kaksi kättä laittaa palapelin paloja yhteen

Kehys ja Kepa yhdistyvät Fingoksi

Suomeen syntyy ensi viikon alussa uusi kansalaisjärjestöjen suurjärjestö, kun kaksi tuttua kehitysjärjestöä, Kepa ja Kehys, yhdistää voimansa ja lanseeraa yhteisen organisaation nimeltä Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish development NGOs Fingo ry.

Kuva: Micah Hallahan

Fingon puheenjohtaja Ann Selin näkee Fingon merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana, jonka tavoitteena on reilumpi ja kestävämpi maailma.

”Kepan ja Kehyksen voimien yhdistäminen takaa sen, että järjestö on aikaisempaa vahvempi vaikuttaja, järjestöjen palvelujen tarjoaja ja yhteistyökumppani yli sektorirajojen. Fingossa kansallisen, EU- ja kansainvälisen tason vaikuttamistyö ja toimialan tuntemus nivoutuu yhteen – ja kaikki palvelut saadaan näin yhdeltä luukulta”, sanoo Selin.

Selin on johtanut vuodesta 2002 myös Palvelualojen ammattiliitto PAMia.
Fingoon kuuluu 300 suomalaista järjestöä, jotka toimivat kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen tai globaalikasvatuksen parissa. 

Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi näkee kattojärjestön ja jäsenjärjestöjen työn strategisena ja inhimillisenä panostuksena tulevaisuuteen.

”Jäsenemme tekevät valtavan tärkeää ja tuloksekasta työtä globaalisti kehityskysymysten parissa, usein kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien ihmisten kanssa. Toimialamme vaikuttavuus luo edellytyksiä taloudelliselle, ekologiselle ja sosiaaliselle kehitykselle kestävällä tavalla”, Mäntyniemi sanoo.

Suomalaiset kehitysjärjestöt (Finnish Development NGOs) Fingo jatkaa Kehyksen ja Kepan työtä toimimalla kehityskysymyksissä jäsenten kanssa yhteistyön foorumina, asiantuntijana ja koordinoijana.

Fingon vaikuttamistyön teemoja ovat muun muassa kehitysyhteistyö, kestävä kehitys, ilmastonmuutos, veropolitiikka, yritysvastuu ja ruokaturva kehittyvissä maissa. Vaikuttamistyön lisäksi Fingo mm. kouluttaa opettajia globaalikasvatuksen teemoissa, tekee työtä järjestöjen ja yritysten yhteistyön helpottamiseksi sekä järjestää koulutusta ja neuvontaa järjestöille.

Fingo on myös merkittävä kulttuuritoimija. Se järjestää Suomen suurinta kulttuuri- ja järjestötapahtumaa Maailma kylässä -festivaalia, joka kerää vuosittain noin 80 000 kävijää globaaliteemojen ja kulttuurin pariin, sekä noin 20 järjestöjen työtä sekä kulttuuriohjelmaa tarjoavaa Mahdollisuuksien toria eri puolilla Suomea.

Fingo julkaisee palkittua Maailman Kuvalehteä, joka pureutuu globaaleihin teemoihin maailmalla ja Suomessa.  

Maanantaina 26.11 uuden järjestön julkistamistilaisuudessa puhuvat Selinin ja Mäntyniemen lisäksi kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen, jonka jälkeen kuullaan tietoisku Suomen EU-puheenjohtajuuskauden suunnitelmista sekä Fingon hallitusohjelma- ja EU-parlamenttivaalitavoitteista.

Paneelikeskustelussa pureudutaan kehitysjärjestöjen näkökulmasta YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan, Agenda 2030:een.

Uuden yhteistyö- ja kattojärjestön strategiassa visioksi on asetettu globaalisti oikeudenmukainen ja kestävä maailma, jossa ihmisoikeudet toteutuvat. Fingossa työskentelee 49 ihmistä, mutta käytännössä visiota toteutetaan yhdessä kolmensadan jäsenjärjestön kanssa ympäri maailmaa, erityisesti kehittyvissä maissa.

Fingon jäsenistöön kuuluu monenlaisia järjestöjä, pieniä, keskisuuria ja suuria järjestöjä. Jäseniä ovat esimerkiksi Suomen Lähetysseura, Suomen World Vision, Partiolaiset, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Ammattiliitto Pro ja Suomi-Namibia-seura.

Lisätietoja

Juha-Erkki Mäntyniemi
toiminnanjohtaja
juha-erkki.mantyniemi@kepa.fi
050 317 6695