Ihmisiä Frame
Kuva: Frame, Voice, Report! -koulutus 9.11.2018

Frame, Voice, Report! -hankkeen projektituen toinen hakukierros käynnistyy

Frame, Voice, Report! -hankkeen rahoitushaku järjestöille käynnistyy 1.12.2018. Hankkeen tavoitteena on lisätä EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista Agenda 2030 -tavoitteisiin. Hakuaika ja kriteerit Hakuaika on 1.12.2018–31.1.2019. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään maaliskuun…

Kuva: Hanna Vaittinen

Frame, Voice, Report! -hankkeen rahoitushaku järjestöille käynnistyy 1.12.2018. Hankkeen tavoitteena on lisätä EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista Agenda 2030 -tavoitteisiin.

Hakuaika ja kriteerit

Hakuaika on 1.12.2018–31.1.2019. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Hankkeiden toteutusaika on aiemmin ilmoitetusta poiketen 1.5.2019.–1.4.2020.  

Hankkeeseen mukaan hakevilta järjestöiltä edellytetään seuraavia kriteereitä:

Järjestö on hakuvaiheessa ollut rekisteröityneenä Suomessa vähintään kaksi vuotta
Järjestöllä on vähintään 30 jäsentä/vapaaehtoista/tukijaa
Järjestö ei ole saanut rahoitusta EU:n DEAR-rahoituksella toteutetussa hankkeessa päähakijana tai kumppanina vuonna 2014 tai sen jälkeen.
Järjestö työskentelee globaalikasvatuksen, kehitysviestinnän tai kehitysyhteistyön parissa
Järjestön toimintabudjetti on maksimissaan 10 miljoonaa euroa vuodessa

Hankkeiden kriteerit

Hankkeiden on lisättävä tietoisuutta ja sitoutettava ihmisiä Agenda 2030 -tavoitteisiin
Hankkeissa hyödynnetään FVR-laatutyökalun (pdf) periaatteita
Hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita
Hankkeissa on 5 prosentin omarahoitusosuus
Hankkeet voivat olla suuruudeltaan 5 000–30 000 euroa. Jos kaksi järjestöä hakee rahoitusta yhdessä, hankkeen kokonaisbudjetti on enintään 60 000 euroa. Lukuihin sisältyy 5 prosentin omavastuuosuus.
Lisäksi priorisoidaan hankkeita, jotka 1) käsittelevät siirtolaisuutta, ilmastonmuutosta tai sukupuolten välistä tasa-arvoa, 2) nostavat esille näkökulmia ja ihmisiä globaalista etelästä 3) sekä hankkeita joissa tehdään yhteistyötä median kanssa.

Hakuohjeet ja tarkemmat hakukriteerit löytyvät Frame, Voice, Report! -hankkeen verkkosivuilta.

Järjestöille jaettava kokonaissumma kahdelle vuodelle on 875 000 euroa, josta noin puolet jaettiin ensimmäisellä hakukierroksella. Nyt alkava haku on hankkeen viimeinen.

Järjestämme haun tueksi kaksi samansisältöistä hakuinfoa ja webinaarin.

Aamupäivätilaisuus: keskiviikkona 5.12.2018 klo 9-12
Iltapäivätilaisuus: tiistaina 12.12.2018 klo 16-19 (PERUTTU)
Webinaari: tiistaina 12.12. klo 15-17
Paikka: Finnkino Tennispalatsi Meeting Room (Salomonkatu 15, 3. krs.)

Ilmoittautuminen 30.11. mennessä: https://www.surveymonkey.com/r/PQDF3YC

Mikä Frame, Voice, Report?

Frame, Voice, Report! on kolmivuotinen hanke, jossa sitoutetaan ihmisiä Agenda 2030 -tavoitteisiin sekä vahvistetaan järjestöjen osaamista kehitysviestinnässä ja globaalikasvatuksessa. Hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa ja siinä kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua.

Lisätietoa

Hakuun ja hakemiseen liittyvät kysymykset fvr@fingo.fi

Johanna Harjunpää
Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report! -hanke
johanna.harjunpaa@fingo.fi
+358 50 317 6701

www.framevoicereport.org/fi