskanen / Fingo

Presidenttiehdokas Li Andersson: Ihmisoikeuksien ja turvallisuuden asettaminen vastakkain on vaarallista

Presidenttiehdokas Li Andersson osallistui perjantai-iltapäivänä Fingon ja sen jäsenjärjestöjen ”Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta” -vaalitenttisarjaan. Linkki Anderssonin tentin tallenteeseen on tiedotteen lopussa.

Presidenttiehdokas Li Andersson painotti Fingon yksilötentissä, että ihmisoikeuksia ja kansallista turvallisuutta ei tule asettaa vastakkain. Andersson kommentoi aihetta, kun hänelle esitettiin kysymys Venäjän hybridivaikuttamisesta Suomen itärajalla ja siitä, miten tilanteessa tulisi tasapainoilla ihmisoikeuksien ja turvallisuuden välillä.

”Minusta on vaarallista luoda sellaista kuvaa, että nämä olisivat vastakkaisia asioita tai, että meillä edes olisi mahdollisuutta valita niiden välillä”, Andersson sanoi.

Andersson muistutti, että ihmisoikeussopimuksiin on kirjattu sisään lähtöoletus siitä, että valtioilla on velvollisuus huolehtia myös kansallisesta turvallisuudesta. Hänen mukaansa kansalaisille ei tulisi luoda sellaista mielikuvaa, että ihmisoikeuksien noudattaminen on pois kansallisesta turvallisuudesta.

”Kun tehdään päätöksiä kansallisen turvallisuuden puolesta, niin tulee huolehtia siitä, että ne päätökset on yhteensovitettu niiden minimivaatimusten kanssa, mitä meillä on ihmisoikeusvelvoitteiden osalta”, Andersson sanoi.

Anderssonilta tiedusteltiin, miten hallitus on onnistunut tilanteen hoitamisessa. Hän totesi, että tilanteessa on tapahtunut virhe: on syntynyt väärä mielikuva siitä, että Suomen olisi mahdollista valita kansallisen turvallisuuden ja pakottavien ihmisoikeusnormien välillä.

Andersson vastasi kysymyksiin Fingon ja sen jäsenjärjestöjen toteuttamassa Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta -vaalitenttisarjassa. Tenttisarjan kysymykset liittyvät esimerkiksi ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Suomen kansainväliseen rooliin.

Andersson totesi tentissä, että Suomen ulkopolitiikan tärkein yksittäinen arvo on ihmisoikeusperustaisuus.

”Ihmisoikeusperustaisuus on läpileikkaava, perustavanlaatuinen teema, jonka toivon näkyvän kaikessa ulkopolitiikassa, mitä Suomi tekee. Niin, että meillä ei ole kaksoisstandardeja ihmisoikeusperustaisuuden suhteen, vaan me olemme maa, joka uskaltaa rohkeasti nostaa ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä erilaisten valtioiden kanssa kahdenvälisissä suhteissa ja toimimme johdonmukaisesti sen puolesta kaikilla kansainvälisillä areenoilla”, Andersson sanoi.

Anderson totesi tentissä, että kansalliset edut ovat myös globaaleja etuja.

”En koe kehitysyhteistyön, globaalin oikeudenmukaisuuden tai ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisen olevan suomalaisten etujen kanssa vastakkaisia, vaan se on nimenomaan meidänkin etumme edistää näitä asioita.”

Lisätietoja

Tentti on katsottavissa tallenteena Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=rc3d06au008

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan yksilötenttejämme paikan päällä tai etänä. Tarkista aikataulu Fingon sivuilta: https://fingo.fi/presidentti-ja-10-kysymysta-kestavasta-tulevaisuudesta/

Li Andersson puhuu globaalista oikeudenmukaisuudesta ja Suomen edusta alkaen kohdasta 8:50.

Andersson puhuu ihmisoikeusperustaisuudesta alkaen kohdasta 5:50.

Andersson puhuu Venäjän hybridivaikuttamisesta alkaen kohdasta 21:50.

Yhteystiedot

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja 

050 574 1112 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Mika Niskanen

asiantuntija, vaikuttamisviestintä | Fingo

+358 50 317 6715 | mika.niskanen@fingo.fi