Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt kokoontuivat Kepaan keskustelemaan VGK-tuesta
Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt kokoontuivat Kepaan keskustelemaan VGK-tuesta. Kuva: Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt kokoontuivat Kepaan keskustelemaan VGK-tuesta.

Järjestöjen globaalikasvatusrahat valumassa kunnille

Tukimuodon siirto ulkoministeriöltä Opetushallitukselle voi pahimmillaan merkitä lopullista kuoliniskua rahoitusleikkausten jo ennestään kurittamille pienille järjestöille.

Teksti: Kepan tiedote Kuva: Mimosa Hedberg

Järjestöjen globaalikasvatustyö on vaarantumassa, kun viestintä- ja globaalikasvatustuki (VGK) uhkaa siirtyä ulkoministeriöstä Opetushallituksen hallinnoitavaksi. Jatkossa vain kunnat ja yksityiset oppilaitokset voisivat hakea tukea globaalikasvatushankkeisiin. Järjestöt jäisivät uudessa mallissa kumppanin asemaan.

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa pitää tärkeänä, että järjestöt voivat jatkossakin toimia tuen hakijoina. Järjestöjen mahdollisuudet tarjota uusia näkökulmia ja ratkaisuja globaaleihin haasteisiin on turvattava. Ilman riittäviä resursseja useiden järjestöjen globaalikasvatustyö loppuu kokonaan.

”Emme halua asettaa järjestöjen työtä ja asiantuntemusta kouluja ja opettajia vastaan, päinvastoin. Näemme koulujen ja järjestöjen yhteistyön globaalikasvatuksessa erittäin tärkeänä. Jos tämä olisi uusi rahoitusmuoto, jolle olisi osoitettu lisäresurssit, hurraisimme tälle yhdessä”, Kepan ohjelmajohtaja Outi Hannula toteaa.

Uudistus näyttäytyy järjestöille jälleen yhtenä osoituksena järjestörahoituksen leikkauksista ja koko VGK-instrumentin lakkauttamisena. Eettisen kaupan puolesta ry:n budjetista VGK-tuki on ollut vuositasolla 25-40 prosentin luokkaa. Järjestö on joutunut karsimaan toimintaansa jo aiemmin VGK-tukeen kohdistettujen leikkausten vuoksi.

”Tämä on iso ongelma pienelle järjestölle. Pitkäjänteistä suunnittelua on vaikea tehdä ilman rahoitusta. Ei tällaista työtä voi tehdä vapaaehtoisvoimin”, toiminnanjohtaja Lotta Staffans kiteyttää.

Järjestöjen tekemälle globaalikasvatustyölle löytyy tukea myös opettajien keskuudesta.

”Järjestöillä on tietotaitoa ja kanavia, joita kouluilta puuttuu. Koulut tarvitsevat järjestöjä myös piirtämään kuvaa aktiivisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista”, vuoden globaalikasvattaja ja Kokkolan Maailmakoulun tiimivetäjä Eeva-Liisa Kiiskilä toteaa.

VGK-tuki on ollut ainutlaatuinen globaalin vastuun parissa toimiville järjestöille suunnattu tukimuoto, jonka avulla on tehty vuosien ajan moninaisille kohderyhmille suunnattua globaalikasvatus- ja viestintätyötä. Järjestöjä huolettaa, että muutoksen myötä kohderyhmät uhkaavat kaventua merkittävästi.

Lisätietoja

Sanna Rekola
Globaalikasvatuksen asiantuntija
sanna.rekola@kepa.fi
puh. 050 317 6697