englanninkielinen teksti: climate action call!

Ennennäkemättömän laaja koalitio vaatii välittömiä toimia ilmastokriisin pysäyttämiseksi

Poikkeuksellisen laaja koalitio toimijoita on tänään julkaissut vetoomuksen välittömien toimien käynnistämiseksi ilmastohätätilan takia. Satojen eurooppalaisten allekirjoittajien joukossa Suomesta mukana ovat mm. Suomen ympäristökeskus SYKE, liiketoimintaverkosto Climate Leadership Coalition ja Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo.

Sadat eurooppalaiset kaupungit, yritykset, tutkimustahot ja kansalaisjärjestöt vaativat Euroopan johtajia muuttamaan perustavalla tavalla yhteiskunnan ja talouden toimintatapoja, jotta ilmastonmuutos saataisiin hillittyä 1,5 asteeseen.

Eurooppalaisista toimijoista on mukana Euroopan laajimmat kaupunki- ja alueverkostot (esim. C40, Eurocities, Energy Cities, Climate Alliance, Fedarene, CPMR), vaikutusvaltaisia elinkeinoelämän ryhmittymiä (esim. Corporate Leaders Group, Haga Initiative, Prince of Wales Corporate Leaders Group) ja Euroopan laajin ilmasto- ja energia-alan järjestöverkosto Climate Action Network Europe.

Suomalaisista toimijoista vetoomuksessa on mukana esimerkiksi SYKE, Aalto-yliopisto, Amnesty, Fingo ja ilmastoliiketoimintaratkaisuja kehittävä verkosto Climate Leadership Coalition.
 
Vaatimus julkaistaan samalla viikolla, kun EU-maiden johtajat kokoontuvat keskustelemaan unionin tulevaisuudesta Sibiun huippukokoukseen puheenjohtajamaa Romanian johdolla.

Ilmastonmuutos on viime kuukausina saanut aikaan massaprotesteja ympäri maailmaa poliittisten toimien vauhdittamiseksi, ja ilmaston ennustetaan nousevan yhdeksi suureksi vaaliteemaksi EU-parlamenttivaaleissa 23.-26. toukokuuta.

“Tämä on herätyskellon hälytysääni kaikille nykyisille ja tuleville eurooppalaisille poliitikoille. Päättäjien on nyt aika sitoutua päättäväisiin toimiin ilmastohätätilan edessä. Meidän vaatimuksemme antaa ohjeet siitä, kuinka perusteellisesti meidän on muutettava yhteiskuntien ja talouden tapaa toimia ja siten rajoittaa maapallon lämpötilan nousu 1,5 asteeseen”, sanoo Climate Action Network Europen johtaja Wendel Trio.

Ilmastovetoomuksen allekirjoittajat vaativat, että nykyiset ja tulevat EU-johtajat vastaavat poliittiseen liikehdintään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sitoutuvat tekemään ilmastotoimista prioriteetin Sibiussa keskusteltaesa Euroopan tulevaisuudesta sekä EU-vaalien tilaisuuksissa ja vaalitenteissä.

Vetoomuksen mukaan uuden Euroopan parlamentin ja komission, kuten myös kaikkien jäsenmaiden, on sitouduttava viiteen askeleeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi:

1.    On sitouduttava nopeuttamaan toimia, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä ja saavutettava hiilineutraalius niin pian kuin mahdollista.
2.    On laadittava suunnitelma fossiilisista polttoaineista luopumiseen ja tuettava voimakkaasti energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja päästövähennyksiä energiasektorin ulkopuolella.
3.    On varmistettava oikeudenmukainen ja reilu siirtymä ja varmistettava, että EU lisää tukeaan kehittyville maille ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.
4.    On lisättävä toimia kiertotalouden vauhdittamiseksi ja lisättävä resurssien käytön tehokkuutta.
5.    On tunnustettava luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ekosysteemien ennallistaminen tärkeänä osana ilmastotoimia.

Suomesta mukana ovat myös kehitysjärjestöt, jotka muistuttavat ilmastonmuutoksen olevan aikamme tärkein kehityskysymys.

”Tarvitsemme välittömiä tekoja, sillä EU:n nykyisillä ilmastotoimilla olemme matkalla kolmen asteen lämpenemiseen. Meidän on siirryttävä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan kaikkialla ja varmistettava tuki niille, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten. Taloudellisen tuen kasvattaminen kehittyvien maiden ilmastotoimiin on välttämätöntä sekä EU:ssa että Suomessa,” sanoo vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen kehitysjärjestöjen kattojärjestöstä Fingosta.

Vetoomuksen allekirjoittaneet suomalaistoimijat näkevät ilmastonmuutoksen hillinnässä myös suuria bisnesmahdollisuuksia.

”Suomen kannattaa edetä etulinjassa, koska maailmalla on valtavat markkinat energiapalveluille ja puhtaan energian ratkaisuille. Palvelu- ja teknologiavientiä voidaan edistää siten, että Suomi on itse edelläkävijä puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen käyttöönotossa.  EU:n puheenjohtajamaana Suomi voi profiloitua suunnannäyttäjänä, joka tarjoaa johtavia ratkaisuja globaaleihin ympäristö- ja energiasektorin haasteisiin”, sanoo Smart Energy Transition -hankkeen konsortiojohtaja Armi Temmes Aalto-yliopistosta.

Sitaatteja muilta vetoomuksen allekirjoittaneilta median käyttöön:

“Ilmaston lämpeneminen on aikamme suurin ihmisoikeuskysymys. Jos emme pysäytä sitä ja monet planeettamme osat muuttuvat elinkelvottomiksi, on myöhäistä puhua ihmisoikeuksista. Pahimmat uhkakuvat voidaan vielä estää, mutta se vaatii välittömiä ja päättäväisiä poliittisia toimia”, sanoo Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson.

”EU:n tulee nopeuttaa ilmastotoimia ja sopia ilmastoneutraalius- ja siihen johtavat välitavoitteet mahdollisimman nopeasti. Fossiilienergian käyttö pitää saada nopeaan laskuun, energia- ja resurssitehokkuutta merkittävästi parannettua, uusiutuvan energian määrää kasvatettua ja kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa nopeutettua. Luonnon monimuotoisuutta pitää parantaa ja transformaation pitää olla reilu. Korostamme myös, että hiilidioksidin hinnoittelua pitää kehittää tarvittavien investointien vauhdittamiseksi”, kommentoi toiminnanjohtaja Jouni Keronen Climate Leadership Coalitiosta.

Lue lisää vaatimuksesta täältä.

Lisätietoja

Hanna Aho, ilmastoasiantuntija
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo
hanna.aho@fingo.fi
050 317 6686

Frank Johansson, Suomen Amnesty
toiminnanjohtaja
frank.johansson@amnesty.fi

Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition
toiminnanjohtaja
jouni.keronen@clc.fi
050 4534881

Armi Temmes, Aalto yliopisto
Professor of Practice, Corporate Sustainability
armi.temmes@aalto.fi
040 353 8315