Kuvassa Kepan globaalikasvatuksen näyttelypiste Educa-messuilla.

Järjestöjen VGK-tuki uhattuna

Ulkoministeriö on lakkauttamassa nykymuotoisen viestintä- ja globaalikasvatustuen. Ministeriö neuvottelee parhaillaan tuen siirtämisestä Opetushallitukselle, joka myöntäisi tuen jatkossa koulujen ja järjestöjen yhteishankkeisiin. Kehitysviestinnän osalta tilanne on vielä auki.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Jesse Pasanen / Kepa

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa on tänään perjantaina 24.11. keskustellut ulkoministeriön ja Opetushallituksen kanssa ministeriön suunnitelmista siirtää globaalikasvatukseen suunnatut määrärahat Opetushallituksen hallinnoitaviksi. Jatkossa pääasiassa kunnat ja yksityiset oppilaitokset voisivat hakea tukea globaalikasvatushankkeisiin, jotka toteutettaisiin yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Kepa vaati tapaamista ulkoministeriön kanssa heti kuultuaan muutossuunnitelmista. Kepan edellytys on, että tukimuoto tulisi jatkossakin säilyttää järjestöillä. Vain näin voidaan taata järjestöille riittävät voimavarat jatkaa laadukasta globaalikasvatustyötä. Nyt ehdotetussa muodossa, järjestöt eivät kuitenkaan käytännössä voisi toimia tuen hakijoina. Vaikka järjestöyhteistyö voitaisiin sitoa tiukasti tuen kriteereihin ja ohjausmekanismeihin, olisivat kuskin paikalla opetuksenjärjestäjät.

Lisäksi merkittävä muutos olisi myös VGK-tuen rajaaminen kouluyhteistyöhön. Tämä sulkisi tärkeitä kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita tuen ulkopuolelle. Globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen ei ole vain lasten ja nuorten asia, vaan järjestöt ovat tehneet globaalikasvatusta paljon myös nuorten, aikuisten ja erilaisten ammattiryhmien, kuten opettajien, toimittajien ja yritystoimijoiden parissa.

Kehitysviestinnän osalta tilanne on vielä täysin auki. Ulkoministeriö kartoittaa mahdollisuuksia jatkaa järjestöjen kehitysviestinnän rahoittamista, mutta pöydällä ei toistaiseksi ollut valmista ehdotusta siitä, miten tämä voitaisiin tehdä. Kehitysviestinnän merkitystä on viime aikoina korostettu niin hallituksen kehityspoliittisessa selonteossa kuin uunituoreessa kehityspoliittisessa kansalaisyhteiskuntalinjauksessa, jonka mukaan kehitysviestinnällä on suuri merkitys suomalaisten valmiuteen osallistua globaalin oikeudenmukaisuuden rakentamiseen sekä rasismin ja jännitteiden vähentämiseen. Tästä näkökulmasta tilanne on ristiriitainen.

Kepan näkemyksen mukaan kaavaillut uudistukset ovat suuri uhka järjestöjen omaehtoiselle, moniääniselle ja monipuoliselle työlle globaalikasvatuksen ja viestinnän saralla. Monen järjestön mahdollisuudet jatkaa työtä ilman omaa hankerahoitusta ovat todella heikot, eivätkä kirjaukset yhteistyöstä koulujen kanssa takaa toiminnan laatua tai jatkuvuutta.

Valitettavaa on, että keskustelukutsua ei ole saatu jo aikaisemmin, jolloin olisi ollut mahdollista etsiä myös järjestöjen näkökulmasta optimaalisia ratkaisuja.

Ulkoministeriö järjestää aiheesta tilaisuuden järjestöille to 30.11. klo 14.30 alkaen.

Kepa kutsuu järjestöt koolle tapaamista seuraavana päivänä, pe 1.12. klo 9-11, keskustelemaan VGK-tuen tulevaisuudesta sekä pohtimaan yhdessä erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisätietoja

Sanna Rekola
Globaalikasvatuksen asiantuntija
sanna.rekola@kepa.fi
puh. 050 317 6697