Fingon vaalipaneeli
Olli Kotro (ps.) Kuva: Olli Kotro (ps.)

Fingon vaalipaneelin ehdokkailta vahva tuki EU:n kehitysyhteistyölle ja ilmastoteoille

Ilmasto, tyttöjen ja naisten asema ja kestävä kehitys. Siinä olivat panelistien esiin nostamat kehitysyhteistyön kärjet. Ehdokkaat korostivat, että kehitysyhteistyön tavoite tulee olla köyhyyden vähentäminen siellä, missä hätä on suurin. EU:n…

Teksti: Enni Saikkonen Kuva: Tuomas Tiainen

Ilmasto, tyttöjen ja naisten asema ja kestävä kehitys. Siinä olivat panelistien esiin nostamat kehitysyhteistyön kärjet. Ehdokkaat korostivat, että kehitysyhteistyön tavoite tulee olla köyhyyden vähentäminen siellä, missä hätä on suurin. EU:n tulevassa kehitysyhteistyön rahoitusinstrumentissa on varattu osuus muuttoliikkeen hallinnalle. Paneeli oli lähes yksimielinen siitä, että maahanmuuton hallinta ei kuitenkaan saa olla kehitysyhteistyön tavoitteena.

”Uuden rahoitusvälineen kanssa voi elää, sillä siellä on monia hyviä kirjauksia, esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksista ja seksuaaliterveydestä”, Hautala sanoo. Myös Pitkänen ja Salla nostivat naisten oikeudet vahvasti esiin.

Perussuomalaisten Kotro korosti kehitysyhteistyökeskustelussa, että toiminnan pitää olla tavoitteellista ja sen tuloksia tulee voida mitata. Modig nosti esille, että myös kehitysyhteistyössä ilmaston tulee olla keskiössä.

”Eurooppalaiset valtiot ovat omalla politiikallaan edesauttaneet Afrikan valtioiden hitaampaa kehitystä ja konflikteja. On väärin, että olemme itse olleet aiheuttamassa konflikteja ja nyt vaatisimme, että rajat pitäisi laittaa kiinni. Kannatan itse laajaa kehitysyhteistyötä”, SDP:n nuorin eurovaaliehdokas Pitkänen sanoo.

Kaikki ehdokkaat olivat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutokseen vastaaminen vaatii suuria järjestelmätason muutoksia, ja niitä tehdään kansallisen tason lisäksi myös EU:ssa. Perussuomalaisten näkökulmasta ilmastoasioita ei ratkaista yksilöiden valinnoilla ja siksi ihmisiä ei pitäisi syyllistää arjen valinnoista. Muut ehdokkaat korostivat poliittisten päätösten merkitystä, mutta eivät halunneet vähätellä yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia.

”Kun tarkastellaan päästöjä henkilötasolla, eurooppalaisilla on suurempi ilmastotaakka kuin esimerkiksi kiinalaisilla”, Pitkänen muistuttaa.

EU:n kulutus vaatii tällä hetkellä lähes kolmen maapallon luonnonvarat. Ilmastonmuutoksen osalta keskustan Puska korosti uhkien ohella myös mahdollisuuksia esimerkiksi yritystoiminnassa.

Yhteisymmärrys vallitsi siitä, että yksityistä rahaa tarvitaan lisää kestävään kehitykseen. Päättäjien on luotava ennustettavuutta, jotta investoinnit saadaan virtaamaan päästöttömiin ratkaisuihin.

”Fossiilikapitalismi on kuollut. Kaikki investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ovat järjettömiä. Päästöoikeuden hinta on saatava ylös nykyisestä ”, Modig toteaa.

Salla peräänkuulutti teollisuudelle jaettavista ilmaisista päästöoikeuksista luopumista. Päästöoikeuksien ilmaisjaon myötä teollisuudelle syntyy vain heikko kannuste vähentää päästöjä. Myös järjestöt ovat ajaneet päästöoikeuksien ilmaisjaosta luopumista.

Vaalipaneelin lopuksi ehdokkaat saivat esittää toiveensa mahdollisista valiokuntapaikoistaan. SDP:n Pitkäsen toiveissa on paikka työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, kokoomuksen Sallaa kiinnostaa talous- ja sisäasiat. Vihreiden Hautala haluaisi jatkaa kansainvälisen kaupan ja kehityksen valiokunnissa, keskustan Puskaa taas kiinnostavat ympäristö- ja terveysvaliokunta, vasemmistoliiton Modigia ympäristövaliokunta sekä ihmisoikeuksien edistäminen yli valiokuntarajojen. Perussuomalaisten Kotro puolestaan haluaisi paikan liikennevaliokunnasta.

Maailma kylässä -festivaali jatkuu vielä sunnuntaina 26.5.