solmu ja kädet

Kattojärjestön tulevaisuus jäsenten käsissä

Kepan ja Kehyksen hallitukset näyttävät vihreää valoa yhteiselle kattojärjestölle. Jäsenjärjestöt päättävät marraskuun vuosikokouksissa, syntyykö Suomeen uusi globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä edistävä kattojärjestö.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Matthias Buehler

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ovat ottaneet merkittävän askeleen kohti uutta yhteistyö- ja kattojärjestöä. Molempien järjestöjen hallitukset hyväksyivät viime torstaina uuden järjestön säännöt, strategian sekä järjestöjen yhdistymissopimuksen.

Yhteisen kattojärjestön kohtalo siirtyy nyt Kepan ja Kehyksen jäsenjärjestöille, jotka äänestävät asiasta syyskokouksissaan kahden viikon päästä 27.11.

Uutta yhteistyö- ja kattojärjestöä on valmisteltu jäsenjärjestövetoisesti molempien järjestöjen jäsenistä muodostetussa työryhmässä.
 
Jos molempien järjestöjen syyskokoukset hyväksyvät esityksen, uuden järjestön valmistelut alkavat saman tien. Uuden yhteistyö- ja kattojärjestön on määrä aloittaa toimintansa viimeistään ensi vuoden kesäkuussa, ja siihen saakka Kepan ja Kehyksen hallitukset kokoustavat yhdessä.

Kesäkuussa uusi järjestö ottaa käyttöön myös uuden nimen. Käytännössä uusi yhteistyö- ja kattojärjestö muodostettaisiin käyttäen Kepan yhteisötunnusta, jonka alle Kehys siirtää omaisuutensa ja toimintansa seuraavan puolen vuoden aikana.
 
Kaikki Kepan jäsenjärjestöt ovat automaattisesti myös uuden yhteistyö- ja kattojärjestön jäseniä. Kepalla on tällä hetkellä 308 jäsenjärjestöä ja Kehyksellä noin neljäkymmentä, joista suuri osa on myös Kepan jäseniä.
 
Keskeinen syy muutoshankkeen aloittamiselle on Kepan ja Kehyksen sekä niiden jäsenjärjestöjen toimintaympäristön muuttuminen. Etenkin YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, nähdään muuttaneen koko toimialan asetelmaa:
 
”Etelä-Pohjoinen-asetelma on purkautunut tai purkautumassa, samoin vastakkainasettelu kotimaa – muut maat tai kansallinen työ – kansainvälinen työ. […] Kun toimintaympäristö ja strateginen asetelma muuttuvat näin perustavanlaatuisesti, on kysyttävä, minkälaisen uudenlaisen toimijan tämä toimiala tarvitsee nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa”, uuden yhteistyö- ja kattojärjestön strategiassa linjataan.
 
Uuden yhteistyö- ja kattojärjestön strategiassa visioksi on asetettu globaalisti oikeudenmukainen ja kestävä maailma, jossa ihmisoikeudet toteutuvat.

Vuosikokouksen asiakirjat ja muut materiaalit löytyvät syyskokous 2017 -sivulta.
Lue aiheesta lisää Kepa-Kehys-muutoshankkeen seurantasivulta.