Kehitysyhteistyövarat budjettiesityksessä tyhjän päällä

Hallitus suunnittelee paikkaavansa kehitysyhteistyövarojen ja ilmastorahoituksen aukkoja EU:n päästökauppatuloilla. Rakennelma on kyhätty tyhjän päälle, sillä Euroopan komissio on jo heinäkuussa esittänyt päästökaupan lykkäämistä.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Gianna Stadelmyer

Hallituksen tänään hyväksymä budjettiesitys pitää pystyssä jo hallitusohjelmasta tuttua rakennelmaa, jossa kehitysyhteistyö- ja ilmastorahoituksen aukkoja paikataan vuodenvaihteessa alkavaksi suunnitellun EU:n päästökaupan tuloilla.
”Hallituksella on varmasti ollut Säätytalolla tiedossa, että EU:ssa harkitaan parhaillaan päästökaupan lykkäämistä kauas tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei päästökaupasta tulla saamaan riittäviä tuloja ennen vuotta 2015, jolloin Suomen kehitysyhteistyövarojen pitäisi yltää 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta”, sanoo Kepan kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo.
Hallituksen tänään hyväksymässä budjettiesityksessä arvioidaan kehitysyhteistyövarojen jäävän ensi vuonna 0,55 prosenttiin BKTL:stä ilman päästökauppatuloja. Vuosiin 2013-2014 kohdistuvan jäädytyspäätöksen ja vuodelle 2015 suunnitellun leikkauksen takia tästä tullaan todennäköisesti vielä alaspäin seuraavina vuosina.
”Odotamme hallitukselta nyt selkeää linjausta siitä, miten se on varautunut siihen, että hallituksen aiemmat määrärahapäätökset ja päästökaupan lykkääntyminen vaarantavat Suomen mahdollisuudet täyttää kansainväliset sitoumukset kehitysyhteistyö- ja ilmastorahoituksen tasosta”, painottaa Railo.
Euroopan komission heinäkuussa tekemän ehdotuksen mukaan päästöoikeuksien huutokauppaa tultaisiin keskittämään niin sanotun kolmannen vaiheen (2013-2020) loppupuolelle. Esityksen taustalla on päästöoikeuksien markkinoiden ylikuumeneminen, ylitarjonnasta johtuen hinnat ovat pohjalukemissa. Mikäli Euroopan parlamentti ja jäsenmaat hyväksyvät komission esityksen, jää huutokauppatulojen määrä vuosina 2013-2015 ennakoitua pienemmäksi.
Lisätietoja
Mika Railo
Viestintä- ja kampanjajohtaja
050 317 6710
mika.railo@kepa.fi
Pauliina Saares
Kehityspoliittinen asiantuntija
050 317 6738
pauliina.saares@kepa.fi