EU-lippuja

Järjestöt kiittävät: Kestävä kehitys nousee EU-politiikan ytimeen

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona visionsa kestävän kehityksen Agenda 2030:n toteuttamisesta EU:ssa. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kannustaa Suomea ajamaan kestävää kehitystä EU:n painopisteeksi tulevalla puheenjohtajuuskaudellaan. ”Suomella on kokemusta kestävän kehityksen toimeenpanosta ja tätä Eurooppa nyt kaipaa”, Fingon Rilli Lappalainen sanoo.

Kuva: Tuomas Tiainen

Euroopan unioni on ottanut ensimmäisen konkreettisen askeleen kohti kestävää kehitystä. Järjestöt ovat jo vuosia vaatineet EU:lta strategiaa siitä, mitä se aikoo tehdä kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Keskiviikkona julkaistussa visiossa esitellään kolme vaihtoehtoista skenaariota siitä, miten Agenda 2030 voitaisiin EU:ssa toteuttaa.

Kunnianhimoisimmassa vaihtoehdossa EU:lle kaavaillaan kattavaa kestävän kehityksen strategiaa, joka ohjaisi unionia ja sen jäsenmaita kaikissa niiden toimissa. Vähimmillään unioni keskittyisi kehityspolitiikallaan tukemaan kestävää kehitystä maailmalla ja jatkaisi toimiaan Euroopassa nykyisellä linjalla.

Kehitysjärjestöjen mielestä esitetyt skenaariot sisältävät oikeita elementtejä.

”Kehityspolitiikka ei ole riittävä työkalu kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi EU:n tulee laatia kattava kestävän kehityksen strategia sekä viedä Agenda 2030:n tavoitteet kaikkiin politiikkoihinsa”, Fingon vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen toteaa.

Suomi astuu heinäkuussa EU:n puheenjohtajamaan paikalle. Euroopassa Suomi tunnetaan kestävän kehityksen edelläkävijänä. Fingo painottaa, että Suomella on nyt tärkeä tehtävä pitää huoli siitä, että kestävä kehitys ja Agenda 2030 ovat keskeisessä asemassa EU:n tulevissa painopisteissä.

Pohdinta-asiakirjassa painotetaan, että EU:n tulee varmistaa, että se ei siirrä ekologista jalanjälkeään tai luo köyhyyttä, eriarvoisuutta tai epävakautta muualle maailmaan. Unioni on sitoutunut huomioimaan kaikkien politiikkojensa vaikutukset kehittyvissä maissa.

Järjestöjen mukaan on tärkeää, että Euroopan unioni tunnustaa sen toiminnan vaikuttavan myös Euroopan rajojen ulkopuolella. Pohdinta-asiakirjassa esitetyt politiikkatoimet eivät kuitenkaan riitä tuomaan tarvittavaa muutosta.

”Ensimmäisiä konkreettisia askeleita globaalisti kestävämmän EU:n eteen olisi toimintaohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi, kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet sekä veronkiertoon ja veroparatiiseihin puuttuminen”, Lappalainen listaa.

Taustaa

Kestävän kehityksen pohdinta-asiakirja on osa Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Vuonna 2017 komissio laati viisi asiakirjaa, jotka sisälsivät erilaisia skenaarioita EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta, globalisaatiosta, talous- ja rahaliitosta, puolustuksesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa.

Keskustelun Euroopan tulevaisuudesta odotetaan saavan päätöksen toukokuussa Romanian Sibiussa järjestettävässä EU-huippukokouksessa, jossa päämiesten odotetaan vihdoin päättävän, millaisen tulevaisuuden suunnan he EU:lle valitsevat.

Suomen pääministeri Juha Sipilä ja Espanjan pääministeri Pedro Sánchez Pérez-Castejón nostivat kestävän kehityksen esille EU-maiden päämiesten kokouksessa lokakuussa 2018. Nyt Suomen ja Espanjan odotetaan pitävän aihetta esillä myös Sibiussa.

Samassa paketissa julkaistiin myös arvio siitä, kuinka lähellä tai kaukana EU on vuodelle 2030 asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita. Kuten Eurostatin vuonna 2018 julkaisemassa Sustainable Development in the European Union -raportissa kävi ilmi, EU:lla on ongelmia erityisesti eriarvoisuuden vähentämisessä.

Kestävän kehityksen keskusteluasiakirjan kanssa samaan pakettiin kuului myös kestävän kehityksen monitoimijaryhmän raportti. Kansalaisjärjestöjen, yritysten ja ammattiliittojen edustajista koostuva monitoimijaryhmä piti elintärkeänä, että kestävä kehitys ja Agenda 2030 ohjaavat EU:n ja komission tulevaa pitkän aikavälin strategiaa.

Lue lisää

Pohdinta-asiakirja Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä (englanniksi)
Euroopan komission tietokooste Reflection Paper: Towards a Sustainable Europe by 2030
Euroopan komission lehdistötiedote Kestävä kehitys: Komissiolta pohdinta-asiakirja Euroopan kestävyyden parantamisesta vuoteen 2030 mennessä
Monitoimijaryhmän raportti Europe moving towards a sustainable future

 

Lisätietoja

Rilli Lappalainen
Vaikuttamistyön johtaja, Fingo
rilli.lappalainen@fingo.fi
+358 50 5613 456