Kuvituskuva
Kuvituskuva Kuva: Fingo

Järjestöt: Verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta lisättävä kehysriihessä

Kansalaisjärjestöjen tänään julkaisema kannanotto toivoo kehysriihen veropäätöksiltä oikeudenmukaisuutta.

Kuva: Fingo

Järjestöt peräänkuuluttavat verovälttelyn torjuntaa, progressiivista verotusta sekä ilmastopäästöjen sosiaalisesti oikeudenmukaista hinnoittelua.

– Elämme ennennäkemättömien globaalien haasteiden aikaa. Koronapandemiasta ja ekologisesta kriisistä vähemmän kärsivien on tuettava heikommassa asemassa olevia, ja haasteisiin vastaavien toimien on vähennettävä eriarvoisuutta. Tämä edellyttää kansallisen ja kansainvälisen verojärjestelmän uudistamista, sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.

Järjestöt muistuttavat hallitusta hyvän verojärjestelmän periaatteista. Samasta tulosta tulee maksaa sama vero ja niiden, joiden tulot ovat suuremmat, tulee maksaa enemmän veroa.

– Suomen sääntely ei kaikilta osin noudata hyvän verojärjestelmän periaatteita. Verotuksessamme on varakkaimpia ja hyvätuloisimpia perusteettomasti hyödyttäviä aukkoja, ja aggressiivinen verosuunnittelu on edelleen mahdollista, muistuttaa SAK:n veropoliittinen asiantuntija Niko Pankka.

Hallitusta kannustetaan myös kasvihuonekaasupäästöjen hinnoitteluun. Järjestöt kehottavat ottamaan käyttöön uusia ohjaavia päästöveroja, joiden tuottoja käytetään niin ohjausvaikutusten tehostamiseen kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

– Hallitusohjelmassa mainitun päästöihin perustuvan kulutusveron valmistelu on syytä aloittaa viipymättä, toteaa Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Lue kannanotto.

Lisätiedot:

Saara Hietanen, veroasiantuntija, Finnwatch ry

044 240 8500, saara.hietanen@finnwatch.org                     

Niko Pankka, veropoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

050 307 0180, niko.pankka@sak.fi

Outi Hakkarainen, kestävän talouden asiantuntija, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo ry

050 317 6728, outi.hakkarainen@fingo.fi