Beyond Growth taustakuva v.2

Hyvinvointi talouden keskiöön – Kestävän talouden mittareita edistetään Helsingissä 150 asiantuntijan voimin

Suomen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon järjestämä kansainvälinen Beyond Growth – Indicators and Politics for People and Planet -konferenssi tuo 150 asiantuntijaa Helsinkiin edistämään siirtymää kohti kestävämpää taloutta ja yhteiskuntaa. Tilaisuuteen osallistuu…

Suomen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon järjestämä kansainvälinen Beyond Growth – Indicators and Politics for People and Planet -konferenssi tuo 150 asiantuntijaa Helsinkiin edistämään siirtymää kohti kestävämpää taloutta ja yhteiskuntaa. Tilaisuuteen osallistuu tutkijoita, päättäjiä, virkamiehiä sekä yritysten ja järjestöjen edustajia eri puolilta maailmaa.

”Konferenssin tavoitteena on edistää kestävämpää talousajattelua ja politiikkaa. Aidosti kestävässä taloudessa menestyksen mitta ei ole bruttokansantuotteen kehitys tai osakekurssien nousu, vaan se, kuinka hyvin onnistumme tuottamaan inhimillistä hyvinvointia ympäristön kantokyvyn rajoissa”, Fingon kestävän talouden asiantuntija Elina Mikola sanoo.

Konferenssin puhujina on monia kestävän talouden kansainvälisiä kärkinimiä, kuten antropologi ja tietokirjailija Jason Hickel ja Skotlannin hallituksen edustaja Doreen Grove, joka kertoo kestävän talouden mittareiden käytöstä Skotlannissa.

Konferenssin tavoitteena on tuoda alan parhaat asiantuntijat yhteen keskustelemaan ja kehittämään konkreettisia politiikkasuosituksia kestävämpien mittareiden käyttöönotosta. Suositukset luovutetaan konferenssin päätteeksi Suomen hallitukselle, jonka toivotaan edistävän kestävän talouden tavoitteita vahvasti EU-tasolla.

EU-puheenjohtajana Suomen tulee ajaa hyvinvoinnin mittareiden käyttöönottoa

Fingon tavoitteena on, että Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vahvistettaisiin kestävyyden ja hyvinvoinnin mittareiden roolia päätöksenteon ohjaajina. Ajankohtaisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuteen, vastaaminen edellyttää monipuolisempaa tietoa päätöksenteon tueksi.

”Suomen tulee EU-puheenjohtajana ajaa sitä, että EU hyödyntää päätöksenteon tukena monipuolisempia yhteiskunnan tilan ja kehityksen indikaattoreita. Ne kertovat bruttokansantuotetta paremmin kansalaisten hyvinvoinnista sekä kehityksen kestävyydestä”, Mikola sanoo.

Beyond Growth – Indicators and Politics for People and Planet -tapahtuma järjestetään 28.–29.10. Helsingin Paasitornissa yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa. Yhteistyökumppaneina tapahtumassa ovat European Environment Bureau (EEB), European NGO Confederation for relief and development CONCORD, Reilu Kauppa, Suomen Lähetysseura, Sitra ja SOSTE ry. Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta.

Lisätiedot:
Elina Mikola
Kestävän talouden asiantuntija, Fingo ry
elina.mikola@fingo.fi
+358 46 851 5974