Sodassa tuhoutuneita rakennuksia.
Kuva: iStock / rrodrickbeiler

Fingo: ”Kehitysyhteistyön lopettaminen Palestiinan kanssa olisi kylmää ja lyhytnäköistä” 

Hamasin hyökkäys ja konfliktin kiihtyminen ovat kirvoittaneet kommentteja, joissa vaaditaan kehitysyhteistyön lakkauttamista miehitetyille palestiinalaisalueille. Fingo pitää tätä vastuuttomana, sillä päätöksen seuraukset tuntuisivat erityisesti siviilien elinolojen kurjistumisena. 

Hamasin käynnistämä sotilaallinen eskalaatio on herättänyt EU:ssa keskustelua ja toimia kehitysyhteistyön lopettamisesta Palestiinan kanssa. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo korostaa, ettei kehitysyhteistyötä pidä lopettaa. Siitä hyötyvät haavoittuvassa asemassa olevat siviilit, erityisesti lapset ja nuoret, jotka ovat täysin syyttömiä väkivaltaisuuksiin. 

– Jo ennen nykyistä eskalaatiota yli 80 % Gazan kaistan 2 miljoonan väestöstä on ollut riippuvaisia humanitaarisesta avusta. Kaistan väestöstä lähes puolet on lapsia. Heidän rankaisemisensa Hamasin hyökkäyksestä on Suomen kannalta perusteetonta ja voisi vain osaltaan lisätä epätoivoa ja näköalattomuutta, jotka ovat usein polttoainetta konflikteille, Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen toteaa. 

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Palestiinan kanssa suuntautuu vuosina 2021–2024 opetuksen laadun parantamiseen, Palestiinan valtionrakennukseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen sekä haavoittuvimmassa asemassa olevien palestiinalaisyhteisöjen kriisinsietokyvyn tukemiseen.  

– Suomen kehitysyhteistyö ei suuntaudu Hamasin tai minkään sellaisen toiminnan tukemiseen, joka mahdollistaa tai kannustaa väkivaltaan muita ihmisiä tai yhteisöjä kohtaan. Gazassa rahoitus ohjataan muun muassa YK:n kautta ja sitä valvotaan tarkasti, Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu muistuttaa.  

– Arvostamme maan hallitusta siitä, että Suomi on pitänyt päänsä kylmänä eikä ole lähtenyt rankaisemaan palestiinalaisia kollektiivisesti. Toisin on EU:n osalta. Erityisesti naapuruus- ja laajentumiskomissaari Olivér Várhelyin lausunnot Palestiinaan suuntautuvan avun keskeyttämisestä ovat luoneet epävarmuutta. Lausunnot olivat huonosti harkittuja ja hämmentäviä. EU:n johtajilta ja diplomaateilta kaivattaisiin nyt rakentavuutta ja johdonmukaisuutta, Nalbantoglu toteaa. 

Käynnistyneiden sotatoimien seurauksena humanitaariset tarpeet alueella tulevat olemaan valtavat. Kaikkein tärkeintä on väkivallan ja sotatoimien välitön lopettaminen, siviilien suojelu ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden kunnioittaminen sekä avun pääsy perille. 

Lisätiedot: 

Vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu, ilmari.nalbantoglu@fingo.fi | 050 317 6693 

Kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen, eppu.mikkonen@fingo.fi | 050 317 6726