Kuvassa on otsikko, jossa lukee: Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta - vaalitenttisarja. Joulu-tammikuu. Oikeassa reunassa on keltaista ja vasemmassa on malliteltu maapalloa.
Kuva: Julia Tavast

Haavisto ja Stubb eri linjoilla Suomen ulkopolitiikan tärkeimmistä arvoista – ehdokkaiden vastaukset 10 kysymykseen kestävästä tulevaisuudesta

Presidenttiehdokkaat Pekka Haavisto (valitsijayhdistys, vihr.) ja Alexander Stubb (kok.) vastasivat Fingon ja sen jäsenjärjestöjen kymmeneen kysymykseen kestävästä tulevaisuudesta.

Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kysyi Pekka Haavistolta (valitsijayhdistys, vihr.) ja Alexander Stubbilta (kok.) tammikuussa kymmenen kysymystä kestävästä tulevaisuudesta. Presidenttiehdokkailta tiedusteltiin esimerkiksi, mitkä ovat heidän mielestään Suomen ulkopolitiikan tärkeimmät arvot ja miten he edistäisivät ihmisoikeuksia.

Ehdokkaat vastasivat kysymyksiin osana Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta -tenttisarjaa. Pekka Haavisto osallistui tenttiin paikan päällä, Alexander Stubb vastasi kysymyksiin kirjallisesti.

Ohessa neljä ehdokkaille esitettyä kysymystä – osaa on tiivistetty tiedotetta varten. Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin löytyvät tiedotteen lopussa olevista pdf-tiedostoista.

Mikä on Suomen ulkopolitiikan tärkein arvo?

Alexander Stubb: ”Suomen ulkopolitiikan tärkeimpiä arvoja ovat demokratia, oikeusvaltio ja tasa-arvo.”

Pekka Haavisto: ”Toimin kolmen arvon puolesta: rauhan, ympäristön ja ihmisoikeuksien. Näitä kolmea Suomen pitää pitää esillä. Rauha sen vuoksi, että kaikki kehitys ilman rauhaa on mahdotonta. Ympäristö, koska meidän tulevaisuutemme riippuu ympäristön kohtalosta ja siitä, miten ilmastonmuutosta pystytään hoitamaan. Ihmisoikeudet siksi, että globaalisti ympäristön ja tasa-arvon puolesta tehtävä työ on kokonaan riippuvaista siitä, onko ihmisillä mahdollisuus avata suutaan ja toimia.”

Minkä yhden asian maailmasta muuttaisit, jos saisit siihen mahdollisuuden?

Pekka Haavisto: “Muuttaisin etenemistahdin kohti Agenda 2030 -kehitystavoitteita. Ne ovat hyviä tavoitteita, mutta kaikissa niissä emme ole vielä lähelläkään toteutumista. Se on kokonaisvaltainen ohjelma, jonka toimeenpanoa haluaisin nopeuttaa, jos voisin siihen vaikuttaa.”

Alexander Stubb: “Toivoisin, että kaikki maailman maat sitoutuisivat YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin. Näin voitaisiin saavuttaa ihmiskunnan kannalta keskeisiä tavoitteita yhdessä.”

Millaisena näet Suomen presidentin roolin ilmastopolitiikan johtamisessa ja toteuttamisessa?

Alexander Stubb: ”Ilmastonmuutos on vakava uhka ja siten myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Suomella on tässä paljon annettavaa esimerkiksi puhtaan energian ratkaisujen kehittämisen kautta. Suomen on aktiivisesti oltava mukana ilmastodiplomatiassa. Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä osa Suomen kehitysyhteistyötä.”

Pekka Haavisto: “Näen, että ympäristö on keskeinen osa ulkopolitiikkaa nykyään. Presidentti ottaa näitä kysymyksiä esille aina YK:n yleiskokouksiin osallistuessaan. Presidentti voi osallistua ilmastokokouksiin, kun niissä on korkean tason edustusta mukana. Presidentti voisi koota muiden valtioiden päämiehistä neuvoston ilmastokysymysten ratkaisemiseksi.”

Miten edistäisit ihmisoikeuksien toteutumista?

Pekka Haavisto: “On monia tapoja. Ulkoministerinä neuvoteltiin siitä, että Suomi pääsi YK:n ihmisoikeusneuvostoon. Se on tehokas elin siinä mielessä, että se maajoukko, joka siellä kulloinkin istuu, pystyy päättämään, mitä asioita otetaan käsittelyyn. Kannattaa käyttää kaikki kansainväliset foorumit, mitä pystyy käyttämään.

Toinen tapa on nostaa ihmisoikeusasiat esille neuvotteluissa. Muistan, kuinka covidin aikaan Kiinan ulkoministerin kanssa istuttiin neljä ja puoli tuntia. Kyllä siinä ehdittiin uiguuriasiat, Tiibetit ja muutkin asiat käsitellä syvällisesti. Sekä ulkoministerinä että presidenttinä voi järjestää tapaamisia, joissa voi nostaa esiin järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan roolia. Kun Suomi oli EU:n puheenjohtajamaa 2019, järjestimme Helsingissä ministereille mahdollisuuden tavata ihmisoikeuspuolustajia kehittyvistä maista.”

Alexander Stubb: ”Ihmisoikeudet ovat osa Suomen ulkopoliittista linjaa. Viime vuosina olemme joutuneet keskittymään niin sanottuun kovaan turvallisuuteen. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpinä päämäärinä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi.

Pidän erityisen tärkeänä, että puolustamme Suomelle tärkeitä arvoja. Suomi on aktiivisesti mukana ihmisoikeuksia edistävissä elimissä kuten YK:ssa ja Euroopan neuvostossa. On esimerkillä näytettävä, miksi avoin yhteiskunta, liberaali demokratia, oikeusvaltio, tasa-arvo ja markkinatalous ovat toimivan hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä. Tämän lisäksi, lupaan puolustaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota.”

Lisätiedot:

Lue Pekka Haaviston vastaukset (pdf)

Lue Alexander Stubbin vastaukset (pdf)

Tenttisarjan verkkosivut

Yhteystiedot:

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja 

050 574 1112 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Mika Niskanen, asiantuntija, vaikuttamisviestintä | Fingo

+358 50 317 6715 | mika.niskanen@fingo.fi