Kepa muistuttaa toimenpideohjelmaa kirjoittavaa hallitusta: Verovälttelyn tukkimisella varoja julkisiin palveluihin

Kansainvälistä vero-oikeudenmukaisuusviikkoa vietetään tänä vuonna 16.-23.6. Kansalais- ja ammattijärjestöt sekä kirkolliset tahot ympäri maailman muistuttavat hallituksia siitä, että verovälttelyyn puuttumalla voidaan maksaa tärkeimmät julkiset palvelut.

Teksti: Kepan tiedote

Kansainvälisen vero-oikeudenmukaisuusviikon tavoitteena on kasvattaa julkista painetta, jotta hallitukset velvoittaisivat monikansalliset suuryritykset maksamaan osansa veroista ja jotta kaikkien maiden kansalaiset saisivat laadukkaat, ilmaiset julkiset palvelut, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen.Kansainvälinen vero-oikeudenmukaisuusviikko käynnistyy tänään tiistaina 16. kesäkuuta YK:n tulevan kehitysyhteistyörahoituskokouksen viimeisen neuvottelukierroksen alkaessa New Yorkissa. Kampanjan tavoitteena on muun muassa kansainvälisen, monenkeskisen verokomitean muodostaminen. Verokomitealla tulee olla mandaatti ja resurssit uudistaa kansainvälistä yritysverotusta haitallisen verovälttelyn ja -kilpailun minimoimiseksi ja maiden välisen veroyhteistyön lisäämiseksi.Viikko päättyy YK:n kansainväliseen julkisten palveluiden päivään tiistaina 23.6.Kolmentoista suomalaisen kansalaisjärjestön yhteinen Maailmantalouden tekijät -kampanja vaati vaalikeväänä tulevaa hallitusta edellyttämään suomalaisilta suuryrityksiltä maakohtaisten talousraporttien vuosittaista julkaisemista sekä tavoitteen aloitteellista ajamista EU:ssa.”Hallituksen laatiessa juuri toimenpideohjelmaansa, kysymys verovälttelyn vähentämisestä on erittäin ajankohtainen. Eriarvoisuuden kasvaessa kaikkialla, tulo- ja varallisuuseroja tasaavien verojärjestelmien ottaminen käyttöön on tärkeämpää kuin koskaan”, toteaa Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares.Oxfamin tuoreen raportin mukaan vuonna 2010 Afrikalta vietiin yksistään yhdellä monikansallisten yritysten tempuista, eli siirtohinnoittelun väärinkäytöllä, 11 miljardia dollaria. Summa on kuusinkertainen verrattuna lukuun, jolla olisi tukittu neljän ebolasta kärsivän Afrikan maan yleisen terveydenhuollon rahoitusvaje.”Jos veronkierto saataisiin EU-tasolla kuriin, voitaisiin kansalaisia kurittavat leikkauslistatkin parhaassa mahdollisessa tapauksessa unohtaa. On tärkeää, että Suomi todella toimii hallitusohjelmaan tehdyn veronkierron torjuntaan keskittyvän kirjauksen mukaisesti. Viime vuonna laadittu Suomen kansainvälisen veronkierron vastainen toimenpideohjelma onkin toteutettava viipymättä”, Saares jatkaa.Kansainvälinen vero-oikeudenmukaisuusviikko näkyy twitterissä seuraavilla tunnuksilla: #TaxJustice, #verotkarkaa, #eiköyhimmiltä, #veroparatiisitKampanja verkossa: www.globaltaxjustice.org/campaign/LisätietojaPauliina Saares, kehityspoliittinen asiantuntija, Kepa, 050 317 6738