Syyria

Järjestöt: Syyrialaiset toimijat saatava mukaan humanitaariseen apuun, rauhantyöhön ja jälleenrakennukseen

─ onnistuminen rakentuu koulutukseen ja toimeentuloon

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Lea Pakkanen

Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä vaatii yhteisessä kannanotossaan YK:ta osallistamaan Syyrian paikallisyhteisöjä, kansalaisyhteiskuntaa ja paikallishallintoa kaikkeen Syyriassa tehtävään työhön. Järjestöt korostavat, että vain syyrialaisten itsensä osallistuminen luo edellytykset rauhalle ja hyvinvoinnille Syyriassa.

Lisäksi koulutus ja toimeentulo ovat edellytyksiä onnistuneelle jälleenrakennukselle ja syyrialaisten tulevaisuudelle. Tänään julkaistu kannanotto liittyy 24.1. Helsingissä järjestettävään, Suomen isännöimään kansainväliseen Syyria-kokoukseen. YK julkaisee kokouksessa humanitaarista apua ja Syyrian pakolaisia koskevat suunnitelmansa.

Järjestöjen mukaan kansainvälinen yhteisö on tähän asti toiminut Syyriassa omien verkostojensa kautta. Koordinaatiota paikallisten toimijoiden kanssa ei ole ollut riittävästi. Nyt kun Syyrian sodassa alkaa seitsemäs vuosi, on korkea aika ottaa myös syyrialaiset toimijat paremmin mukaan kaikkeen Syyriaan suuntautuvan avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Paikallistoimijoiden huomiointi on tärkeää, koska he ovat niitä, jotka luovat rauhan edellytykset ja rakentavat yhteisöjen selviytymiskykyä konfliktin keskellä. ”On myös olennaista, että kansainväliset toimijat osallistavat toimijoita kaikista poliittisista ryhmistä ja kaikilta alueilta, mikä auttaa ratkaisemaan jo olemassa olevia kärjistyneitä poliittisia jakolinjoja”, järjestöt sanovat kannanotossaan.

Järjestöt kiinnittävät huomiota myös alueen ennätykselliseen nuorisotyöttömyyteen ja nuorten näköalattomuuteen. Tähän mennessä kansainvälisen yhteisön koulutusratkaisut ovat keskittyneet vain lasten ensimmäisiin kouluvuosiin, mutta toimet ovat olleet riittämättömiä, eivätkä kaikki lapset ole edelleenkään koulussa. Tämän jälkeen koulutie lisäksi katkeaa, koska jatkomahdollisuudet puuttuvat.

Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että syyrialaiset voivat saattaa koulutuksensa loppuun. Koulutuksen on myös rakennettava siltoja työelämään, jotta nuoret voivat rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen.

Kannanotto: Statement on Supporting Community Resilience in Syria

Kannanoton on allekirjoittanut 29 suomalaisjärjestöä:

Arabikansojen ystävyysseura, AKYS
CIVICUS Affinity Group of National Associations (AGNA)
CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity
Crisis Management Initiative (CMI)
DPiN – Mauritius
Felm – Suomen Lähetysseura
Fida International
Finnish-Indian Society
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS
Kehys
Kepa
Kirkon Ulkomaanapu
Kulttuurikameleontit
Laajan turvallisuuden verkosto WISE
Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV
PAND – Taiteilijat rauhan puolesta
Parasta lapsille
Psykologien Sosiaalinen Vastuu, PSV
Sosialidemokraattiset Nuoret
SOS – Lapsikylä
Suomen Caritas
Suomen Kristillinen Lääkäriseura, SKLS
Suomen Pakolaisapu
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
Suomen YK-nuoret
Suomi-Syyria Ystävyysseura
Tekniikka elämää palvelemaan
World Vision Suomi
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

Tiedotetta on päivitetty 25. tammikuuta. Lisättiin allekirjoittaneiden järjestöjen määrä ja nimet.