Kuva: Johannes Hautaviita

Fingo YK:n ilmastokokouksesta: Dubaissa käydään nyt kriittinen taisto fossiilisista polttoaineista luopumiseksi 

YK:n ilmastokokouksen viimeisen viikon alkaessa neuvottelut ilmastokriisin ratkaisemisen avainkysymyksestä eli fossiilisten polttoaineiden kohtalosta kiristyvät. Suomen ja EU:n on käytettävä tämä historiallinen hetki ja tehtävä kaikkensa vahvan fossiilisten alasajoa koskevan päätöksen aikaansaamiseksi.

Tämän vuoden ilmastokokouksen tärkeimmän yksittäisen asiakirjan eli Pariisin ilmastosopimuksen tilannekatsauksen päätösluonnoksesta löytyy tällä hetkellä useita vaihtoehtoja – niin heikkoja kuin vahvoja – koskien fossiilisten polttoaineiden alasajoa. Riskinä on, että kirjaus jätetään kokonaan tekemättä. Glasgow’n ilmastokokouksessa vuonna 2021 oltiin hilkulla aikaansaada kirjaus fossiilisten polttoaineiden alasajosta, mutta se vesitettiin viime metreillä.  

Kaikkien fossiilisten polttoaineiden välitön ja oikeudenmukainen alasajo on välttämätöntä, mikäli haluamme säilyttää edes teoreettisen mahdollisuuden pysyä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteessa pitää maapallon kuumeneminen alle 1,5 asteen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Pysyäksemme 1,5 asteen tavoitteessa, päästöjen on lähdettävä laskuun heti ja niiden tulee lähes puolittua vuoteen 2030 mennessä. Hiilidioksidipäästöistä noin 90 prosenttia tulee fossiilisten polttoaineiden käytöstä. 

“Oikeudenmukainen alasajo edellyttää, että historiallisesti suurimmat päästöjen aiheuttajat ottavat vastuun päästöjensä nopeasta vähentämisestä sekä tukevat köyhiä ja vähäpäästöisiä valtioita oman siirtymänsä toteuttamisessa”, sanoo Fingon vaikuttamisviestinnän asiantuntija Johannes Hautaviita

Fossiilisista luopumista vastustavat neuvotteluosapuolet pyrkivät eri tavoin välttämään vahvaa kirjausta ja löytämään porsaanreikiä fossiilisten polttoaineiden käytön jatkumiselle – kuten rajaamaan alasajoa koskemaan vain fossiilisten polttoaineiden päästöjä itse polttoaineista luopumisen sijaan, tai koskemaan vain “sitomattomien” fossiilisten (engl. unabated) alasajoa. Sitomattomille päästöille ei ole kuitenkaan olemassa määritelmää. Sillä viitataan usein hiilen talteenotto- ja varastointitekniikoihin, joiden kapasiteetti on erittäin rajallinen.   

Samat tahot esittävät alasajokirjausta koskemaan vain osaa fossiilisista polttoaineista, tai haluavat välttää takarajan asettamista fossiilisista luopumiselle. “Mitkään tällaiset kikkailut tai vitkuttelut eivät ratkaise ilmastokriisin juurisyitä, vaan lykkäävät sen sijaan akuutisti tarvittavia aitoja ilmastotoimia”, Hautaviita toteaa. 

Ilman vahvaa kirjausta kaikkien fossiilisten polttoaineiden alasajosta, COP28 olisi epäonnistunut tärkeimmässä tehtävässään.

“Tässä historiallisessa hetkessä Fingo kehottaa kaikkia – mediaa, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, yrityksiä – lisäämään julkista painetta planeettamme elinkelpoisuuden suojelemiseksi”, sanoo Fingon ilmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg. 

Lisätiedot:

Emilia Runeberg, ilmastotyön asiantuntija, Fingo 

+358 50 317 6686, emilia.runeberg@fingo.fi 

Johannes Hautaviita, vaikuttamisviestinnän asiantuntija, Fingo 

+358 50 317 6708, johannes.hautaviita@fingo.fi