Järjestöt: Cancúnissa rakennettava luottamuspohjaa ilmastosovulle

SAK, Akava ja kansalliset kehitys- ja ympäristöjärjestöt ovat tänään julkaisseet omat tavoitteensa Cancúnissa Meksikossa joulukuussa pidettävälle YK:n ilmastokokoukselle.

Teksti: Kepan tiedote

Ilmastosopimuksen tarve on järjestöjen mielestä edelleen ajankohtainen. Olennaista Cancúnissa on luottamuksen rakentaminen eri maaryhmien välille Kööpenhaminan ilmastokokouksen laihojen tulosten jälkeen. Kehittyneiden maiden, kuten Suomen, tulee osoittaa sitoutumisensa kansainväliseen sopimusprosessiin, ja viedä sitä eteenpäin poliittisella tahdolla ja joustavilla neuvotteluasemilla.
Cancúnin osapuolikokouksessa kaikkien maiden on otettava merkittäviä askelia kohti oikeudenmukaista, kunnianhimoista ja laillisesti sitovaa kattavaa kansainvälistä ilmastosopimusta, josta voitaisiin sopia ensi vuonna Etelä-Afrikassa.
Järjestöjen tavoitteita Cancúnin ilmastokokoukselle:

Sovitaan, että globaalit päästöt kääntyvät laskuun seuraavien viiden vuoden aikana
Sovitaan, että päästövähennykset toteutetaan oikeudenmukaisesti. Rikkailla mailla tulee olla suurin vastuu.
Sovitaan, että ilmastomuutokseen sopeutuminen tapahtuu oikeudenmukaisella tavalla, sillä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtymisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia joidenkin ihmisten toimeentuloon ja työllistymiseen.
Teollisuusmaiden tulee sitoutua vähentämään kokonaispäästöjään 25–40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Viimeistään Etelä-Afrikassa vuonna 2011 on sovittava tarkemmista säännöistä tähän liittyen.
Lisäksi tulee sopia suuntaviivoista, joiden pohjalta teollisuusmaat laativat hiilineutraalin toimintasuunnitelman vuoteen 2012 mennessä. Suunnitelmista tulee ilmetä maiden kehityskulku vuoteen 2050 saakka.
Myös kehitysmaiden tulee sitoutua laatimaan ilmastonmuutoksen kestävät, matalahiiliseen yhteiskuntaan tähtäävät toimintasuunnitelmat.
Luottamuksen rakentamisen kannalta rahoituksen varmistaminen on tärkeää. Kööpenhaminassa tehtyjä lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin rahoitussitoumuksia tulee viedä eteenpäin Cancúnissa. Rahoituksen tulee olla ns. uutta eikä sitä tule laskea osaksi kehitysyhteistyömäärärahoja ja -tavoitteita (0,7 % BKTL:stä).
Cancúnissa tulee sopia tulevan sopimuksen laillisesta muodosta.

Toimituksille tiedoksi

Järjestöjen yhteiset teesit ovat luettavissa kokonaisuudessa ilmasto.org -sivuilta.
Lisätietoja

Mats Nyman, Akava
050 328 1236, etunimi.sukunimi@akava.fi
Kaisa Kosonen, Greenpeace
050 368 8488 etunimi.sukunimi@greenpeace.fi
Riitta Savikko, Ilmasto.org-sivusto
040 834 3997, etunimi.sukunimi@gmail.com
Rilli Lappalainen, Kehys ry
050 561 3456, etunimi.sukunimi@kehys.fi
Tuuli Hakkarainen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
09 584 23 242, etunimi.sukunimi@kepa.fi
Katri Suomi, Kirkon ulkomaanapu
050 326 3487 etunimi.sukunimi@kua.fi
Leo Stranius, Luonto-Liitto
040 754 7371 etunimi.sukunimi@luontoliitto.fi
Bernt Nordman, Natur och Miljö
045 270 0313, etunimi.sukunimi@naturochmiljo.fi
Pia Björkbacka, SAK
050 464 5342, etunimi.sukunimi@sak.fi
Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto
050 345 4411, etunimi.sukunimi@sll.fi
Helena Laukko, Suomen YK-liitto
040 556 0488, etunimi.sukunimi@ykliitto.fi
Salka Orivuori, WWF Suomi
040 180 9497, etunimi.sukunimi@wwf.fi