yk-08-2017

Järjestöt vetoavat Soiniin ja Mykkäseen – liiketoiminnan ei tule vaarantaa ihmisoikeuksia tai ympäristöä

YK:ssa neuvotellaan monikansallisten yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevasta sitovasta sopimuksesta. Järjestöt vetoavat ministereihin, jotta Suomi edistäisi sopimuksen syntymistä.

Kuva: Jani Savolainen/Kepa

Osa yrityksistä on mukana toiminnassa, josta seuraa pakkotyövoiman käyttöä, ympäristön saastumista, maakaappauksia, pulaa lääkkeistä ja vedestä, piittaamattomuutta työlainsäädännöstä ja jopa väkivaltaa ihmisiä ja ihmisoikeuspuolustajia kohtaan. Sääntelyssä on aukkoja, jotka johtuvat osittain siitä, että yritykset toimivat kansainvälisesti, mutta niitä sääntelevät lait ovat kansallisia. Järjestöjen vetoomus toteaa, että yritysten ihmisoikeusvastuuta on selkeytettävä sitovin kansainvälisin säännöin, jotta mikään yritys ei saa kilpailuetua vastuuttomuudesta.

”Selvää on, että yritysten on selvitettävä ja kerrottava toimintansa vaikutuksista työntekijöihin, tuotantoalueiden ihmisiin ja kuluttajiin. Näin sanotaan Suomenkin uudessa kirjanpitolaissa. Tässä kohtaa ihmisoikeusvastuussa on vielä paljon täsmennettävää”, toteaa Tytti Nahi Reilu kauppa ry:stä.

Neuvotteluita käydään hallitusten kesken YK:n ihmisoikeuskomiteassa. EU-valmistelee parhaillaan kantaansa kolmanteen neuvottelukokoukseen, joka pidetään 23.-27. lokakuuta.

Järjestöt muistuttavat, että ihmisoikeusloukkausten estäminen on valtioiden vastuulla. Kansallisten lakien tilkkutäkki ei riitä ihmisoikeuksien turvaamiseen, koska toimeenpano on monissa maissa heikkoa. Yritykset pystyvät myös liiaksi ohjaamaan kansallista päätöksentekoa. Ilman sitovia kansainvälisiä yritysvastuusääntöjä ihmisoikeudet ja ympäristö jäävät bisneksen jalkoihin.

Sitovat velvoitteet ja mekanismi niiden toimeenpanemiseksi on looginen seuraava askel vuosikymmeniä sitten alkaneessa työssä. Erityisen tärkeää on parantaa valitusmekanismien ja korvausten saatavuutta vääryyksiä kokeneille yksilöille ja yhteisöille. Sopimuksen tulee asettaa ihmisoikeudet epäreiluissa kauppa- ja investointisopimuksissa korostettujen yritysten oikeuksien edelle.

Yhä useammat kansalaisjärjestöt ja -liikkeet näkevät sopimuksen tärkeäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vetoomus on osa kansainvälistä vetoomusta, jonka on tähän päivään mennessä allekirjoittanut yli 500 kansalaisjärjestöä ympäri maailmaa.

Suomessa toimivista järjestöistä vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Attac ry, Eettisen kaupan puolesta ry, Emmaus Helsinki, Finnwatch, Ihmisoikeusliitto ry, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö, Kehys ry, Kepa ry, Liana, Maailmankauppojen liitto ry, Moniheli ry, Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf, Plan International Suomi, Reilu kauppa ry, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry, Suomen Lähetysseura ry, Suomen World Vision ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ja Väestöliitto ry.

Vetoomus järjestöiltä: YK:n monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva sitova sopimus

Lisätietoja:
Lyydia Kilpi, asiantuntija, vero-oikeudenmukaisuus ja yritysvastuu, Kepa ry
lyydia.kilpi@kepa.fi, puh. 050 317 67 38

Tytti Nahi, vaikuttamistyön päällikkö, Reilu Kauppa ry
tytti.nahi@reilukauppa.fi, puh. 040 772 4247