Kepa: Suomen vaadittava Laosilta toimia kansalaisjärjestöaktivistin vapautumiseksi

Laosilaisen kansalaisjärjestöaktivistin Sombath Somphonen katoaminen on herättänyt kansainvälistä huomiota. Suomen on liittyttävä joukkoon vaatimaan Laosin hallitukselta katoamistapauksen selvittämistä ja maan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien turvaamista.

Teksti: Kepan tiedote

Laosilaisen kansalaisjärjestön The Participatory Development Training Centerin (PADETC) perustaja ja tunnettu kansalaisjärjestöaktivisti Sombath Somphone katosi Laosissa lähes kaksi kuukautta sitten 15. joulukuuta 2012. Hänet kaapattiin poliisiaseman edestä Laosin pääkaupungissa Vientianessa.”Laosin hallituksen on korkea aika ryhtyä tositoimiin tapauksen selvittämiseksi, jotta Somphone pääsee palaamaan turvallistesti perheensä luo”, vaatii Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. – Tähän mennessä tutkinnan edistymisestä ei ole saatu asianmukaista tietoa. ”Sen sijaan maassa leviää perättömiä huhuja Somphonen katoamisen syistä”, Lappalainen lisää.Kepa on allekirjoittanut yhdessä yli 80 kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan edustajan kanssa Laosin hallitukselle kirjeen, jossa vaaditaan toimia tutkinnan nopeuttamiseksi. Kepa toivoo myös Suomen hallitukselta aktiivisuutta asiassa.”Vetoamme Suomen hallitukseen, jotta se vaikuttaisi kaikin käytettävissä olevin keinoin Laosin johdon toimintaan Somphonen vapauttamiseksi ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi maassa”, Lappalainen toteaa.Kansalaisyhteiskunta tiukoilla LaosissaSombath Somphonen katoaminen ei ole yksittäistapaus, vaan liittyy laajempaan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien sekä ilmaisun- ja kokoontumisvapauden rajoittamiseen Laosissa. Maan hallitus on kieltänyt tietävänsä mitään Somphonen olinpaikasta. Epäilyksiä on kuitenkin esitetty siitä, että kaappaajilla olisi yhteyksiä maan kommunistihallintoon.”Somphone on tehnyt merkittävää työtä vaihtoehtoisen, yhteisö- ja ruohonjuuritasoa korostavan kestävän kehityksen mallin edistämiseksi. Se on voitu nähdä uhkana Laosin yksipuoluejärjestelmälle. Somphone tunnetaan maltillisena ja yhteistyökykyisenä toimijana. Katoaminen herättääkin huolta siitä, että Laosin kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet saada äänensä kuuluville ovat kaventumassa entisestään, jos maltillinenkin kansalaistoiminta on maan hallinnolle liikaa”, sanoo Lappalainen.Katoamistapaus herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota. Esimerkiksi Euroopan parlamentti ilmaisi päätöslauselmassaan huolensa Somphonen turvallisuudesta ja vaati Laosin viranomaisilta asianmukaista ja läpinäkyvää tutkintaa. Parlamentti myös vaati Laosilta toimia mielivaltaisten ja salaisten pidätysten lopettamiseksi.LisätietojaKepa seuraa Laosin tilannetta Mekongin aluetoimistosta Bangkokista käsin.Kepan allekirjoittama kirje Laosin johdolle: Letter: Status of investigation into the disappearance of Mr. Sombath SomphoneLisätietoja tapauksen selvittämisen puolesta tehdyistä kansainvälisistä vetoomuksista Sombath Somphonen ystävien perustamalla verkkosivustolla: http://sombath.org/Timo LappalainenToiminnanjohtajatimo.lappalainen@kepa.fi050-3176700