Kuvassa on pöydän ääressä kaksi miestä ja nainen suunnittelemassa paperille.

Haku Kepan Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukeen käynnistyy

Kepan koordinoimassa kolmivuotisessa Frame, Voice, Report! -hankkeessa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua.

Teksti: Kepan tiedote

Kepan Frame, Voice, Report! -hankkeen rahoitushaku järjestöille on käynnistynyt 5.3.2018. Mukaan valittavat järjestöt saavat projektilleen rahoituksen ja osallistuvat vuoden kestävään oppimisprosessiin, jonka aikana syvennetään globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän osaamista vertaisoppimisen menetelmin ja koulutuksin.

Hakuaika ja kriteerit

Hakuaika on 5.3.–3.5.2018. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään 22.6.2018 mennessä. Hankkeet tulee toteuttaa 1.7.2018–1.7.2019 välisenä aikana. Tarkemmat kriteerit hankkeille ja järjestöille löytyvät Globaalikasvatus.fi-sivulta.

Hankkeeseen mukaan hakevilta järjestöiltä edellytetään seuraavia kriteereitä

Järjestö on hakuvaiheessa ollut rekisteröityneenä Suomessa vähintään kaksi vuotta
Järjestöllä on vähintään 30 jäsentä/vapaaehtoista/tukijaa
Järjestö ei ole ollut vuoden 2014 haussa päähakijana tai kumppanina Euroopan komission DEAR-rahoituksella toteutetussa hankkeessa.
Järjestö työskentelee globaalikasvatuksen, kehitysviestinnän tai kehitysyhteistyön parissa
Järjestön toimintabudjetti on maksimissaan 10 miljoonaa euroa vuodessa

Hankkeiden kriteerit

Hankkeiden on lisättävä tietoisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030)
Hankkeissa hyödynnetään laatutyökalun periaatteita
Hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita
Hankkeissa on 5 % omarahoitusosuus
Hankkeet voivat olla suuruudeltaan 5 000–30 000 euroa. Jos kaksi järjestöä hakee rahoitusta yhdessä, hankkeen koko on enintään 60 000 euroa
Lisäksi priorisoidaan hankkeita, jotka käsittelevät siirtolaisuutta, ilmastonmuutosta tai sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä nostavat esille näkökulmia ja ihmisiä globaalista etelästä; sekä hankkeita joissa tehdään yhteistyötä journalistien kanssa

Tarkemmat kriteerit löytyvät Globaalikasvatus.fi-sivustolla sijaitsevasta Hakuopas projektituesta -dokumentista (pdf).

Järjestöille jaettava kokonaissumma kahdelle vuodelle on 875 000 euroa, josta noin puolet jaetaan ensimmäisellä hakukierroksella. Toinen hakukierros järjestetään 1.12.2018–31.1.2019.

Mikä Frame, Voice, Report?

Kepa koordinoi kolmivuotista Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. FVR-hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa, ja sen vetäjänä toimii tanskalainen CISU. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua.

Lisätietoa

Globaalikasvatus.fi: Frame, Voice, Report -hanke

Johanna Harjunpää
Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report! -hanke
johanna.harjunpaa@kepa.fi
+358 50 317 6701