Linda Lönnqvist ja Bakar Khamis Kepan Tansanian-toimistosta etsimässä tietoa suomalaistaustaisten yritysten veronmaksusta. Kuva: Linda Lönnqvist ja Bakar Khamis Kepan Tansanian-toimistosta etsimässä tietoa suomalaistaustaisten yritysten veronmaksusta.

Kepa: Suuryritysten avoimempi kirjanpito toisi Tansanialle verotuloja

Wärtsilän ja Nokia Solutions and Networksin paikallisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot puuttuvat Tansanian kaupparekisteristä, selviää Kepan ajankohtaiskatsauksesta. Kepan työryhmä selvitti suomalaistaustaisten yritysten veronmaksua yhdessä Afrikan nopeimmin kasvavassa taloudessa.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Henna Hakkarainen / Kepa

Tansanian lain mukaan yritysten pitäisi toimittaa maan kaupparekisteriin tilintarkastettu tilinpäätös vuosittain. Nokia on toiminut maassa vuodesta 2009, mutta rekisteristä ei saatu yhtään sen tilinpäätöstä. Wärtsilän tytäryhtiön olisi pitänyt toimittaa tähän mennessä kaupparekisteriin jo viisitoista tilinpäätöstä, mutta sieltä löytyivät vain tilinpäätökset vuosilta 2005 ja 2006.”Emme syytä yrityksiä verokikkailusta. Selvityksemme kuitenkin osoittaa, ettei Tansaniassa pysty selvittämään, maksavatko maassa toimivat ulkomaiset yritykset todellisen kannattavuutensa mukaisia veroja. Jotta tähän päästäisiin, täytyisi suuryritykset velvoittaa julkaisemaan kirjanpitonsa maakohtaisesti”, Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson toteaa.Kepan työryhmän Tansanian yritysrekisteristä kaivamista tiedoista selviää lähinnä se, että Nokian paikallinen tytäryhtiö on ottanut viime vuonna isohkon konsernin sisäisen lainan. Vastaavasti Wärtsilästä on kerrottu sen tytäryhtiön harjoittavan paljon sisäistä laskutusta.”Tämänkaltaisia järjestelyjä käytetään toisinaan veronmaksujen minimoimiseen. Asiaa ei voi arvioida tarkemmin, koska kumpikaan yritys ei antanut tytäryhtiöidensä tilinpäätös- ja verotietoja meille edes erikseen pyydettäessä”, Nilsson sanoo.Avoimempi kirjanpito poistaisi epäselvyydetTansanian valtion menoista kehitysyhteistyövaroilla ja lainoilla rahoitetaan 42 prosenttia. Irtautuminen kehitysavusta ja laajamittaisesta lainarahoituksesta edellyttää omien verotulojen kasvattamista. Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Global Fincancial Integrity arvioi keväällä, että Tansania menettää yksistään yritysten vääristellyn laskutuksen vuoksi rahamäärän, joka kattaisi 7,4 prosenttia valtion menoista. Tilanne helpottuisi, jos useissa maissa toimivien yritysten pitäisi julkaista tilinpäätöksensä maakohtaisesti. Kun tiedetään, kuinka paljon yritys tekee kussakin maassa voittoa, kuinka paljon sillä on henkilökuntaa ja omaisuutta missäkin ja miten se on rahoitettu, on helpompi arvioida, kuinka paljon yrityksen pitäisi maksaa veroja.”Maakohtaisessa kirjapidon ansiosta voittoja ei olisi niin helppoa siirrellä alhaisen tai jopa nollaverotuksen piiriin. Suomen tulisi ajaa voimakkaasti maakohtaiseen kirjanpitoon siirtymistä EU:ssa. Meidän lisäksemme siitä hyötyisivät maailman köyhimmät maat”, Nilsson sanoo.Kepan ”Globaalin verokilpailun syöksykierre – Mitä Tansanialle jää käteen ulkomaisista investoinneista?” -ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan Tansanian verojärjestelmää kokonaisuutena. Lisäksi katsauksessa selvitetään kahden Suomesta rahoitusta saavan pk-yrityksen veronmaksua.”Näiden yritysten tilinpäätös- ja verotiedot saimme verrattain helposti. Minusta on outoa, että näin ei ole suuryritysten kanssa”, Nilsson toteaa. Kepa.fi: kehitystä ja politiikkaa -blogi: Tansania globaalin verokilpailun syöksykierteessäFaktalaatikkoItäafrikkalaisen Tansanian talous kasvaa seitsemän prosenttia vuodessa, ja maa houkuttelee yhä enemmän myös ulkomaisia yrityksiä.Veroparatiisina tunnetun Mauritiuksen kautta Tansaniaan tuli neljänneksi eniten investoija vuonna 2011. Mauritiuksen merkitys ulkomaisten investointien lähtömaana on ollut tasaisessa kasvussa koko Afrikalle. Maa houkuttelee eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä.Kokonaisuutena Tansania menettää yritysten verosuunnittelun, veronkierron ja verohelpotusten vuoksi enemmän varoja kuin se saa kehitysapua.Lähes joka kolmas tansanialainen elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä. Elämänlaatua mittaavassa inhimillisen kehityksen indeksissä Tansania on 187 maan joukossa sijalla 159.  Kasvun ja investointibuumin hyödyt keskivertotansanialaisille uhkaavat jäädä odotettua pienemmiksi verohelpotusten sekä yritysten harjoittaman verojen välttelyn ja suoranaisen veronkierron vuoksi. Yritysverojen osuus Tansanian verotuloista on 12 prosenttia. Kaivosala ei maksa veroja juuri lainkaan.Keväällä 2014 Kepa selvitti Wärtsilän ja Nokian (NSN) veronmaksua Tansaniassa. Selvityksessä tehtiin tietopyynnöt Tansanian kaupparekisteriin, veroviranomaisille, investointikeskuksiin ja yrityksille itselleen. Kummankaan yrityksen tietoja ei saatu. Selvitys tehtiin Dar es Salaamissa ja Helsingissä.Toimituksille tiedoksiKepa.fi: ”Globaalin verokilpailun syöksykierre – Mitä Tansanialle jää käteen ulkomaisista investoinneista?” -ajankohtaiskatsausTiivistelmä katsauksen havainnoista (pdf)Kuvia Kepan työryhmän selvitysmatkasta Tansaniaan keväällä 2014www.flickr.com/photos/kepa-ry/sets/72157644221106987/LisätiedotKehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson, puh. 050 317 6724, Kepan Helsingin-toimistoKehityspoliittinen asiantuntija Linda Lönnqvist, puh. +255752672441, Kepan Tansanian-toimisto