SDP:n Pilvi Torsti

Järjestöt tenttaavat poliitikkoja kestävän kehityksen teemoista

Kehitysjärjestöt tenttaavat neljän suurimman puolueen edustajia Musiikkitalolla tiistaina 2.4. Vaalipaneeliin osallistuvat SDP:n Pilvi Torsti, keskustan Kimmo Tiilikainen, kokoomuksen Jenni Pajunen sekä vihreiden Emma Kari.

Nostaako seuraava hallitus kehitysyhteistyön rahoituksen kansainvälisten lupaustemme tasolle 0,7 prosenttiin?

Saavuttaako Suomi kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä? Saadaanko Suomeen sitova yritysvastuulaki ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet?

Muun muassa näihin kysymyksiin vaaditaan vastauksia kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon järjestämässä Hyvä Suomi, parempi maailma! -vaalitentissä tiistaina 2. huhtikuuta. Järjestöt odottavat poliitikoilta uusia avauksia kehitysyhteistyön ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

”Kehitysyhteistyön ja ilmastotyön rahoitusta on lisättävä. Ehdotan ohjelmaa, joka tukee näitä molempia. Ohjelma rahoittaisi aurinkosähkö- ja vedenpuhdistusjärjestelmien rakentamista sellaisille köyhille alueille, jonne sähköverkko ei vielä ylety. Näillä järjestelmillä voidaan tukea erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä sekä parantaa oppimistuloksia ja terveyttä”, Kimmo Tiilikainen ehdottaa.

Kaikki vaalitenttiin osallistuvat poliitikot ovat sitoutuneet kehitysrahoituksen nostoon 0,7 prosenttiin viimeistään vuoteen 2028 mennessä Fingon Nolo totuus -kampanjalupauksissaan.

”Politiikan on ratkaistava tämän sukupolven suuret haasteet: ilmastonmuutos, epätasa-arvo, konfliktit ja köyhyys. Uskon, että koulutus on paras tapa muuttaa maailmaa”, Pilvi Torsti sanoo.

Emma Karin mukaan Suomella on varaa auttaa.

”Suomen on puolustettava naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä tuettava heidän koulutustaan. On myös välttämätöntä lisätä ilmastorahoitusta etenkin köyhimmille maille”, Kari sanoo.

Myös Jenni Pajunen pitäisi koulutuksen ja ilmastonmuutoksen Suomen kehitysyhteistyön keskiössä.

”Suomessa kokoomuksen lanseeraama kestävän kehityksen budjetointi ja Helsingin aloittama SDG-raportointi ovat innostavia työkaluja myös maailman muille valtioille ja kaupungeille.”

Muiden puolueiden edustajat ovat myös mukana keskustelussa omilla kommenttipuheenvuoroillaan. Tapahtuman juontaa toimittaja Rosa Kettumäki. 

Fingon jäsenjärjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti vaalitentin kysymysten laadintaan.

”Odotan kiinnostavaa keskustelua ja konkreettisia lupauksia siitä, miten kestävää kehitystä viedään käytännössä eteenpäin seuraavalla hallituskaudella”, sanoo Fingon vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen.

Tiistaina 2. huhtikuuta kymmenet Fingon jäseniin kuuluvat kehitysjärjestöt myös jalkautuvat Narinkkatorille haastamaan eduskuntavaaliehdokkaita ja keskustelemaan kestävän kehityksen teemoista.

Lisäksi järjestöt pitävät eduskuntatalon portailla tempauksen, jossa tuodaan esiin kansalaisten laaja tuki kehitysyhteistyölle. Ulkoministeriön selvityksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä.

”Fingossa on 300 jäsenjärjestöä ja niissä yhteensä satojatuhansia jäseniä: siis valtava määrä ihmisiä, jotka haluavat oikeudenmukaisemman maailman! Usein kuitenkin kestävälle kehitykselle kriittinen vähemmistö on se kovaäänisin. Tämä ei muutu, jos emme anna äänemme kuulua vaaleissa”, sanoo Fingon varapuheenjohtaja, Plan International Suomen vaikuttamistyön päällikkö Karoliina Tikka.  

Vaalivaikuttamisen superpäivän tapahtumat:
•    Ryhmäkuvatempaus eduskuntatalolla klo 15.00
•    Järjestöjen viestit Narinkkatorin vaalikojuille klo 15.30-16.30
•    Järjestöjen vaalitentti Musiikkitalon ravintolassa klo 17-20

 

Lisätietoja

Jonas Biström
kehityspolitiikan asiantuntija, Fingo
jonas.bistrom@fingo.fi
+358 50 317 6716

Sanna Ra
viestinnän asiantuntija, Fingo
sanna.ra@fingo.fi
+358 50 317 6704