Kepa, Kehys ja SLL: Kestävä kehitys uhattuna Riossa

YK:n kestävän kehityksen kokouksessa Rio de Janeirossa hyväksyttiin tiistaiaamuna luonnos loppuasiakirjaksi. Kansalaisjärjestöt pitävät luonnosta heikkona ja täysin riittämättömänä.

Teksti: Kepan tiedote

Vaikka valtionpäämiesten huippukokous on vasta alkamassa keskiviikkona, ei jäsenmailla näytä olevan kunnianhimoa parantaa luonnosta.
”YK:n jäsenmaat aikovat Riossa sitoutua vain seuraamaan ja tarkkailemaan yhä pahenevia ongelmia, vaikka esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttäisi voimakkaita toimenpiteitä”, sanoi Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö.
Toinen vaikea teema kokouksessa oli seksuaali- ja lisääntymisterveys. Luonnoksesta jätettiin pois muotoilut terveydellisistä oikeuksista. ”Naisten tunnustaminen itsenäisinä yksilöinä oikeuksineen ja vahvuuksineen ei saanut ansaitsemaansa huomiota Riossa. Kestävän kehityksen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien panosta”, sanoi Rilli Lappalainen, Kehys ry:n pääsihteeri.
Loppuasiakirja sisältää esityksen niin sanottujen kestävän kehityksen tavoitteista, jotka ovat jatkoa YK:n vuosituhattavoitteille. Uusien tavoitteiden muotoilemiseksi aloitetaan YK:ssa prosessi, jonka pitäisi valmistua 2014.
”Kestävän kehityksen tavoitteista sopiminen on yksi harvojen valopilkkuja Riossa, vaikka päätoimijaryhmien roolia ei olekaan määritelty luonnoksessa”, sanoi Mika Railo, Kepan kampanja- ja viestintäjohtaja.
Yhdistyneet kansakunnat järjestää Brasilian Rio de Janeirossa 20.–22.6.2012 kestävän kehityksen huippukokouksen (United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD). Kokouksen päämääränä on vahvistaa uudelleen maailmanyhteisön sitoutuminen kestävään kehitykseen, arvioida tähän mennessä tapahtuneita ponnisteluja sekä kohdata tiedetyt ja uudet haasteet kestävän kehityksen toteutuksessa.
YK:n ympäristöprosesseissa on yhdeksän päätoimijaryhmää: alkuperäiskansat, viljelijät, naiset, lapset ja nuoret, ay-liike, liike-elämä, paikallishallinto, tutkijat ja kansalaisjärjestöt. Ryhmien mukanaololla on pyritty takaamaan prosessien mahdollisimman suuri avoimuus.
Lisätiedot
Jouni Nissinen
Suojelupäällikkö, SLL
040 828 1881
Rilli Lappalainen
Pääsihteeri, Kehys
050 561 3456
Mika Railo
Kampanja- ja viestintäjohtaja, Kepa
040 590 3446

Kepan Rio-kokoussivu