Osallistujat keskustelevat Maailma koulussa -globaalikasvatuksen seminaarissa Helsingissä
Laadukasta kehitysviestintää ja globaalikasvatusta tarvitaan oikeudenmukaisen maailman edistämiseksi. Kuva: Laadukasta kehitysviestintää ja globaalikasvatusta tarvitaan oikeudenmukaisen maailman edistämiseksi.

Frame, Voice, Report! -hankkeen projektituki jaettu – rahoitusta sai 16 järjestöä

Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukea on myönnetty 16 järjestölle globaalikasvatus- ja kehitysviestintäprojektien toteuttamiseen.

Frame, Voice, Report! -hankkeen rahoitusta haki 27 järjestöä yhteensä 21 projektille. Rahoitusta myönnettiin 13 projektille, joista 3 oli kahden järjestön yhteishankkeita (pdf). Jaettu tukisumma on yhteensä 438 825 €. Tukea haettiin 745 251 €.  

Toteutettavat projektit käsittelevät globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän keinoin muun muassa ilmastonmuutosta, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja siirtolaisuutta monipuolisista näkökulmista. Tulevissa hankkeissa tulemme näkemään ainakin tubettaja-yhteistyötä, pakohuonepelin ja nuortenteatteria.

Päätöksenteko rahoitettavista hankkeista oli kaksiportainen. Ensimmäisessä vaiheessa ulkopuoliset konsultit pisteyttivät ja arvioivat projektit. Varsinaiset päätökset rahoitettavista projekteista teki Kepan hallituksen nimittämä arviointiryhmä, johon kuului kolme globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän asiantuntijaa.

”Hakemuksissa oli rohkeasti tartuttu Frame, Voice Report! -hankkeen kärkiajatuksiin ja keksitty uusia luovia menetelmiä. Etelän ääni näkyi hakemuksissa ilahduttavan vahvana. Parhaat hakemukset oli huolellisesti suunniteltu ja niissä näkyi hakijan osaaminen valitussa aiheessa ja menetelmässä. Järjestöiltä löytyy huikeaa osaamista!”, kommentoi arviointiryhmän jäsen Eeva Kemppainen.

Tukea saavat järjestöt osallistuvat vuoden mittaiseen oppimisprosessiin, joka sisältää kolme vertaistapaamista ja kaksi koulutusta. Oppimisprosessin sisältö ja tavoitteet määritellään yhdessä osallistujien kanssa.

Järjestöjen projektit voivat alkaa  aikaisintaan heinäkuussa 2018. Seuraava rahoitushaku järjestetään 1.12.2018–31.1.2019. Hausta tiedotetaan loppusyksystä 2018.

Mikä Frame, Voice, Report?

Kepa koordinoi kolmivuotista Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. FVR-hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa, ja sen vetäjänä toimii tanskalainen CISU. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni.

Lisätietoja

Johanna Harjunpää
Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report! -hanke
johanna.harjunpaa@kepa.fi
+358 50 317 6701

Globaalikasvatus.fi