Kysely: Suomalaiset kannattavat hajautetun energiantuotannon tukemista

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 73 prosenttia suomalaisista odottaa hallitukselta taloudellista tukea hajautetulle energiantuotannolle. Kansalaisjärjestöjen Talouspoliittisessa vaalikoneessa eduskuntavaaliehdokkaat pääsevät esittelemään näkemyksiään muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä ja uusiutuvasta energiasta.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Maaria Laukkanen / Suomen Lähienergialiitto / Flickr

Lisäämällä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa Suomi voisi vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä, parantaa energiaomavaraisuuttaan ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä tarkoittaa mallia, jossa tuotantolaitokset on hajautettu maantieteellisesti lähelle energiankäyttäjiä. Hajautetussa energiantuotannossa myös yksittäiset ihmiset voivat tuottaa omaan käyttöönsä sähköä esimerkiksi auringosta ja myydä ylijäämän paikalliseen sähköverkkoon.”Hajautettu energiantuotanto on yksi keino tukea väistämätöntä energiamurrosta. Keskitetyn, ainoastaan suuriin tuotantolaitoksiin perustuvan energiamallin aika on ohi. Tilalle on tarjottava kohtuuhintaista uusiutuvaa, hajautettua ja paikallista työtä tuovaa energiaa. Parhaassa tapauksessa ylijäämän voi myydä älykkääseen verkkoon, jolloin omasta pienimuotoisesta sähköntuotannosta voi hyötyä myös taloudellisesti. Tämä tulee tehdä kansalaisille sekä helpoksi että kannattavaksi”, toteaa Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Tuuli Hietaniemi.Taloustutkimuksella teetetyssä kyselyssä hajautettuun energiantuotantoon suhtautuivat kaikkein myönteisimmin maalaiskunnissa asuvat ihmiset. Puoluepoliittisesti positiivisimmin kyseiseen tuotantomuotoon suhtautuivat vihreitä, kristillisdemokraatteja tai vasemmistoa seuraavissa vaaleissa äänestävät henkilöt. Myös RKP:n ja keskustan äänestäjät suhtautuivat keskimääräistä myönteisemmin hajautettuihin energiaratkaisuihin. Kielteisimmin asiaan suhtautuivat SDP:n äänestäjät.”Hajautettu energiantuotanto tarjoaa yhden ratkaisun kestävämpään energiansaantiin niin Suomessa kuin globaalisti. Kuten niin monet muutkin kestävän kehityksen ratkaisut, myös tämä toimii sekä pohjoisessa että etelässä, siirtää valtaa keskitetyistä yksiköistä ihmisille ja vaikuttaa toteutuessaan yhtä luonnolliselta asialta kuin aurinko, joka nousi taivaalle eilen, tänään ja huomenna”, sanoo Tuuli Hietaniemi.Kolmentoista kansalaisjärjestön Talouspoliittinen vaalikone kysyy eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä muun muassa uusiutuvasta energiasta, uusiutumattomien luonnonvarojen verotuksesta sekä kivihiilien ja turpeen käytöstä. Vaalikone löytyy osoitteesta www.vaalikone2015.fi.Viime eduskuntavaaleissa 120 000 äänestäjää etsi ehdokastaan järjestöjen vaalikoneesta.LisätietojaTuuli Hietaniemi, kehityspoliittinen asiantuntija, Kepa ry, puh. 050 317 6686Katja Hintikainen, kampanjakoordinaattori, Kepa ry, puh. 050 317 6716Lataa erityisesti kansanedustajaehdokkaille suunnattu Maailmantalouden tekijän käsikirja. Ehdokkaat voivat tilata käsikirjan osoitteesta info@maailmataloudentekijat.fi.Lisätietoa mielipidetiedustelustaTutkimusta varten haastateltiin 1004 henkilöä puhelimitse ajanjaksolla 11.–17.3.2015. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±2,6 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.Haastatelluilta kysyttiin: ”Lisäämällä hajautettua, uusiutuvan energian tuotantoa Suomi voisi vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä, parantaa energiaomavaraisuuttaan ja luoda työpaikkoja. Hajautetussa energiantuotannossa myös yksittäiset ihmiset voivat tuottaa sähköä omaan käyttöönsä ja myydä ylijäämän paikalliseen sähköverkkoon.Pitäisikö Suomen hallituksen tukea taloudellisesti ripeää siirtymää hajautettuun energiantuotantoon?”– Kyllä 73 %, Ei 10 %, EOS 17 %