Järjestöt: Suomen ja EU:n on painostettava Japania mukaan Kioton jatkoon

Suomalaiset kehitys- ja ympäristöjärjestöt kannustavat Suomea ja Euroopan unionia painostamaan Japania, jotta tämä muuttaisi kantaansa Kioton pöytäkirjan jatkoon.

Teksti: Kepan tiedote

Kioton pöytäkirjan tulevaisuus on Cancúnin ilmastoneuvottelujen ensimmäisellä viikolla noussut yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä Japanin ilmoitettua vastustavansa Kioton pöytäkirjan jatkoa. Ilmoitus saattaa vaarantaa sekä Cancúnin onnistumisen että laillisesti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen saavuttamisen Etelä-Afrikassa ensi vuonna.
Japani ilmoitti, ettei se tule koskaan hyväksymään Kioton toista sitoumuskautta. Kioton pöytäkirja on ainoa kansainvälinen ilmastosopimus, joka sisältää paitsi laillisesti sitovat päästövähennystavoitteet myös hyvin toimivat päästöjen raportointi- ja seurantamekanismit. Kioton pöytäkirjan ensimmäinen sitoumuskausi päättyy vuoden 2012 lopussa. Ilman uutta sopimusta muun muassa Kioton joustomekanismien alaiset hankkeet lakkaavat eikä sitovia päästövähennystavoitteita ole.
Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että Euroopan unioni on Cancúnissa vahvistanut olevansa avoin sitoutumaan Kioton pöytäkirjan jatkoon ja kannustavat Euroopan unionia ja Suomea painostamaan Japania muuttamaan kantaansa.
”Neuvotteluja vaivaa teollisuusmaiden haluttomuus sitoutua sitoviin päästövähennystavoitteisiin ja Kioton pöytäkirjan tiukkaan seurantajärjestelmään. Vaikuttaa siltä, että löyhempi järjestelmä olisi useimmille teollisuusmaille mieluisampi. Japanin ehdoton ei Kioton pöytäkirjan toiselle sitoumuskaudelle on esimerkki tästä ja vaarantaa neuvottelujen jatkon. Kehitysmaat eivät ole valmiita etenemään toisella neuvotteluraiteella ilman varmuutta teollisuusmaiden sitoutumisesta laillisesti sitovaan ja oikeudenmukaiseen lopputulokseen”, summaa Katri Suomi Kirkon Ulkomaanavusta.
Suomalaiset järjestöt muistuttavat, että osapuolten tulee kunnioittaa Balilla kolme vuotta sitten tehtyä kaikkien maiden hyväksymää kehystä, jonka mukaan Kioton pöytäkirjan teollisuusmaat jatkavat sitovia päästövähennystavoitteita pöytäkirjan alla. Kehyksen mukaan Kioton pöytäkirjan rinnalle luodaan uusi laillinen sopimus, joka kattaa myös USA:n vastaavat tavoitteet sekä kehitysmaiden päästövähennystoimet, joita teollisuusmaat tukevat.
”Tuore YK:n ympäristöjärjestö UNEPin raportti osoittaa, että Kööpenhaminan ilmastokokouksessa annetuilla vapaaehtoisilla päästövähennyslupauksilla voidaan saavuttaa korkeintaan 60 prosenttia niistä päästövähennyksistä, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näiden lupausten toteutumisesta ei myöskään ole mitään takeita, eikä niiden rikkomisesta rangaista. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saadaan laillisesti sitova sopimus molemmilta neuvotteluraiteilta”, toteaa Venla Virkamäki Suomen luonnonsuojeluliitosta.
Meksiko on ollut puheenjohtajana aktiivinen, ja painottanut läpinäkyvyyttä ja osallistamista. Kokouksessa on saavutettu pientä edistymistä teknisissä kysymyksissä, mutta tärkeimmät asiat kuten päästövähennystavoitteet, rahoitus ja sopimuksen laillinen muoto ovat vielä täysin auki. Ensi viikolla saapuvien ministerien tulee nyt näyttää vahvaa poliittista tahtoa ja asettaa ilmastonmuutoksen ratkaiseminen kansallisten intressien edelle.
Toimituksille tiedoksi:

Kepan Cancún-koostesivut
Kansalaisjärjestöjen yhteiset huippukokoussivut

Lisätietoja

Katri Suomi, Kirkon Ulkomaanapu, 050 326 3487, etunimi.sukunimi@kirkonulkomaanapu.fi (Cancúnissa)
Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050 345 4411
etunimi.sukunimi@sll.fi (Cancúnissa)
Salka Orivuori, WWF Suomi, 040 180 9497, etunimi.sukunimi@wwf.fi
Tuuli Hakkarainen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry, 040 7618925, etunimi.sukunimi@kepa.fi
Leo Stranius, Luonto-Liitto, 040 754 7371 etunimi.sukunimi@luontoliitto.fi
Rilli Lappalainen, Kehys ry, 050 561 3456, etunimi.sukunimi@kehys.fi
Laura Meller, Maan ystävät, 044 5377 193 etunimi.sukunimi@maanystavat.fi