Kuvassa Kimmo Tiilikainen ja Juha Sipilä seisovat mikrofonin edessä.

Järjestöjen selvitys: Vain kaksi eduskuntapuoluetta 1,5 asteen polulla

Vaikka kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa 1,5 asteen tavoitteeseen, vain harva on valmis tarvittaviin toimenpiteisiin, kertoo järjestöjen selvitys. Sipilän hallituksen politiikka oli ilmastolle haitallista, ja sen puolueet näyttäisivät kyselyn perusteella jatkavan samalla linjalla.

Kuva: Lauri Heikkinen

Ympäristö- ja kehitysjärjestöjen Korvaamaton-ilmastokampanjan selvityksen mukaan nykyisistä eduskuntapuolueista vain vihreät ja vasemmistoliitto ovat lähellä 1,5 asteen politiikkaa. Järjestöt selvittivät puolueiden ilmastokannat puolueille lähetettyjen kyselyjen lisäksi puolueohjelmista ja Ylen ilmastokyselystä.

Jotta Suomi tekisi osansa lämpötilan rajoittamisesta 1,5 asteeseen, päästöjä pitäisi vähentää vähintään 65 prosenttia 2030 mennessä. Tällaista edelläkävijyyttä kannattavat kyselyn mukaan selkeimmin RKP, vasemmistoliitto ja vihreät tavoitellen 60 prosentin vähennyksiä. Ylen kyselyn mukaan SDP tähtäisi 55 prosentin vähennyksiin Suomessa, vaikka asiasta ei päästäisi sopuun EU:n tasolla.

”On huolestuttavaa, että muut puolueet eivät ole linjanneet kansallista tavoitetta lainkaan. Ilmastotoimien vauhdittamista ei pidä jättää sen varaan, että EU:n viimeisetkin jarruttelijat saadaan mukaan. Tämä ei ole edelläkävijyyttä, eikä Suomen etujen mukaista”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

1,5 asteen ilmastopolitiikka tarkoittaa fossiilisista polttoaineista luopumista kokonaisuudessaan 2035 mennessä, mutta vihreitä lukuun ottamatta puolueet ovat haluttomia sitoutumaan tarkkaan vuosilukuun. Turpeen energiakäytön lopettamiseen kuitenkin löytyy selkeä vastaus neljältä puolueelta: vihreät vuonna 2025, vasemmistoliitto 2030-luvun alkupuolella, kokoomus ja SDP vuonna 2035.

Haluttomuus sitoutua konkreettisiin aikatauluihin näkyy myös muissa ilmastolle tärkeissä asioissa. Vain neljä puoletta on valmis lopettamaan energiantuhlaukseen ja fossiilisten energiamuotojen käyttöön kannustavat tuet seuraavalla hallituskaudella.

”Haitallisten energiaverotukien osuus on 2,4 miljardia euroa. Samaan aikaan koko ympäristöministeriön hallinnonalaan on varattu alle 200 miljoonaa, suunnilleen saman verran kuin energiaturpeen verotukeen. Tällainen budjetointi on täysin ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa”, Greenpeacen ilmasto- ja energiavastaava Olli Tiainen toteaa.

Päästöjen vähentämisen lisäksi Suomen pitää myös sitoa ilmakehään päässyttä hiiltä takaisin metsiin ja maaperään. On iso ristiriita, että lähes kaikki puolueet näennäisesti sitoutuvat hiilinielujen kasvattamiseen, mutta eivät ole valmiita konkreettisiin toimenpiteisiin tavoitteen saavuttamiseksi. Vihreät sitoutuu ainoana puolueena metsähakkuiden vähentämiseen. Erittäin tärkeän soidensuojelun täydennysohjelman toimeenpanoon ovat valmiita ainoastaan SDP, vasemmistoliitto ja vihreät.

Järjestöt arvioivat myös, miten Juha Sipilän hallituksen politiikka vaikutti ilmastoon. Vaikka hallitus vei läpi parannuksia, lopputulos oli ilmastolle tappiollinen. Myönteisiä päätöksiä ilmastolle olivat kivihiilen kieltolaki, raideinvestoinnit ja Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen tukeminen. Sipilän hallitus kuitenkin kiihdytti metsähakkuita, edisti turpeen käyttöä, epäonnistui ilmastolle haitallisten tukien karsinnassa, leikkasi merkittävästi luonnonsuojelun rahoitusta ja kansainvälistä ilmastorahoitusta sekä jarrutti merkittävästi EU-lainsäädännön kunnianhimoa ja uskottavuutta.

”Suomen tuki ilmastonmuutoksen seurauksista eniten kärsiville, kaikkein köyhimmille ihmisille on pudonnut, vaikka siellä tarve on suurin. Tuoreen Ilmastobarometrin mukaan yli 60 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen pitää tukea köyhimpiä ihmisiä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Sopeutumisrahoituksessa suunta on käännettävä ja rahoitusta lisättävä selvästi”, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho sanoo.

Lue lisää Korvaamaton-kampanjasta.

Lisätiedot

Fingo
Hanna Aho, ilmastoasiantuntija
p. 050 3176686,
hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace
Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava
p. 040 1648606
olli.tiainen@greenpeace.org

Suomen Luonnonsuojeluliitto
Otto Bruun, suojeluasiantuntija
p. 040-6313399
otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi
Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija
p. 050 4344972
mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori
Varpu Sairinen
p. 040 4875391
varpu.sairinen@sll.fi

Lue lisää

Ovatko puolueet tosissaan 1,5 asteen kanssa? Yhteenveto nykyisten eduskuntapuolueiden ilmastolinjauksista (pdf)
Sipilän hallituksen ilmastopolitiikan arvio (pdf)
Puolueiden vastaukset järjestöjen ilmastokampanjan kyselyyn (pdf)