Fingo järjesti keskustelutilaisuuden SuomiAreenassa.
Fingo järjesti keskustelutilaisuuden SuomiAreenassa maanantaina 15.7. Kuva: Fingo järjesti keskustelutilaisuuden SuomiAreenassa maanantaina 15.7.

Innovaatioilla voidaan vähentää köyhyyttä maailmalla – osallistaminen tärkeää ratkaisujen löytämisessä

Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon maanantaina 15.7. järjestämässä SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa ”Loppuuko köyhyys maailmasta innovaatioilla” pohdittiin, kuinka innovaatiot voivat auttaa köyhyyden vähentämisessä. Keskustelijat korostivat paikallisten ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden merkitystä ratkaisujen löytämisessä.

Innovaatioiden avulla voidaan vähentää köyhyyttä ja ratkoa myös maailman muita ongelmia. Näin arvioivat Fingon SuomiAreenan keskustelutilaisuuteen osallistuneet asiantuntijat: yliopistonlehtori Lauri Hooli Turun yliopistosta, Global Lead for Digital Development Nora Lindström Plan Internationalista ja ohjelmapäällikkö Christopher Palmberg Business Finlandista. Keskustelun juonsi Fingon innovaatioasiantuntija Kari-Pekka Murtonen.

Asiantuntijat korostivat paikallisten ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden merkitystä ratkaisujen löytämisessä. Onnistuakseen köyhyyden vähentämisessä innovaatiot täytyy suunnitella niitä käyttävien ihmisten lähtökohdista – ratkaisuja ei voi tuoda ulkopuolelta, vaan ne syntyvät paikallisista tarpeista ja paikallisten olosuhteiden ymmärtämisestä.

”Jos innovaatioita ja teknologiaa ei ole kehittämässä ihmisiä monista taustoista, ongelmia ei tulla ratkomaan. Köyhyys on esimerkiksi tutkitusti sukupuolittunutta, ja täten naisten sekä tyttöjen tulee olla mukana luomassa ratkaisuja, jotta yhteiskunta muuttuu”, muistuttaa Plan Internationalin Nora Lindström.

”Kehitysjärjestöt tuntevat vahvasti paikalliset tarpeet. Heillä on esimerkiksi monia kontakteja ja ymmärrystä paikallisista olosuhteista, joista voi olla hyötyä myös yrityksille”, sanoo puolestaan Business Finlandin Christopher Palmberg.

Turun yliopiston Lauri Hooli korosti myös paikallisyhteisöjen osallisuuden merkitystä ja sitä, että innovaatiot ovat aina sosiaalinen prosessi, jota voidaan poliittisesti ohjata. Lisäksi hän totesi, että ratkaisujen tulee pyrkiä muuttamaan maailmaa aidosti kestävämpään suuntaan.

”Innovaatiot poistavat köyhyyttä vain, jos ne on strategisesti suunnattu poistamaan köyhyyttä”, Hooli toteaa.

Keskustelussa muistutettiin lisäksi, että innovaatiot eivät voi yksin ratkaista maailman ongelmia. Niiden lisäksi tarvitaan paljon muutakin.

”Ilman innovaatioita ei tulla ratkaisemaan köyhyyttä maailmalla, mutta samaan aikaan innovaatiot eivät yksin ratkaise köyhyyttä. Tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioitusta”, sanoo Plan Internationalin Nora Lindström.

”Innovaatioilla voi olla iso merkitys, mutta ne eivät saa johtaa siihen, että alamme väheksyä keinoja, joilla voidaan jo nyt todistetusti poistaa äärimmäistä köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kun kehitysrahoitusta jatkossakin suunnataan innovaatioiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämiseen globaalissa etelässä, pitää korostua se, että voimme rakentaa osallistavia, yhteisöjen kanssa kehitettyjä ratkaisuja. Rahoitusten tulee tarjota mahdollisuuksia paikallisille kehittäjille”, tiivistää Fingon Kari-Pekka Murtonen keskustelun antia.