Järjestöt vaativat loppukiriä: vuosituhattavoitteissa edistytty epätasaisesti

Vuosituhattavoitteiden loppukiri on käsillä. Kansalaisjärjestöjen mielestä Suomen tulee kiinnittää erityistä huomiota niihin vuosituhattavoitteisiin, joissa ollaan eniten jäljessä. Tavoitteiden onnistumista arvioidaan YK:n 68. yleiskokouksessa ensi viikon keskiviikkona 25.9. järjestettävässä erityiskokouksessa.

Teksti: Kepan tiedote

”Yksikään hauras valtio ei ole saavuttanut ainuttakaan vuosituhattavoitetta. Onkin tärkeää huomioida kunkin maan tilanne erikseen, kun mietitään askeleita tavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen.Muun muassa oikeudenmukaista kauppa- ja rahoitusjärjestelmää edistävä kahdeksas vuosituhattavoite globaalista kumppanuudesta on edistynyt heikosti. Siinä rikkailla mailla on tavoitteista eniten vastuuta. Järjestöt vaativat, että Suomen ja EU:n olisi tehtävä arvio tähänastisista toimistaan tavoitteen eteen sekä konkreettinen toimintasuunnitelma jäljellä olevalle toteuttamisajalle.Vuosituhattavoitteita arvioitaessa katseet kääntyvät myös vuoden 2015 jälkeiseen aikaan ja uuteen kehitysohjelmaan. YK:n yleiskokouksessa pidettävä vuosituhattavoitteiden arviointikokous on yksi tärkeimmistä tilaisuuksista vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan muotoilussa.Järjestöjen mielestä uuden kehitysohjelman tulisi olla universaali. Sen pitäisi yhdistää kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen, sekä huomioida rauhan, turvallisuuden ja demokraattisen hallinnon merkitys kestävän, hyvinvointia tuottavan kehityksen peruspilareina.”Nyt meillä on historiallinen mahdollisuus nostaa kunnianhimon tasoa. Esimerkiksi köyhyyden puolittamisen sijaan pitäisi tavoitella köyhyyden poistamista”, sanoo Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen.Lisäksi järjestöt muistuttavat, että vastuu kehitysohjelmasta tulee jakaa oikeudenmukaisesti eri maiden kesken ”yhteinen mutta eriytetty” -periaatetta kunnioittaen.Kansalaisjärjestöjen kantojen muodostamiseen osallistui 12 järjestöä: Allianssi, Caritas, Dalitien solidaarisuusverkosto, Kehys, Kepa, Kirkon ulkomaanapu, Käymäläseura Huussi, Pelastakaa Lapset, Suomen Lähetysseura, World Vision ja Väestöliitto.Kansalaisjärjestöjen näkemykset vuosituhattavoitteista ja vuoden 2015 jälkeisestä kehitysohjelmasta on esitetty kokonaisuudessaan Suomalaisten järjestöjen kannat -linjapaperissa (pdf).Kansalaisjärjestöjen edustajia osallistuu myös YK:n yleiskokousviikolle, ja he vastaavat mielellään tiedusteluihin ja antavat lisätietoja. Paikalla ovat 20.9.-27.9. seuraavat henkilöt:Katri Leino-Nzau, järjestöedustaja Suomen virallisessa delegaatiossa, +358 20 7127 397, katri.leino-nzau@suomenlahetysseura.fiRilli Lappalainen, Kehityspoliittisen toimikunnan edustaja Suomen virallisessa delegaatiossa, +358 50 56 13 456, rilli.lappalainen@kehys.fiAino Pennanen, Kepan kehityspoliittinen asiantuntija, +358 50 317 6687, aino.pennanen@kepa.fiKirsi Koivuporras-Masuka, Kepan tiedottaja, +358 50 317 6719, kirsi.koivuporras-masuka@kepa.fiLisätietojaKepa.fi: New York 2013 -kokoussivuKehys.fi: Post-2015-sivu