Jutta Urpilainen, studiokuva.
Kuva: SDP

Fingon vaalitentti: Tämän yhden asian Jutta Urpilainen muuttaisi maailmasta – ”Mahdollistaisin kaikille lapsille oikeuden käydä koulua”

SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen osallistui Fingon ja sen jäsenjärjestöjen ”Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta” -sarjan yksilötenttiin. Linkki tiistaina järjestetyn tentin tallenteeseen on tiedotteen lopussa.

Presidenttiehdokas Jutta Urpilaiselta (sd.) kysyttiin Fingon järjestämässä yksilötentissä, minkä yhden asian hän muuttaisi maailmasta, jos saisi siihen mahdollisuuden.

”Mahdollistaisin kaikille maailman lapsille oikeuden käydä koulua. Mielestäni Suomen tarina on hyvä osoitus siitä, kuinka koulutuksella on ollut suuri arvo, rooli ja merkitys meidän menestyksemme rakentamisessa. Kun maailmassa edelleenkin on kymmeniä miljoonia tyttöjä, jotka eivät pääse peruskouluun, niin se on asia, minkä haluaisin muuttaa”, Urpilainen totesi.

EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina viime vuodet toiminut Urpilainen arvioi, että koulutukseen panostaminen on tärkein investointi, minkä päättäjä voi tehdä. Hän muistutti, että maailmalla Suomi tunnetaan nimenomaan koulutuksesta.

”Meitä ei todellakaan tunneta enää Nokiasta, vaan meidät tunnetaan tasa-arvosta ja koulutuksesta. Nimenomaan opettajankoulutus on ammatillisen koulutuksen lisäksi osa-alue, jossa Suomella on todella paljon annettavaa myös kehittyviin maihin, ja sen takia kannustan Suomea investoimaan kehitysyhteistyössä koulutukseen. Toivon, että tämä vääryys hallituksen toimesta korjataan: että kehitysyhteistyömäärärahoja ei leikata, vaan lisättäisiin ja siinä koulutuksen osuutta kasvatettaisiin.”

Presidenttiehdokas Urpilaiselta kysyttiin myös, ovatko jotkin aiheet jääneet presidentinvaaleihin liittyvässä keskustelussa pimentoon. Hän vastasi kysymykseen myöntävästi viitaten globaaliin turvallisuuteen.

”Mielestäni on liian vähän puhuttu uudenlaisista turvallisuusuhista, kuten ilmaston lämpenemisestä tai globaalista eriarvoisuuden kasvusta, jotka mielestäni myös ovat Suomen näkökulmasta turvallisuusuhkia. Me olemme kansallisessa keskustelussa aika paljon keskittyneet Venäjään ja sen aiheuttamaan uhkaan Suomelle”, Urpilainen sanoo.

”Olemme puhuneet vähemmän näistä uusista, laajoista turvallisuusuhista ja sisäisestä turvallisuudesta: mikä rooli sillä on, että yhteiskunta on eheä, hyvinvoiva ja yhtenäinen. Toivon omalta osaltani voivani nostaa esille näissä vaalikeskusteluissa sekä laajan turvallisuuden käsitettä että sisäistä turvallisuutta.”

Urpilaiselle esitettiin myös kysymys siitä, pystyisikö globaalin etelä asemaa maailmanyhteisössä kehittämään. Vaikka suuri osa maailman asukkaista elää globaalin etelän valtioissa, niiden asema ei ole kansainvälisissä järjestöissä yhtä vahva kuin esimerkiksi länsimaiden.

”Pystyy ja sitä olisin presidenttinä halukas tekemään. Suomi voi esimerkiksi vaikuttaa Euroopan unionissa siihen, että me EU:na toimisimme kansainvälisten rakenteiden ja organisaatioiden uudistamiseksi niin, että globaalin etelän ääni ja edustus olisi nykyistä voimakkaampi. Se olisi mielestäni oikeudenmukaista.”

Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta -yksilötentin kysymykset liittyvät esimerkiksi ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Suomen kansainväliseen rooliin.

Lisätietoja

Tentti on katsottavissa tallenteena Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=q-K8PlpLUac

Jutta Urpilainen kertoo ajatuksiaan presidentinvaaleissa pimentoon jääneistä aiheista alkaen kohdasta 2.45

Jutta Urpilainen puhuu kansainvälisten rakenteiden uudistamisesta alkaen kohdasta 8.20.

Jutta Urpilainen puhuu koulutuksesta alkaen kohdasta 23.17

Toimittajat ovat tervetulleita katsomaan tulevia yksilötenttejämme. Tarkista aikataulu Fingon sivuilta: https://fingo.fi/presidentti-ja-10-kysymysta-kestavasta-tulevaisuudesta/

Yhteystiedot

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja 

050 574 1112 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Mika Niskanen, asiantuntija, vaikuttamisviestintä | Fingo

+358 50 317 6715 | mika.niskanen@fingo.fi