Kuva: Seamless background made of euro banknotes - pile of money

Kepa: EU-komissiolta heikko esitys julkiseksi verotietojen raportoinniksi

Euroopan komission tänään julkaisema esitys suuryritysten verotietojen julkisesta maakohtaisesta raportoinnista ei luo verovälttelyn pysäyttämiseen vaadittavaa avoimuutta. Jopa 90 prosenttia monikansallisista yrityksistä jää raportointivelvollisuuden ulkopuolelle, eikä niiltäkään edellytetä tietojen raportointia kaikista toimintamaista.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: mkos83

Euroopan komission esitys ei vaadi todellista maakohtaista raportointia, vaan tiedot yrityksen maksamista veroista ja toiminnasta on eriteltävä ainoastaan EU-maiden ja EU:n veroparatiisilistalla olevien maiden osalta. Komissio on myös rajannut raportointivelvollisuuden koskemaan vain yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa. Kepan mielestä on huolestuttavaa, että raportointivelvollisuus koskisi vain murto-osaa suuryrityksistä.”Jos tietoja ei tarvitse raportoida kaikkien maiden osalta, yritykset voivat siirtää toimintojaan maihin, jotka jäävät EU:n veroparatiisilistan ulkopuolelle. On epätodennäköistä, että esimerkiksi EU:lle tärkeät kumppanit Sveitsi tai Yhdysvallat päätyisivät listalle, vaikka monet suuryritykset käyttävät niiden tarjoamia etuja verojen välttelyyn”, sanoo Kepan veroasiantuntija Lyydia Kilpi.Rajoitettu malli ei auta maailman köyhimpiä maita keräämään niille kuuluvia veroja. IMF:n arvion mukaan kehitysmaat menettävät yli 200 miljardia dollaria vuodessa suuryritysten verovälttelyn takia. Menetykset ovat suuremmat kuin kehitysmaiden nykyiset yritysverotulot.”Todellinen maakohtainen raportointi antaisi kehitysmaiden kansalaisille ja päättäjille tiedon maassa toimivien suuryritysten toiminnasta ja maksetuista veroista. Tämä parantaisi maiden mahdollisuutta kerätä niiden kipeästi tarvitsemia verotuloja. Komission ehdotus jättää kuitenkin kehitysmaat edelleen pimentoon”, sanoo Kilpi.”Panaman paperit ja aiempi LuxLeaks-vuoto osoittavat, että avoimuus ja tiedonsaanti ovat välttämättömiä verovälttelyn kitkemiseksi”, Kilpi jatkaa.Komission esitys siirtyy seuraavaksi jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi.”Vielä ei ole liian myöhäistä korjata komission esitystä: Suomen hallituksen tulee osoittaa, että se on sitoutunut avoimuuden lisäämiseen ja veropaon pysäyttämiseen. Raportointivelvollisuuden pitäisi koskea kaikkia suuryrityksiä, joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa, ja verotiedot tulee raportoida kaikista maista”, sanoo Kilpi.LisätietojaAsiantuntija Lyydia Kilpi, Kepa, puh. 050 317 6738